Na obsah stránky

ENDE
 

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stavební úpravy v bytě

Nájemce bytu nacházejícího se v objektu ve vlastnictví MČ Praha 11, jehož záměrem je provedení stavebních úprav v jím pronajatém prostoru na vlastní náklady, je povinen dodržet postup, který se liší dle charakteru stavební úpravy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávnění nájemci bytů ve vlastnictví MČ Praha 11.

Podmínky a postup řešení:

Stavební úpravy v bytech ve svěřené správě MČ Praha 11

Postup vyřízení věci

Nájemce bytu ve svěřené správě MČ Praha 11, jehož záměrem je provedení stavebních úprav v jím pronajatém prostoru na vlastní náklady, je povinen dodržet níže uvedený postup, který se liší dle charakteru stavební úpravy.

Rozdělení stavebních úprav dle charakteru

1) drobné stavební úpravy (instalace plovoucí, nebo dlaždicové podlahy, výměna vstupních dveří či zárubní, výměna zařizovacích předmětů)

2)  rekonstrukce bytového jádra beze změny dispozice

3) rekonstrukce bytového jádra se změnou dispozice, bourání nebo stavění nenosných příček

4) stavební úpravy se zásahem do nosných konstrukcí domu

5)  zasklení lodžie

Stavební úpravy charakteru 1 a 2, (drobné stavební úpravy a rekonstrukce bytového jádra beze změny dispozice) nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (§ 103 Stavebního zákona):

Nájemce kontaktuje příslušnou správní firmu, která vyplní formulář „Dohoda - stavební úpravy nevyžadující stavební povolení ani ohlášení“ a zašle jej ke schválení RMČ Praha 11. Po schválení a podpisu ze strany pronajímatele bude žadatel správní firmou vyzván, aby se dostavil k podpisu dohody.

Stavební úpravy charakteru 3, (rekonstrukce bytového jádra se změnou dispozice, bourání nebo stavění nenosných příček) nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, (§ 103 Stavebního zákona):

Nájemce si zajistí projektovou dokumentaci zamýšlených stavebních úprav v bytě, která bude obsahovat technický popis stavby a výkresovou část původního a nového stavu. Tato dokumentace musí být zpracována osobou, která má vzdělání stavebního směru, což se doloží u absolventa vysoké školy dokladem o vzdělání, u absolventa střední školy dokladem o vzdělání, a o minimálně tříleté praxi v projekční činnosti. Poté nájemce kontaktuje příslušnou správní firmu, která vyplní formulář „Dohoda - stavební úpravy nevyžadující stavební povolení ani ohlášení“ a zašle jej ke schválení RMČ Praha 11. Po schválení a podpisu ze strany pronajímatele bude žadatel správní firmou vyzván, aby se dostavil k podpisu dohody.

Stavební úpravy charakteru 4, (se zásahem do nosných konstrukcí domu) vyžadující stavební povolení (§ 109 – § 125 Stavebního zákona):

Nájemce si zajistí projektovou dokumentaci zamýšlených stavebních úprav v bytě nebo nebytovém prostoru zpracovanou autorizovaným projektantem. Poté nájemce kontaktuje příslušnou správní firmu, která vyplní formulář „Dohoda - stavební úpravy vyžadující ohlášení, nebo stavební povolení“ a zašle jej ke schválení RMČ Praha 11. Po schválení a podpisu ze strany pronajímatele bude žadatel správní firmou vyzván, aby se dostavil k podpisu dohody. S jedním vyhotovením podepsané dohody a potvrzenou projektovou dokumentací se pak dostaví na ÚMČ Praha 11, odbor výstavby, Vidimova 1324, 1325, Praha 4, k projednání dalšího postupu.

Stavební úpravy charakteru 5, (zasklení lodžie bezrámovým systémem)

Nájemce kontaktuje příslušnou správní firmu, která vyplní formulář „Dohoda - zasklení lodžie“ a zašle jej ke schválení RMČ Praha 11. Po schválení a podpisu ze strany pronajímatele bude žadatel správní firmou vyzván, aby se dostavil k podpisu dohody.

Provedení stavebních úprav neuvedených v tomto postupu je třeba předem projednat na ÚMČ Praha 11, odbor správy majetku, Ocelíkova 672/1, Praha 4.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podle druhu stavební úpravy viz. podmínky a postup řešení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 do 17:30 hod., úterý od 8:00 do 12:00 hod. na oddělení technicko-ekonomické Odboru správy majetku Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 4.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Podle druhu stavebí úpravy viz. Podmínky a postup řešení.

Lhůty pro vyřízení:

30 dní od podání žádosti.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Jihoměstská majetková a.s., www.jihomestska.cz -v úřední dny, tj. pondělí od 8:00 do 12:00 hod., středa od 14:00 do 18:30 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 9:00 hod.
    Tererova 1356/a, 149 00 Praha 4
    tel: 226 801 211

    JM Majetková a.s.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Podle druhu stavební úpravy viz. Podmínky a postup řešení.

Datum poslední aktualizace: 5.8.2016

 
load