Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 11814

č. smlouvy: SM1700001176  |  rok: 2017

Pronájem pozemku parc. č. 3341/70 - parkoviště Krejnická spol. KD Real, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 558 971,- Kč
Hodnota s DPH: 676 355,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KD Real, s.r.o. (65408918)
č. smlouvy: SM1700001176-1  |  rok: 2021

Dodatek ke smlouvě SM1700001176 - dohoda o předání pozemku parc. č. 3341/70 v k. ú. Chodov

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 31.12.2021
č. smlouvy: SM1700001162  |  rok: 2017

Smlouva kupní - Elevace KC ZAHRADA

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Carmine Aleš Bc. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 749 500,- Kč
Hodnota s DPH: 2 116 895,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a tauSEATING, s.r.o. (1646133)
č. smlouvy: SM1700001154  |  rok: 2017

Smlouva na dodání centrálního úložiště logů

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OKT
Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
Zpracoval: Zíka Martin (OI) P11
Hodnota bez DPH: 413 935,- Kč
Hodnota s DPH: 500 861,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ICZ a.s. (25145444)
č. smlouvy: SM1700001151  |  rok: 2017

Smlouva o dílo - Zhotovení lávky pro pěší do objektu polikliniky Opatovská, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Frey Jan Ing.
Zpracoval: Carmine Aleš Bc. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 3 316 109,- Kč
Hodnota s DPH: 4 012 492,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Městská část Praha 11 (00231126) a Raeder & Falge s.r.o. (28714989)
č. smlouvy: SM1700001151-1  |  rok: 2019

Dodatek ke smlouvě SM1700001151 dohoda o narovnání

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Mach Petr Ing. (OD) P11
Hodnota bez DPH: 99 483,- Kč
č. smlouvy: SM1700001147  |  rok: 2017

Zhotovení projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru - akce "Navýšení kapacity varny ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782, Praha 4"

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Frey Jan Ing.
Zpracoval: Prouzová Jana (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 255 000,- Kč
Hodnota s DPH: 308 550,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a REINVEST spol. s r.o. (65410840)
č. smlouvy: SM1700001146  |  rok: 2017

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a tendrová dokumentace stavby v podrobnosti pro provedení stavby ZŠ Pošepného nám. 2022, Praha 4 - rekonstrukce varny

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Frey Jan Ing.
Zpracoval: Nacházelová Věra (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 399 000,- Kč
Hodnota s DPH: 482 790,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a RotaGroup s.r.o. (27967344)
č. smlouvy: SM1700001145  |  rok: 2017

Smlouva o nájmu movitých věcí

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OŠK
Předkladatel: MS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Pobuda Jiří (OŠK) P11
Hodnota s DPH: 23 898,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jihoměstská majetková a.s. (28199081)
č. smlouvy: SM1700001145-1  |  rok: 2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM1700001145 o nájmu movitých věcí

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OŠK
Předkladatel: MS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Stojanová Michaela Ing. (OŠK) P11
Hodnota s DPH: 597,- Kč
č. smlouvy: SM1700001144  |  rok: 2017

Smlouva o výpůjčce movitých věcí

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OŠK
Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Pobuda Jiří (OŠK) P11
Hodnota s DPH: 62 912,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145 (64936350)
č. smlouvy: SM1700001141  |  rok: 2017

Smlouva o výpůjčce části pozemku parc .č. 2596/14 v k. ú. Chodov pro vyhrazené parkovací stání MŠ Konstantinova

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OMP
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (03447286)
č. smlouvy: SM1700001140  |  rok: 2017

Smlouva o zřízení služebnosti na pozemky v k. ú. Chodov pro spol. T-Mobile Czech Republic a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 42 920,- Kč
Hodnota s DPH: 51 934,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a T-Mobile Czech Republic a.s. (64949681)
č. smlouvy: SM1700001139  |  rok: 2017

Smlouva - Polovina nebe, o.p.s.

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Šlechtová Markéta Bc. (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 5 000,- Kč
Hodnota s DPH: 5 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Polovina nebe, o.p.s. (27035271)
č. smlouvy: SM1700001133  |  rok: 2017

Prodej nemovitostí v ul. Dunovského čp. 824 a 825 včetně pozemků v k. ú. Chodov na základě výběrového řízení formou e-aukce.

