Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 11212

č. smlouvy: SM1600000961  |  rok: 2016

Smlouva o zajištění kompletní slavnostní vánoční a novoroční světelné výzdoby městské části Praha 11

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Uhlíř Ladislav (OHS) P11
Hodnota bez DPH: 197 478,- Kč
Hodnota s DPH: 238 948,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a MK–mont illuminations s.r.o. (25424769)
č. smlouvy: SM1600000960  |  rok: 2016

Smlouva o zhotovení a podání žádosti o dotaci - z dotačního titulu OPŽP – 39. výzva a zpracování energetického posouzení na projekt „ZŠ K Milíčovu rekonstrukce pavilonu E - tělocvičny.“

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Štyler Jiří Ing. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 195 000,- Kč
Hodnota s DPH: 235 950,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a RENARDS dotační, s.r.o. (28337361)
č. smlouvy: SM1600000959  |  rok: 2016

Smlouva o podnájmu nebytových prostor - jednorázový podnájem

Typ smlouvy: Smlouva podnájemní
Odbor: OŠK
Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Stojanová Michaela Ing. (OŠK) P11
Hodnota s DPH: 1 500,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 (47611863)
č. smlouvy: SM1600000956  |  rok: 2016

Smlouva o pojištění odpovědnosti zaměstnanců za újmu způsobenou zaměstnavateli

Typ smlouvy: Smlouva pojistná
Odbor: OSM
Předkladatel: Štyler Jiří Ing.
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 196 608,- Kč
Hodnota s DPH: 196 608,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (47116617)
č. smlouvy: SM1600000956-1  |  rok: 2017

Dodatek č.1 k ke smlouvě pro pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli

Typ smlouvy: Smlouva pojistná
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 576,- Kč
Hodnota s DPH: 576,- Kč
č. smlouvy: SM1600000956-2  |  rok: 2019

Dodatek č.2 ke smlouvě SM1600000956 - Smlouva o pojištění odpovědnosti zaměstnanců za újmu způsobenou zaměstnavateli

Typ smlouvy: Smlouva pojistná
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Badík Roman Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 5 388,- Kč
Hodnota s DPH: 5 388,- Kč
č. smlouvy: SM1600000955  |  rok: 2016

Smlouva o pojištění majetku MČ Praha 11 a pojištění odpovědnosti za újmu

Typ smlouvy: Smlouva pojistná
Odbor: OSM
Předkladatel: Štyler Jiří Ing.
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 7 987 710,- Kč
Hodnota s DPH: 7 987 710,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (47116617)
č. smlouvy: SM1600000955-1  |  rok: 2017

Dodatek č.1 ke smlouvě pojištění majetku MČ Praha 11 a pojištění odpovědnosti za újmu

Typ smlouvy: Smlouva pojistná
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
č. smlouvy: SM1600000955-2  |  rok: 2019

Dodatek č. 2 ke smlouvě SM1600000955 - Pojistní smlouva

Typ smlouvy: Smlouva pojistná
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Badík Roman Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 7 802,- Kč
Hodnota s DPH: 7 802,- Kč
č. smlouvy: SM1600000955-3  |  rok: 2019

Dodatek č.3 ke smlouvě SM1600000955 - Pojistní smlouva

Typ smlouvy: Smlouva pojistná
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Badík Roman Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 219 213,- Kč
Hodnota s DPH: 219 213,- Kč
č. smlouvy: SM1600000953  |  rok: 2016

Vidimova 1324, 1325 - oprava a zateplení střech

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 917 000,- Kč
Hodnota s DPH: 2 319 570,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Lerson s.r.o. (02145740)
č. smlouvy: SM1600000953-1  |  rok: 2017

Dodatek ke smlouvě SM1600000953 - Vidimova 1324, 1325 - oprava a zateplení střech

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 240 372,- Kč
Hodnota s DPH: 290 850,- Kč
č. smlouvy: SM1600000948  |  rok: 2016

Koncepce řešení dopravy v klidu na území městské části Praha 11 - aktualizace

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Lukeš Petr P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 490 000,- Kč
Hodnota s DPH: 592 900,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a M.O.Z. Consult, s.r.o. (26686503)
č. smlouvy: SM1600000947  |  rok: 2016

