Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 13056

č. smlouvy: SM1700001015  |  rok: 2017

Smlouva o výpůjčce - volby

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Brichová Petra (OHS) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500, 149 00 Praha 4 (49366629)
č. smlouvy: SM1700001014  |  rok: 2017

Smlouva o výpůjčce - volby

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Brichová Petra (OHS) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4 (47611863)
č. smlouvy: SM1700001013  |  rok: 2017

Smlouva o výpůjčce - volby

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Brichová Petra (OHS) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ZŠ Ke Kateřinkám 1400, Praha 4 (61388483)
č. smlouvy: SM1700001012  |  rok: 2017

Smlouva o výpůjčce - volby

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Brichová Petra (OHS) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ZŠ s Rvj K Milíčovu 674, 149 00 Praha 4 (61388424)
č. smlouvy: SM1700001011  |  rok: 2017

hrobové místo 554

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Hönigová Marie (OHS) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Alica Prokopovičová
  č. smlouvy: SM1700001011-1  |  rok: 2018

  Dodatek ke smlouvě SM1700001011 změna hrobového místa (807)

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OKT
  Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
  Zpracoval: Hönigová Marie (OHS) P11
  č. smlouvy: SM1700001010  |  rok: 2017

  Smlouva o výpůjčce - volby

  Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
  Odbor: OKT
  Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
  Zpracoval: Brichová Petra (OHS) P11
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ZŠ Donovalská 1684, 149 00 Praha 4 (61388408)
  č. smlouvy: SM1700001009  |  rok: 2017

  Smlouva o výpůjčce - volby

  Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
  Odbor: OKT
  Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
  Zpracoval: Brichová Petra (OHS) P11
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782, Praha 4 (48132306)
  č. smlouvy: SM1700001005  |  rok: 2017

  Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemku v k. ú. Háje pro fyzické osoby manž. Hanušovi

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OMP
  Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
  Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Mgr. Marcela Hanušová, Mgr. Martin Hanuš, PhD.
  č. smlouvy: SM1700001004  |  rok: 2017

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

  Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
  Odbor: OSVZ
  Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
  Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
  Hodnota bez DPH: 10 000,- Kč
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674, 149 00 Praha 4 (61388424)
  č. smlouvy: SM1700000994  |  rok: 2017

  Dohoda o narovnání a uznání vlastnického práva k pozemku, pí Malimánková

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OMP
  Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
  Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Mgr. Gabriela Malimánková
  č. smlouvy: SM1700000989  |  rok: 2017

  Dohoda o smíru

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: PO
  Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
  Zpracoval: Machová Klára Mgr. (OKS) P11
  Hodnota bez DPH: 626 175,- Kč
  Hodnota s DPH: 626 175,- Kč
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Otakar Ženíšek
  č. smlouvy: SM1700000987  |  rok: 2017

  Smlouva o provádění dohledu a kontroly stavby

  Typ smlouvy: Smlouva o kontrolní činnosti
  Odbor: OSM
  Předkladatel: MS Lukeš Petr P11
  Zpracoval: Mach Petr Ing. (OD) P11
  Hodnota bez DPH: 15 000,- Kč
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Ing. Jaromír Marušák (40834409)
  č. smlouvy: SM1700000986  |  rok: 2017

  Smlouva o bezúplatném převodu majetku

  Typ smlouvy: Smlouva o bezúplatném převodu
  Odbor: OŠK
  Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
  Zpracoval: Stojanová Michaela Ing. (OŠK) P11
  Hodnota s DPH: 17 856,- Kč
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556 (63833387)
  č. smlouvy: SM1700000985  |  rok: 2017

  Regenerace veřejného prostranství Ke Kateřinkám, Opatovská v k. ú. Chodov, Praha 11

  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
  Odbor: OSM
  Předkladatel: Frey Jan Ing.
  Zpracoval: Pospíchalová Helena (OSM) P11
  Hodnota bez DPH: 3 956 322,- Kč
  Hodnota s DPH: 4 787 150,- Kč
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Gardenline s.r.o. (27263827)
  č. smlouvy: SM1700000985-1  |  rok: 2018

  Dodatek č. 1 ke smlouvě SM1700000985

  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
  Odbor: OSM
  Předkladatel: Frey Jan Ing.
  Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
  Hodnota bez DPH: 118 568,- Kč
  Hodnota s DPH: 143 467,- Kč
  č. smlouvy: SM1700000982  |  rok: 2017

  Smlouva o odkupu pronajatého zařízení Xerox 7835 OKT

  Typ smlouvy: Smlouva kupní
  Odbor: OKT
  Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
  Zpracoval: König Vít (OI) P11
  Hodnota bez DPH: 3 383,- Kč
  Hodnota s DPH: 4 094,- Kč
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Xerox Czech Republic s.r.o. (48109193)
  č. smlouvy: SM1700000981  |  rok: 2017

  Smlouva o odkupu pronajatého zařízení Xerox 7835 EO

  Typ smlouvy: Smlouva kupní
  Odbor: OKT
  Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
  Zpracoval: König Vít (OI) P11
  Hodnota bez DPH: 3 729,- Kč
  Hodnota s DPH: 4 512,- Kč
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Xerox Czech Republic s.r.o. (48109193)
  č. smlouvy: SM1700000980  |  rok: 2017

  Smlouva o odkupu pronajatého zařízení Xerox 7835 OKS

  Typ smlouvy: Smlouva kupní
  Odbor: OKT
  Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
  Zpracoval: König Vít (OI) P11
  Hodnota bez DPH: 3 729,- Kč
  Hodnota s DPH: 4 512,- Kč
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Xerox Czech Republic s.r.o. (48109193)
  č. smlouvy: SM1700000978  |  rok: 2017

  Dohoda o úhradě za užívání a služby

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OKS
  Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
  Zpracoval: VED OKS Pištora Radek Mgr. P11
  Hodnota bez DPH: 4 147 741,- Kč
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Salah Sulaiman - VERITAS (10299599)
  č. smlouvy: SM1700000975  |  rok: 2017

  Technický dozor investora na akci Regenerace parku Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu,Praha 11

  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
  Odbor: OSM
  Předkladatel: Frey Jan Ing.
  Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
  Hodnota bez DPH: 130 000,- Kč
  Hodnota s DPH: 157 300,- Kč
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a REINVEST spol. s r.o. (65410840)
  č. smlouvy: SM1700000975-1  |  rok: 2018

  Technický dozor investora na akci Regenerace parku Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu, Praha 11

  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
  Odbor: OSM
  Předkladatel: Frey Jan Ing.
  Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
  Hodnota bez DPH: 150 526,- Kč
  Hodnota s DPH: 182 137,- Kč
  č. smlouvy: SM1700000974  |  rok: 2017

  Sanace střešních plášťů na objektu úřadu MČ, Ocelíkova 672/1, Praha 11

  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
  Odbor: OSM
  Předkladatel: Frey Jan Ing.
  Zpracoval: Pospíchalová Helena (OSM) P11
  Hodnota bez DPH: 2 176 636,- Kč
  Hodnota s DPH: 2 633 730,- Kč
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Lerson s.r.o. (02145740)
  č. smlouvy: SM1700000974-1  |  rok: 2018

  Dodatek ke smlouvě SM1700000974

  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
  Odbor: OSM
  Předkladatel: Frey Jan Ing.
  Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
  Hodnota bez DPH: 282 385,- Kč
  Hodnota s DPH: 341 686,- Kč
  < < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 starší > >
  Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 993658x | Charlie Root
  load