Na obsah stránky

Jazyk:
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 8550

č. smlouvy: SM1200000051  |  rok: 2012

Zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 1354 a 1205/15 v k. ú. Chodov pro uložení optického kabelu v ul. Bartůňkově

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 5 375,- Kč
Hodnota s DPH: 6 450,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a T-Systems Czech Republic a.s. (61059382)
č. smlouvy: SM1200000043  |  rok: 2012

Zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 171 a 172/2 v k. ú. Chodov pro uložení kabelového vedení 22 kV a 1 kV

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s. (27376516)
č. smlouvy: SM1200000042  |  rok: 2012

Zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2335/7,2335/83 a 3115 v k. ú. Chodov pro uložení kabelového vedení 22 kV a 1 kV

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s. (27376516)
č. smlouvy: SM1200000032  |  rok: 2012

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 1810/102

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Tichá Helena Ing. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 753 059,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Věra Motyková a Karel Motyka
č. smlouvy: SM1200000023  |  rok: 2012

Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1210/116 v k. ú. Háje, Radnice

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s. (27376516)
č. smlouvy: SM1200000019  |  rok: 2012

Divadlo Kotelna - PD pro územní řízení včetně IIČ

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 190 000,- Kč
Hodnota s DPH: 1 428 000,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a ak. arch. David Vávra (18647081)
č. smlouvy: SM1200000019-1  |  rok: 2012

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM1200000019 Divadlo Kotelna

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
  č. smlouvy: SM1200000019-2  |  rok: 2013

  Dodatek ke smlouvě SM1200000019 Divadlo kotelna

  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
  Odbor: OSM
  Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
  Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
  č. smlouvy: SM1200000019-3  |  rok: 2013

  Dodatek č.3 ke smlouvě SM1200000019

  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
  Odbor: OSM
  Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
  Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
  č. smlouvy: SM1200000019-4  |  rok: 2014

  Dodatek č.4 ke smlouvě SM1200000019

  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
  Odbor: OSM
  Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
  Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
  Hodnota bez DPH: 1 190 000,- Kč
  Hodnota s DPH: 1 439 900,- Kč
  č. smlouvy: SM1200000019-5  |  rok: 2014

  Dodatek č.5 ke smlouvě SM1200000019 - Divadlo Kotelna - Projektová dokumentace pro územní řízení včetně IIČ

  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
  Odbor: OSM
  Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
  Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
  Hodnota bez DPH: 1 231 322,- Kč
  Hodnota s DPH: 1 489 900,- Kč
  č. smlouvy: SM1200000019-6  |  rok: 2014

  Dodatek č. 6 ke smlouvě SM1200000019 - ukončení

  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
  Odbor: OSM
  Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
  Zpracoval: Zikeš Tomáš Bc. (OSM) P11
  č. smlouvy: SM1200000018  |  rok: 2012

  Zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 393,394/8 a 394/14 v k. ú. Chodov-kabelové vedení 1 kV a 22 kV

  Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
  Odbor: OMP
  Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
  Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 7 050,- Kč
  Hodnota s DPH: 8 460,- Kč
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s. (27376516)
  č. smlouvy: SM1200000017  |  rok: 2012

  Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k. ú. Chodov-distribuční transformační stanice

  Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
  Odbor: OMP
  Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
  Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 6 300,- Kč
  Hodnota s DPH: 7 560,- Kč
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s. (27376516)
  č. smlouvy: SM1200000016  |  rok: 2012

  Darovací smlouva na peněžitý dar ve výši 250 tis. Kč

  Typ smlouvy: Smlouva darovací
  Odbor: OZP
  Předkladatel: ZÁS Štampachová Eva Ing. P11
  Zpracoval: Najbrtová Gabriela, Bc. (OŽP) P11
  Hodnota s DPH: 250 000,- Kč
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Skanska a.s. (26271303)
  č. smlouvy: SM1200000002  |  rok: 2012

  NS 0534-09/N - Česká lékárna

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: ZÁS Belaník Josef P11
  Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Česká lékárna, a.s. (26230071)
  č. smlouvy: SM1100001221  |  rok: 2011

  Rekonstrukce křižovatky Mírového hnutí - K Horkám, vč. odvodnění, dopravního značení, SSZ a přeložek inž. sítí.

