Na obsah stránky

Jazyk:
 

Ještě jednou k problematice azbestu

"Z důvodu informací ať již z Prahy 8 (Hovorčovická, Na Šutce) nebo teď posledních z Českých Budějovic ohledně zvýšeného limitu azbestových vláken v ovzduší v rekonstruovaných školách, se chci zeptat, zda probíhala měření na azbest i v naší základní škole na Pošepného náměstí a MŠ Hrabákova, která se také rekonstruovala a zateplovala. Případně jestli se budou v nejbližší době tato měření provádět?"

Tento e-mail přišel na adresu Jihoměstské majetkové a. s. Protože zpráva o přítomnosti azbestu v některých stavbách v ČR poněkud rozvířila mediální vody, rozhodli jsme se po tiskovém vyjádření Lidé na Jižním Městě se azbestu bát nemusí ještě jednou sumárně zpracovat všechny informace o této problematice a jejím řešení na Jižním Městě.
 
Úvodem je nutné zopakovat, že přítomnost stavebních materiálů obsahujících azbest v lehkém obvodovém plášti typu „Boletice“ byla zjištěna jen v případě dvou základních škol (viz tisková zpráva).
 
Základní škola K Milíčovu 674
 
Demontáž stavebních materiálů obsahujících azbest v lehkém obvodovém plášti typ „Boletice“ byla provedena v pětipodlažním pavilonu A1 a A2, který je součástí areálu Základní školy K Milíčovu 674. Materiálové složení Boletických panelů bylo vytvořeno skleněnou výplní, minerální termoizolací a azbestocementovými deskami, které tvořily poslední vrstvu panelu v interiéru objektu.

Technologický postup prací odstranění boletických panelů  byl zahájen na základě odsouhlaseného technologického postupu Hygienickou stanicí hl.m. Prahy. Se všemi odpady třídy „N“ a „O“ bylo nakládáno dle platné legislativy ČR, zákonem o odpadech.

Pro demontáž azbestu byla použita technologie demontáže azbestu v podtlakovém kontrolovaném pásmu, kdy základem uvedené technologie bylo vytvoření odděleného pracoviště vybaveného nucenou podtlakovou ventilací, filtrací vzduchu a regulovaným vstupem a výstupem pro pracovníky a materiál.

Podrobnější info je dostupné v dokumentu ikona souboruzde.

Transport kontaminovaného a nekontaminovaného materiálu včetně bourací technologie byl možný jen přes materiálovou dekontaminační propust.

Akreditovanou laboratoří byla prováděna měření a analýza koncentrace azbestových vláken v ovzduší, protokoly jsou obsaženy v závěrečné zprávě, která rovněž obsahuje další doklady a stanoviska a je součástí dokumentace, která byla předložena při přejímce díla zhotovitelem investorovi a při kolaudaci díla.

Vynaložené finanční prostředky za demontáž stavebních materiálů obsahující azbest na pětipodlažním pavilonu A1 a A2 ZŠ K Milíčovu 674 byly cca 2.800.000 Kč bez DPH (jeden pavilon).

Základní škola Mendelova 550

 Demontáž stavebních materiálů obsahujících azbest v lehkém obvodovém plášti typ „Boletice“ byla provedena rovněž na Základní škole Mendelova 550, která je tvořena čtyřmi pavilony.

Hygienická stanice hl.m.Prahy prováděla kontrolu průběhu stavebních prací, aby byla v souladu s postupy schválenými v rámci stavebního řízení včetně odstranění materiálů s obsahem azbestu, zápisy součástí dokladové části. Protokoly o zkouškách měření vláken azbestu byly součástí dokladů o přejímce díla investorem od zhotovitele i při kolaudaci díla.

Vynaložené finanční prostředky za demontáž stavebních materiálů obsahujících azbest na čtyřpodlažním pavilonu učeben byly cca 1.090.000, na pavilonu spojovací chodby cca 400.000 Kč, na jednopodlažním stravovacím pavilonu cca 250.000 Kč a na spojovacím krčeku k tělocvičnám cca 20.000 Kč.

Náklady jsou uváděny bez DPH ( v době rekonstrukce byla 19%).

Podrobnější info je dostupné v dokumentu ikona souborutady.

V ikona souborutomto dokumentu jsou uvedeny všechny podmínky, které bylo nutné při rekonstrukci dodržet.

Azbest

P7070585

 

P7070577

 

P7070579

 

P7070576

 

P7070580

 

P7070578

 

P7070584

 

P7070583

 

P7070582

 

P7070581

 
 
19.1.2012 16:44:52 | přečteno 3110x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load