Na obsah stránky

Jazyk:
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 8556

č. smlouvy: SM1100000819  |  rok: 2011

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. (27403505)
č. smlouvy: SM1100000806  |  rok: 2011

Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09034383

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a SFŽP České republiky (00020729)
č. smlouvy: SM1100000792  |  rok: 2011

Jednostupňová PD pro stavební povolení a provedení stavby zateplení obvodového pláště DPS Šalounova 2025, Praha 4 vč. IIČ

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 590 000,- Kč
Hodnota s DPH: 1 908 000,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Ing. arch. Jan Mudra (66340110)
č. smlouvy: SM1100000789  |  rok: 2011

Zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1074 v k. ú. Chodov pro NTL plynovodní přípojku

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (27403505)
č. smlouvy: SM1100000787  |  rok: 2011

Napojení objektů zařazených v projektu BJM na Multifunkční dohledové centrum a dodávka konektivity do sítě Internet

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 4 972 800,- Kč
Hodnota s DPH: 5 967 360,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a AB via, s.r.o. (26443899)
č. smlouvy: SM1100000787-1  |  rok: 2013

Dodatek č.1 ke smlouvě SM1100000787

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 91 950,- Kč
Hodnota s DPH: 111 260,- Kč
č. smlouvy: SM1100000787-2  |  rok: 2016

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO č. SM1100000787

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Štyler Jiří Ing. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 91 950,- Kč
Hodnota s DPH: 111 260,- Kč
č. smlouvy: SM1100000786  |  rok: 2011

Inventarizace majetku

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 921 105,- Kč
Hodnota s DPH: 2 305 326,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PROFIKOM spol. s r.o. (26780241)
č. smlouvy: SM1100000772  |  rok: 2011

Dodávka a montáž klimatizačního zařízení, včetně příslušných rozvodů- SOZ Janouchova 670

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 795 118,- Kč
Hodnota s DPH: 954 141,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a KSK s.r.o. (48024686)
č. smlouvy: SM1100000762  |  rok: 2011

Smlouva č. SM1100000762: Zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 3473/10, 3473/11 a 3483 v k. ú. Chodov

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 36 500,- Kč
Hodnota s DPH: 43 800,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a UPC Česká republika, a.s., Nusle, Praha 4 (00562262)
č. smlouvy: SM1100000743  |  rok: 2011

Venkovní ubikace pro chov ovcí a koz s doprovodným zázemím

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Štampachová Eva Ing. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 912 000,- Kč
Hodnota s DPH: 2 294 400,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a TRUHLÁŘSTVÍ Chmela-Řípa s.r.o. (60466332)
č. smlouvy: SM1100000743-1  |  rok: 2012

Dodatek č. 1 - Venkovní ubikace pro chov ovcí a koz s doprovodným zázemím

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Štampachová Eva Ing. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
č. smlouvy: SM1100000743-2  |  rok: 2012

Dodatek č. 2 - Venkovní ubikace pro chov ovcí a koz s doprovodným zázemím

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Štampachová Eva Ing. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
č. smlouvy: SM1100000743-3  |  rok: 2013

Dodatek ke smlouvě SM1100000743 Venkovní ubikace pro chov ovcí a koz

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Štampachová Eva Ing. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
č. smlouvy: SM1100000741  |  rok: 2011

Realizace altánů, markýzy a pergoly objektu SOZ Janouchova

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 3 160 670,- Kč
Hodnota s DPH: 3 792 804,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a BAU plus, a.s. (25607618)
č. smlouvy: SM1100000737  |  rok: 2011

Připojení na paměťové hladině NN (přípojka)

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota s DPH: 16 000,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s. (27376516)
č. smlouvy: SM1100000721  |  rok: 2011

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 1810/107

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Tichá Helena Ing. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 753 059,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Libuše Marková a Jindřich Marek
č. smlouvy: SM1100000711  |  rok: 2011

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 1811/212

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Bartoňková Věra (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 753 059,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Daniela Muchová
č. smlouvy: SM1100000710  |  rok: 2011

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky 1811/201

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Bartoňková Věra (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 753 059,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Roman Huml a Jitka Humlová
č. smlouvy: SM1100000678  |  rok: 2011

Studie pro ověření umístění polyfunkčního objektu se sociálními byty do lokality u ulice Podjavorinské a pro úpravu Územního plánu SÚ hl. m. Prahy

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 845 000,- Kč
Hodnota s DPH: 2 214 000,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Bomart spol.s r.o. (25091905)
č. smlouvy: SM1100000677  |  rok: 2011

BYTOVÝ DŮM BENKOVA S NÁHRADOU PARKOVACÍCH STÁNÍ NA STÁVAJÍCÍM PARKOVIŠTI

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 870 000,- Kč
Hodnota s DPH: 2 244 000,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a CMC architects, a.s. (26145359)
č. smlouvy: SM1100000677-1  |  rok: 2014

Dodatek ke smlouvě SM1100000677 - Bytový dům Benkova s náhradou parkovacích stání

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 90 000,- Kč
Hodnota s DPH: 108 900,- Kč
č. smlouvy: SM1100000677-2  |  rok: 2014

Dodatek č. 2 ke smlouvě SM1100000677

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Říčař Jan MBA P11
Zpracoval: Zikeš Tomáš Bc. (OSM) P11
č. smlouvy: SM1100000676  |  rok: 2011

prodej pozemku parc. č. 2117/120 v k. ú. Chodov, právnické osobě

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Svobodová Štěpánka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 220 800,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a B.A.R. Praha, s.r.o. (47120606)
č. smlouvy: SM1100000675  |  rok: 2011

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 1810/103

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Bartoňková Věra (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 753 059,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Tomáš Bucek a Eva Bucková
č. smlouvy: SM1100000667  |  rok: 2011

Realizace monitorování energií v mateřských a základních školách na území MČ Praha 11

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 827 960,- Kč
Hodnota s DPH: 993 552,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a SOFTLINK s.r.o. (27109682)
č. smlouvy: SM1100000656  |  rok: 2011

Smlouva o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR - Rekonstrukce obvodového pláště, ZŠ Pošepného nám. 2022

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a SFŽP (00020729)
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 starší > >
6.5.2011 12:58:47 | přečteno 794508x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load