Regenerace bytu č. A1 - 03, DPS Šalounova 2025

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 189 141,- Kč
Hodnota s DPH: 217 512,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a OTISTAV s.r.o. (24832898)
č. smlouvy: SM1600000946  |  rok: 2016

Projektová dokumentace sanace vnitrobloku Blatenská, Kloboukova, Hrdličkova, Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Lukeš Petr P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 162 000,- Kč
Hodnota s DPH: 196 020,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a 7s architektonická kancelář s.r.o. (28188845)
č. smlouvy: SM1600000941  |  rok: 2016

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, pozemek parc. č. 706 v k. ú. Chodov

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Beránková Monika Bc. (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (04084063)
č. smlouvy: SM1600000937  |  rok: 2016

Smlouva o společném postupu zájemců při centralizovaném zadání veřejné zakázky "Nákup el. energie na období 2017-2019"

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: Štyler Jiří Ing.
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jihoměstská majetková a.s. (28199081)
č. smlouvy: SM1600000936  |  rok: 2016

Smlouva o společném postupu zájemců při centralizovaném zadání veřejné zakázky "Nákup el. energie na období 2017-2019"

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Štyler Jiří Ing. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Kulturní Jižní Město, o. p. s. (27911225)
č. smlouvy: SM1600000935  |  rok: 2016

Smlouva o společném postupu zájemců při centralizovaném zadání veřejné zakázky "Nákup el. energie na období 2017-2019"

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Štyler Jiří Ing. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jihoměstská sociální a.s. (28461835)
č. smlouvy: SM1600000933  |  rok: 2016

Smlouva o podnájmu nebytových prostor - jednorázový podnájem

Typ smlouvy: Smlouva podnájemní
Odbor: OŠK
Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Stojanová Michaela Ing. (OŠK) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, K Milíčovu 674, Praha 4 - Háje (61388424)
č. smlouvy: SM1600000928  |  rok: 2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OSVZ
Předkladatel: ZS Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
Hodnota bez DPH: 6 060,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684 (61388408)
č. smlouvy: SM1600000917  |  rok: 2016

Nájemní smlouva na část pozemku parc. č. 2336/57 v k. ú. Chodov

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Bílek Jan Ing.P11
Zpracoval: Beránková Monika Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 000,- Kč
Hodnota s DPH: 1 210,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jana Otčenášková (76342549)
č. smlouvy: SM1600000914  |  rok: 2016

Poskytování právních služeb

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Štyler Jiří Ing. P11
Zpracoval: Hošková Veronika Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 000 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a JUDr. Marcel Marčišin, advokát (73735183) a Balcar Petr, JUDr., advokát (66199786) a Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o. (3807827) a KLIMUS & PARTNERS s.r.o. (3373444) a Mgr. Marek Nemeth, advokátní kancelář (71345621)
č. smlouvy: SM1600000912  |  rok: 2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle § 10a a násl. zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OSVZ
Předkladatel: ZS Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
Hodnota bez DPH: 12 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, K Milíčovu (61388424)
č. smlouvy: SM1600000910  |  rok: 2016

Dohoda o úhradě nákladů spojených s přípravou prodeje nemovitostí

Typ smlouvy: Smlouva o obstarání prodeje věci
Odbor: OMP
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Svobodová Štěpánka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a BD ČENĚTICKÁ 4-6, bytové družstvo (27060624)
č. smlouvy: SM1600000904  |  rok: 2016

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace U Nové dálnice Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Lukeš Petr P11
Zpracoval: Hošková Veronika Ing. (EO) P11
Hodnota bez DPH: 167 000,- Kč
Hodnota s DPH: 202 070,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Dopravně inženýrská kancelář (27466868)
č. smlouvy: SM1600000904-1  |  rok: 2017

Dodatek č.1 ke smlouvě SM1600000904 - "Projektová dokumentace na rekonstrukci místní komunikace U Nové dálnice, Praha 4"

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Lukeš Petr P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
č. smlouvy: SM1600000904-2  |  rok: 2017

Dodatek ke smlouvě SM1600000904

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Lukeš Petr P11
Zpracoval: Mach Petr, Bc. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 37 850,- Kč
Hodnota s DPH: 45 799,- Kč
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 starší > >
6.5.2011 12:58:47 | přečteno 860035x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Srdce na dlani
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Tři tygři ve filmu: Jackpot
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Vem si mě
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Kdyby radši hořelo
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load