Na obsah stránky

Jazyk:
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 8556

č. smlouvy: SM2000000433  |  rok: 2020

Prodej pozemků parc. č. 3020/1 a 3020/2 v k. ú. Chodov Bytovému družstvu DONADO

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 366 970,- Kč
Datum účinnosti: 2.7.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Bytové družstvo DONADO (27081630)
č. smlouvy: SM2000000407  |  rok: 2020

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. NS 1392-05/N, ulice Modletická, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 421 950,- Kč
Datum účinnosti: 1.7.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jana Pillerová (71057064)
č. smlouvy: SM2000000407-1  |  rok: 2020

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě SM2000000407 o nájmu nebytových prostor v objektu v ulici Ke Kateřinkám, čp. 1392, Praha 4 - J. Pillerová

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 421 950,- Kč
Datum účinnosti: 8.10.2020
č. smlouvy: SM2000000405  |  rok: 2020

TDS a BOZP – Regenerace části vnitrobloku Konstantinova – Černockého, Praha 11

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 38 100,- Kč
Hodnota s DPH: 46 101,- Kč
Datum účinnosti: 1.7.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pavel Weisner (40927881)
č. smlouvy: SM2000000387  |  rok: 2020

Výpočetní technika 2020

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 189 715,- Kč
Hodnota s DPH: 1 439 555,- Kč
Datum účinnosti: 1.7.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a AUTOCONT a.s. (04308697)
č. smlouvy: SM2000000315  |  rok: 2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OSVZ
Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
Hodnota bez DPH: 215 000,- Kč
Datum účinnosti: 1.7.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Hornomlýnská, o.p.s. (01615939)
č. smlouvy: SM2000000147  |  rok: 2020

Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva pro účely zápisu v katastru nemovitostí k pozemku parcel. č. 2014/588 v k.ú. Chodov

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKS
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
Datum účinnosti: 29.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Otakar Ženíšek a Jindřiška Mrkvičková
č. smlouvy: SM2000000519  |  rok: 2020

Smlouva JM Chodov - fotbalový klub

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 81 000,- Kč
Datum účinnosti: 26.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a JM Chodov - fotbalový klub (22745262)
č. smlouvy: SM2000000487  |  rok: 2020

Smlouva SK Lacrosse JM

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 112 000,- Kč
Datum účinnosti: 26.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a SK Lacrosse JM (27010309)
č. smlouvy: SM2000000484  |  rok: 2020

Smlouva Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 109 000,- Kč
Datum účinnosti: 26.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Sportovní klub školy ZŠ Mikulova, Mikulova 1594, Praha 4, 149 00 (26990270)
č. smlouvy: SM2000000450  |  rok: 2020

Smlouva TJ Háje - Jižní Město, Handballclub

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 91 000,- Kč
Datum účinnosti: 26.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a TJ Háje - Jižní Město, Handballclub, K Jezeru 490/2, Praha 4, 149 00 (62938045)
č. smlouvy: SM2000000549  |  rok: 2020

Smlouva Atletika JM

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 327 000,- Kč
Datum účinnosti: 25.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Atletika JM
č. smlouvy: SM2000000545  |  rok: 2020

Smlouva DDM JM

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 55 000,- Kč
Datum účinnosti: 25.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a DDM JM, Šalounova 2024, 149 00 Praha 4 (45241643)
č. smlouvy: SM2000000515  |  rok: 2020

Smlouva JNS cheerleaders

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 156 000,- Kč
Datum účinnosti: 25.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a JNS cheerleaders
č. smlouvy: SM2000000504  |  rok: 2020

Smlouva OF dance group z.s.

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 104 000,- Kč
Datum účinnosti: 25.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a OF dance group z.s.
č. smlouvy: SM2000000401  |  rok: 2020

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. NS 0534-07/N v domě v ulici Anny Drabíkové, čp. 537, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP)
Hodnota bez DPH: 515 100,- Kč
Datum účinnosti: 25.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a MALÉ ZDRAVÍ a.s. (01881621)
č. smlouvy: SM2000000385  |  rok: 2020

Pronájem částí pozemků v k. ú. Chodov, ul. Krejnická, výkopové práce - 3. etapa, KORMAK Praha a. s.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 64 020,- Kč
Datum účinnosti: 25.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KORMAK Praha s.r.o., K Sokolovně 667, Praha 10 (48592307)
č. smlouvy: SM2000000355  |  rok: 2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OSVZ
Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
Hodnota bez DPH: 70 000,- Kč
Datum účinnosti: 25.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a YMCA Praha (26529122)
č. smlouvy: SM2000000317  |  rok: 2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OSVZ
Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
Hodnota bez DPH: 60 000,- Kč
Datum účinnosti: 25.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Charita Praha - Chodov (60435194)
č. smlouvy: SM2000000625  |  rok: 2020

Pronájem části pozemku parc. č. 687 v k. ú. Háje k provozování a umístění restaurační zahrádky - Pizza Papa Cipolla.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 8 000,- Kč
Datum účinnosti: 24.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pizza Papa Cipolla (74356755)
č. smlouvy: SM2000000466  |  rok: 2020

Krátkodobá nájemní smlouva na pronájem části pozemku parc. č. 687 v k. ú. Háje pro společnost ILPRECISO Invest s. r. o.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 16 000,- Kč
Datum účinnosti: 24.6.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a IL PRECISO Invest s.r.o. (24765864)
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 starší > >
6.5.2011 12:58:47 | přečteno 794731x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load