Na obsah stránky

Jazyk:
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 8561

č. smlouvy: SM2000000297  |  rok: 2020

Smlouva o daru 250 000 Kč pro městskou část od společnosti Moravská stavební - INVEST, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Odbor: OKS
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
Hodnota bez DPH: 250 000,- Kč
Datum účinnosti: 10.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Moravská stavební - INVEST, a.s. (25544756)
č. smlouvy: SM2000000224  |  rok: 2020

Smlouva o zřízení věcného břemene, Konstantinova čp. 1479, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Hodnota s DPH: 2 000,- Kč
Datum účinnosti: 10.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (00064165)
č. smlouvy: SM2000000280  |  rok: 2020

Dohoda o splátkách ke splnění dluhu za 1.Q 2020 - Horynova 2389 (Zahrady Opatov)

Typ smlouvy: Smlouva o splátkách
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Hodnota s DPH: 5 990 079,- Kč
Datum účinnosti: 8.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jihoměstská majetková a. s. (28199081)
č. smlouvy: SM2000000283  |  rok: 2020

Pronájem částí pozemků v k. ú. Chodov, U Nové dálnice, U Stojanu - výkopové práce pro NTL plynovody - Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 35 260,- Kč
Datum účinnosti: 4.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. (47116471)
č. smlouvy: SM2000000152  |  rok: 2020

SMLOUVA o krátkodobém užívání č. 0874-01-2020/KU v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP)
Hodnota bez DPH: 4 680,- Kč
Datum účinnosti: 4.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jiří Jakoubek (18581765)
č. smlouvy: SM1900001203  |  rok: 2019

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTOVÉ JEDNOTCE č. 522/20

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Fantová Ivana Mgr. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 4 067 160,- Kč
Datum účinnosti: 2.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Mgr. Daniela Vozobulová a Petr Vozobule
č. smlouvy: SM2000000381  |  rok: 2020

Pronájem části pozemku parc. č. 397/230 v k. ú. Chodov pro společnost Cantine s. r. o.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 6 968,- Kč
Datum účinnosti: 1.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Cantine s.r.o. (25093231)
č. smlouvy: SM2000000261  |  rok: 2020

SMLOUVA o užívání části pochozí plochy č. 0874-06-2020/KU, v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP)
Hodnota bez DPH: 5 280,- Kč
Datum účinnosti: 1.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Richard Sluka (02402084)
č. smlouvy: SM2000000260  |  rok: 2020

SMLOUVA o užívání části pochozí plochy č. 0874-05-2020/KU, v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP)
Hodnota bez DPH: 10 320,- Kč
Datum účinnosti: 1.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Igor Buciuscan (01876791)
č. smlouvy: SM2000000259  |  rok: 2020

SMLOUVA o užívání části pochozí plochy č. 0874-04-2020/KU, v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP)
Hodnota bez DPH: 10 320,- Kč
Datum účinnosti: 1.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Tudor Plugaru (24719731)
č. smlouvy: SM2000000258  |  rok: 2020

SMLOUVA o užívání části pochozí plochy č. 0874-03-2020/KU, v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP)
Hodnota bez DPH: 10 320,- Kč
Datum účinnosti: 1.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Alexei Rusu (04030265)
č. smlouvy: SM2000000248  |  rok: 2020

SMLOUVA o užívání části pochozí plochy č. 0874-02-2020/KU, v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP)
Hodnota bez DPH: 10 320,- Kč
Datum účinnosti: 1.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Ruslan Rusu (75485681)
č. smlouvy: SM2000000266  |  rok: 2020

Smlouva o výpůjčce nebytových prostor č. 0874-19/V v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 78 604,- Kč
Datum účinnosti: 28.5.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Grant Thornton Advisory s. r. o. (26513960)
č. smlouvy: SM2000000249  |  rok: 2020

Dohoda o narovnání mezi GST Group s.r.o. a MČ Praha 11, nebytový prostor v objektu č 1754-04, ul. Opatovská čp. 1754, P-4

Typ smlouvy: Smlouva o splátkách
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP)
Hodnota bez DPH: 522 637,- Kč
Datum účinnosti: 28.5.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a GST Group s.r.o. (02213354)
č. smlouvy: SM2000000180  |  rok: 2020

Smlouva o odkupu pronajatých zařízení Xerox

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: König Vít (OI) P11
Hodnota bez DPH: 7 220,- Kč
Hodnota s DPH: 8 736,- Kč
Datum účinnosti: 28.5.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Xerox Czech Republic s.r.o. (48109193)
č. smlouvy: SM2000000085  |  rok: 2020

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTOVÉ JEDNOTCE č. 735/25

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Fantová Ivana Mgr. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 2 977 810,- Kč
Datum účinnosti: 28.5.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Věra Ščetinina
č. smlouvy: SM2000000243  |  rok: 2020

Pronájem částí pozemků v k. ú. Chodov, U Kunratického lesa, pro výkopové práce společnosti KORMAK Praha a. s.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 69 600,- Kč
Datum účinnosti: 27.5.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KORMAK Praha s.r.o., K Sokolovně 667, Praha 10 (48592307)
č. smlouvy: SM2000000257  |  rok: 2020

Smlouva o daru 300 000 Kč pro městskou část od společnosti CHODOV invest s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Odbor: OKS
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
Hodnota bez DPH: 300 000,- Kč
Datum účinnosti: 26.5.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a CHODOV invest s.r.o. (07439130)
č. smlouvy: SM2000000234  |  rok: 2020

Pronájem části pozemku parc. č. 583/102 v k. ú. Háje pro manipulační plochu k vykládce a nakládce v rámci stavby "Bytový dům Jurkovičova", 2. etapa

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 13 638,- Kč
Datum účinnosti: 26.5.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a GEOSAN GROUP a. s. (28169522)
č. smlouvy: SM2000000278  |  rok: 2020

Pronájem části pozemku parc. č. 687 v k. ú. Háje pro umístění restaurační zahrádky u restaurace Pizza Papa Cipolla

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 4 000,- Kč
Datum účinnosti: 25.5.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pizza Papa Cipolla - Marek Weinstein
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 starší > >
6.5.2011 12:58:47 | přečteno 797293x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load