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 31 700 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ORESSA s.r.o. (04119444)
č. smlouvy: SM1700001126  |  rok: 2017

Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 536/358 v k. ú. Háje pro fyzické osoby

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Ing. J. Paulů a MUDr. V.Paulů
č. smlouvy: SM1700001115  |  rok: 2017

Smlouva o výrobě pořadu a poskytnutí licence

Typ smlouvy: Smlouva licenční
Odbor: OKS
Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: VED OKS Pištora Radek Mgr. P11
Hodnota bez DPH: 157 500,- Kč
Hodnota s DPH: 190 575,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 (00231126) a PRAHA TV s.r.o. (25830937)
č. smlouvy: SM1700001115-1  |  rok: 2018

Dodatek ke smlouvě SM1700001115

Typ smlouvy: Smlouva licenční
Odbor: PO
Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Matějková Klára Mgr. (OKS) P11
Hodnota bez DPH: 22 500,- Kč
Hodnota s DPH: 27 225,- Kč
Datum účinnosti: 1.7.2018
č. smlouvy: SM1700001115-2  |  rok: 2018

Dodatek č. 2 ke smlouvě SM1700001115

Typ smlouvy: Smlouva licenční
Odbor: OKS
Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Dudová Ivana (OKS) P11
Hodnota bez DPH: 22 500,- Kč
Hodnota s DPH: 27 225,- Kč
Datum účinnosti: 1.1.2019
č. smlouvy: SM1700001104  |  rok: 2017

Smlouva - Základní škola, Praha 4, Mendelova 550

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 10 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Základní škola, Praha 4, Mendelova 550
č. smlouvy: SM1700001103  |  rok: 2017

Smlouva - Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 7 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594
č. smlouvy: SM1700001102  |  rok: 2017

Smlouva - Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 54 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782
č. smlouvy: SM1700001101  |  rok: 2017

Smlouva - Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 6 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674
č. smlouvy: SM1700001100  |  rok: 2017

Smlouva - Základní škola, Praha 4, Květnového vít. 1554

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 18 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Základní škola, Praha 4, Květnového vít. 1554
č. smlouvy: SM1700001099  |  rok: 2017

Smlouva - Sporťáček

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 10 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Sporťáček
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 starší > >
6.5.2011 12:58:47 | přečteno 907999x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Komise pro likvidaci majetku
Kino klub Zahrada – Běžná selhání
Kino klub Zahrada – Good Old Czechs
Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Studio Damúza – Uši pro princeznu
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
1. 12. ZVEME VÁS NA PŘEDNÁŠKU: Právo na straně seniorů v době inflace a energetické krize
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory pokračuje
Honza Brož & Devítka
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Loutky bez hranic – Kouzelný vánoční zvonek
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Nedělní pohádka pro děti: Ukradené Vánoce
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Bytová komise
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: PÁTÁ VÁNOČNÍ
Pražský salonní orchestr
Mikulášský průvod Jižním Městem
Kino klub Zahrada – Trojúhelník smutku
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komentovaná prohlídka výstavy: Trnka, Miler, Born
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Divadlo KAKÁ – Vánoční příběh
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Sociální a zdravotní komise
Sociální a zdravotní komise
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: Krajem Josefa Lady
Melodie pro každého
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA pro seniory: Po stopách univerzitních kolejí
Sobotní výtvarná dílna
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA PRO SENIORKY A SENIORY: Za kouzlem české gotiky, středověkých madon na Starém Městě pražském a tajemstvím svatého Haštala
Divadlo b – Malý pán
Vánoční cestování s Cvrčkem a Šnekem
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Nedělní pohádka pro děti: Kouzelný vánoční zvonek
Jedenáctky: Barokní souznění
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
VÁNOČNÍ KONCERT – KAREL KEKEŠI
Vánoční šansony na tvrzi
Kino klub Zahrada – Il Boemo
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
TURISTICKÝ VÝLET pro seniory: Českým krasem do Berouna
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA pro seniory: Po stopách univerzitních kolejí
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Ukradené vánoce – divadlo ToyMachine
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Jazz klub Tvrz: Jazzové Vánoce – Barbora Tellinger a John Fresk
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Turnaj v přehazované
Vánoce na Chodovské tvrzi
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoce na Chodovské tvrzi
Loutky bez hranic – Vánoční svatba sněhuláka Karla
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoce na Chodovské tvrzi
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoční koncert Big Bandu Pražského salonního orchestru
Kino klub Zahrada – Největší dar
Kino klub Zahrada – Buko
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Lollipopz vánoční koncert
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoční koncert: Jaroslav Svěcený a Lucie Tóth
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load