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OSM
  Předkladatel: VED OSM Boublík Kvido Ing. P11
  Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a hlavní město Praha (00064581)
  č. smlouvy: SM1100001183  |  rok: 2011

  pronájem datového okruhu VPN

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OKT
  Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
  Zpracoval: Zíka Martin (OI) P11
  Hodnota bez DPH: 3 025,- Kč
  Hodnota s DPH: 3 630,- Kč
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a INTERCONNECT s.r.o. (25704826)
  č. smlouvy: SM1100001182  |  rok: 2011

  Datové propojení MČ Praha 11, archivu MČ a IK Opatovská

  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
  Odbor: OKT
  Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
  Zpracoval: Zíka Martin (OI) P11
  Hodnota bez DPH: 155 833,- Kč
  Hodnota s DPH: 187 000,- Kč
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a INTERCONNECT s.r.o. (25704826)
  č. smlouvy: SM1100001169  |  rok: 2011

  Zajištění bezpečnosti MČ Praha 11

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OSM
  Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
  Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
  Hodnota bez DPH: 253 850,- Kč
  Hodnota s DPH: 304 620,- Kč
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a DIGI TRADE, s.r.o. (60491540)
  č. smlouvy: SM1100001168  |  rok: 2011

  SW audit MČ Praha 11

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OSM
  Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
  Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
  Hodnota bez DPH: 331 650,- Kč
  Hodnota s DPH: 397 980,- Kč
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a DIGI TRADE, s.r.o. (60491540)
  č. smlouvy: SM1100001155  |  rok: 2011

  dohoda o členství v JSDH

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OKS
  Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
  Zpracoval: Rydlo Karel (OKS) P11
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Dalibor Fabián
  č. smlouvy: SM1100001119  |  rok: 2011

  Dohoda o ukončení NP 0521-01

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OMP
  Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
  Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Věra Skojová (44855141)
  č. smlouvy: SM1100001101  |  rok: 2011

  Smlouva o převodu vlastnictví jednotek č. 1816/601

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OMP
  Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
  Zpracoval: Tichá Helena Ing. (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 737 145,- Kč
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PhDr. Daniela Marešová a Ing. Tomáš Vyleta
  č. smlouvy: SM1100001095  |  rok: 2011

  peněžní dar na poskytování služeb vozíčkářům - JMS a.s.

  Typ smlouvy: Smlouva darovací
  Odbor: PO
  Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
  Zpracoval: Pitrák Jan Mgr. (PO) P11
  Hodnota bez DPH: 50 000,- Kč
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Jihoměstská sociální a.s. (28461835)
  č. smlouvy: SM1100001046  |  rok: 2011

  Provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě - Křižovatka Mírového hnutí - K Horkám

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OSM
  Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
  Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Telefónica Czech Republic, a.s. (60193336)
  < < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 starší > >
  6.5.2011 12:58:47 | přečteno 793502x | Charlie Root

  Kalendář akcí >

  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Drum Circle s Petrem Šušorem
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Sobotní výtvarná dílna
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Bytová komise
  Dopravní komise
  Finanční výbor
  Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
  ZMT s Tomášem Kotrlým
  Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
  Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
  Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
  Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
  Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
  Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
  Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
  CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
  Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
   

  Senior TAXI

  Více

  TV Expres

  Více

  Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

  pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

  Více

   

  Důležité kontakty

  Úřad městské části Praha 11
  Ocelíkova 672/1
  149 41 Praha 415

  tel: 267 902 111

  O-linka
  800 104 300
  obcanskalinka@praha11.cz

  Úřední hodiny

  Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

  Aktuální úřední hodiny

  Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
  load