Na obsah stránky

Jazyk:
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 8550

č. smlouvy: SM1000001111  |  rok: 2010

Archeologický výzkum před výstavbou DPS 1. etapy "Vodního světa"

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 285 000,- Kč
Hodnota s DPH: 342 000,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a ARCHAIA Praha o.p.s. (26701227)
č. smlouvy: SM1000001110  |  rok: 2010

poradenská činnost

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: PO
Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
Zpracoval: VED PO Pištora Radek Mgr. P11
Hodnota s DPH: 25 000,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Ing. Jaroslav Šobíšek (64927580)
č. smlouvy: SM1000001089  |  rok: 2010

narovnání sporných práv

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: PO
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: VED PO Pištora Radek Mgr. P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Mgr. Zdeněk Stříhavka
č. smlouvy: SM1000001083  |  rok: 2010

Dohoda k NS 1351-04/N

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Šandová Miroslava Bc. (OMP) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Hynek Wohanka (65463269)
č. smlouvy: SM1000001054  |  rok: 2010

Užívání movité věci - notebook s příslušenstvím pro ZMČ

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Hazmuková Alice (OHS) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Michal Anděl (5.6.1974)
č. smlouvy: SM1000001049  |  rok: 2010

Uložení kupní ceny za výkup pozemků od pí Duškové,Šináglové a Tesařové do advokátní úschovy

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 2 179 700,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a JUDr. Petr Meduna (pí Dušková,Šináglová,Tesařová) (66213070)
č. smlouvy: SM1000001039  |  rok: 2010

Dodávka a montáž 120 ks parkových lavic

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OZP
Předkladatel: ZÁS Štampachová Eva Ing. P11
Zpracoval: Havel Petr Bc. (OŽP) P11
Hodnota s DPH: 1 029 600,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Pragflora group a.s. (28455401)
č. smlouvy: SM1000001016  |  rok: 2010

Zabezpečení externích prací a odborných služeb v oblasti energet. hospodářství a managementu souvis. s realizací projektu "Good Governance in Energy Efficiency

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 849 000,- Kč
Hodnota s DPH: 2 218 800,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Poradenská CZ, s.r.o. (24675547)
č. smlouvy: SM1000001016-1  |  rok: 2013

Dodatek ke smlouvě SM1000001016

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
č. smlouvy: SM1000001014  |  rok: 2010

Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k. ú. Háje-pokládka kabelového vedení 22 kV

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 8 550,- Kč
Hodnota s DPH: 10 260,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s. (27376516)
č. smlouvy: SM1000001013  |  rok: 2010

Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k. ú. Chodov - vybudování nové trafostanice

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 5 460,- Kč
Hodnota s DPH: 6 552,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s. (27376516)
č. smlouvy: SM1000001012  |  rok: 2010

Krátkodobý pronájem částí pozemků v k. ú. Chodov - položení kabelového vedení 22 kV a 1 kV

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 4 825,- Kč
Hodnota s DPH: 4 790,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s. (27376516)
č. smlouvy: SM1000001010  |  rok: 2010

Oprava kamerového systému garáže Vojtíškova 2333, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 278 500,- Kč
Hodnota s DPH: 334 200,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a APB Team s.r.o. (27949010)
č. smlouvy: SM1000001008  |  rok: 2010

Zajištění propagace projektů na úrovni partnera (tj. MČ Praha 11) vč. organizačního zajištění veškerých akcí

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 601 300,- Kč
Hodnota s DPH: 1 921 560,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Project Group, s.r.o. (28248503)
č. smlouvy: SM1000001008-1  |  rok: 2013

Dodatek ke smlouvě SM1000001008

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
č. smlouvy: SM1000001005  |  rok: 2010

Zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 2027/1, 2027/4 a 2027/5 v k. ú. Chodov

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 16 555,- Kč
Hodnota s DPH: 19 866,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Opatov Park, a.s. (28961161)
č. smlouvy: SM1000001003  |  rok: 2010

srážky ze mzdy

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: PO
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: VED PO Pištora Radek Mgr. P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Renáta Budíková
č. smlouvy: SM1000001001  |  rok: 2010

vybavení interaktivní učebny

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKS
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Rydlo Karel (OKS) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Hasičský záchranný sbor HMP (70886288)
č. smlouvy: SM1000000995  |  rok: 2010

Smlouva o spoluúčasti investora při realizaci zklidnění dopravy v rámci výstavby "Polyfunkčního souboru Jonathan"

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OUR
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Kadlecová Jitka Ing.(OUR) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a MUDr. Lubomír Hrabě a Ing. Jindra Hrabětová (545616/2041)
č. smlouvy: SM1000000995-1  |  rok: 2012

Dodatek ke smlouvě SM1000000995

Typ smlouvy: Smlouva inominátní
Odbor: PO
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Pitrák Jan Mgr. (PO) P11
č. smlouvy: SM1000000994  |  rok: 2010

pronájem pozemků v k. ú. Chodov, ulice Mírového hnutí

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
Zpracoval: Svobodová Štěpánka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 155 180,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a G&C CLUB CHODOVEC a.s. (28265734)
č. smlouvy: SM1000000976  |  rok: 2010

Darovací smlouva na 50 tis. Kč - ZOO Praha

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OZP
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Havel Petr Bc. (OŽP) P11
Hodnota s DPH: 50 000,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Zoologická zahrada hl. m. Prahy (00064459)
č. smlouvy: SM1000000973  |  rok: 2010

finanční dar na činnost jednotky SDH Praha 11 - Chodov

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKS
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Rydlo Karel (OKS) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov (65994124)
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 starší > >
6.5.2011 12:58:47 | přečteno 793534x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load