Květa Hrušková

Funkce:samostatný odborný referent-technik
Umístění:budova Ocelíkova 672/1 -> dveře místnost 63
Pracovní zařazení:Vedení MČ Praha 11 -> starosta -> tajemník -> Odbor správy majetku -> vedoucí Odboru správy majetku -> Oddělení technické -> vedoucí Oddělení technického -> samostatný odborný referent-technik
E-mail:hruskovak@praha11.cz
Telefon: +420 267 902 281