Ing. Hana Březinová

Funkce:ekonomka-rozpočtářka
Umístění:budova Ocelíkova 672/1 -> dveře místnost 27
Pracovní zařazení:Vedení MČ Praha 11 -> starostka - územní rozvoj, bezpečnost -> tajemnice -> Odbor ekonomický -> vedoucí Odboru ekonomického -> Oddělení rozpočtu -> vedoucí Oddělení rozpočtu -> ekonomka-rozpočtářka
E-mail:brezinovah@praha11.cz
Telefon: +420 267 902 231