Dana Dobrovolná

Funkce:samostatná účetní (výdaje MČ)
Umístění:budova Ocelíkova 672/1 -> dveře místnost 34
Pracovní zařazení:Vedení MČ Praha 11 -> starostka - územní rozvoj, bezpečnost -> tajemnice -> Odbor ekonomický -> vedoucí Odboru ekonomického -> Oddělení finančního hospodaření -> vedoucí Oddělení finančního hospodaření -> samostatná účetní (výdaje MČ)
E-mail:dobrovolnad@praha11.cz
Telefon: +420 267 902 223