Na obsah stránky

Jazyk:
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 8561

č. smlouvy: SM1300000756  |  rok: 2013

ZŠ Ke Kateřinkám 1400 – Výměna parketové podlahy v tělocvičně V2

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Mráz Jaroslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 558 985,- Kč
Hodnota s DPH: 676 372,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a ENVOS, s.r.o. (27098001)
č. smlouvy: SM1300000754  |  rok: 2013

Smlouva kupní se splátkovým kalendářem po BJ 1620/55

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Belaník Josef P11
Zpracoval: Tichá Helena Ing. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 651 460,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a František Cappellari
č. smlouvy: SM1300000754-1  |  rok: 2014

Dodatek ke smlouvě SM1300000754 Dohoda o předčasném jednorázovém doplacení kupní ceny sjednané ve splátkách za převod vlastnictví bytové jednotky č. 1620/55, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu k pozemkům

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11
Zpracoval: Tichá Helena Ing. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 310 780,- Kč
č. smlouvy: SM1300000751  |  rok: 2013

MŠ Donovalská 1862 – oprava rozvodu hydrantové vody v TP

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Mráz Jaroslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 188 759,- Kč
Hodnota s DPH: 228 398,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a KAŠPÁREK GROUP, s.r.o. (24305219)
č. smlouvy: SM1300000749  |  rok: 2013

Malenická 1784 – výměna chladící jednotky CARRIER

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Bílek Vítězslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 407 495,- Kč
Hodnota s DPH: 493 069,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a INSTOLL, spol. s r.o. (46349081)
č. smlouvy: SM1300000748  |  rok: 2013

Sportoviště Schulhoffova - opravy komunikací a oplocení

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 467 528,- Kč
Hodnota s DPH: 565 709,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a GAMASTAV - invest a.s. (25627376)
č. smlouvy: SM1300000744  |  rok: 2013

smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. SOB/83/12/009089/2013

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 500,- Kč
Hodnota s DPH: 1 605,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 7, 170 00 (45273600) a hlavní město Praha (00064581)
č. smlouvy: SM1300000743  |  rok: 2013

SMLOUVA o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. SOB/83/12/009088/2012

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 500,- Kč
Hodnota s DPH: 1 605,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a hlavní město Praha (00064581) a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 (27376516)
č. smlouvy: SM1300000742  |  rok: 2013

Malenická 1784 – nátěr ocelových nosníků a zábradlí, malování

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Bílek Vítězslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 282 159,- Kč
Hodnota s DPH: 341 412,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a EKOLS PRAHA, spol. s r.o. (25092553)
č. smlouvy: SM1300000741  |  rok: 2013

Malenická 1748 – výměna PVC

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Bílek Vítězslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 255 365,- Kč
Hodnota s DPH: 308 992,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a STANO PRAHA a.s. (25680081)
č. smlouvy: SM1300000739  |  rok: 2013

Hrabákova 2001 – výměna oplocení

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Mráz Jaroslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 257 104,- Kč
Hodnota s DPH: 311 096,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a STANO PRAHA a.s. (25680081)
č. smlouvy: SM1300000682  |  rok: 2013

Smlouva o realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Vytvoření zábran proti vjíždění do veřejné parkově upravené zeleně v lokalitě ulic Medkova, Malebná a Ke Sv. Izidoru na Praze 11“.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OZP
Předkladatel: ZÁS Štampachová Eva Ing. P11
Zpracoval: Havel Petr Ing. (OŽP) P11
Hodnota bez DPH: 251 620,- Kč
Hodnota s DPH: 304 460,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR spol. s r.o. (14504588)
č. smlouvy: SM1300000677  |  rok: 2013

smlouva o spolupráci - při zajištění vybudování připojení k veřejné komunikační síti společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Telefónica Czech Republic, a.s. (60193336)
č. smlouvy: SM1300000675  |  rok: 2013

Projektová dokumentace rekonstrukce stávajícího pavilonu tělocvičen E a spojovacího krčku mezi pavilony E a C,ZŠ praha 4, K Milíčovu 674

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Mráz Jaroslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 975 000,- Kč
Hodnota s DPH: 1 179 750,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a AED PROJECT a.s. (61508594)
č. smlouvy: SM1300000663  |  rok: 2013

Smlouva PC jaro 2013

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OSM
Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 984 600,- Kč
Hodnota s DPH: 1 191 366,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a IT assistance s.r.o.Štěpánská 616/20, Praha 1, 110 00 (26473054)
č. smlouvy: SM1300000647  |  rok: 2013

Smlouva o poskytnutí licence na kartografické dílo

Typ smlouvy: Smlouva licenční
Odbor: OŠK
Předkladatel: ZÁS Bílek Vítězslav P11
Zpracoval: Nouzovský Petr (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 8 900,- Kč
Hodnota s DPH: 10 769,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672 (00231126) a PLANstudio, spol. s r.o. (62907816)
č. smlouvy: SM1300000631  |  rok: 2013

Smlouva o provádění agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ( dále jen BOZP a PO )

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKS
Předkladatel: Dudová Ivana (OKS) P11
Zpracoval: Dudová Ivana (OKS) P11
Hodnota bez DPH: 300,- Kč
Hodnota s DPH: 363,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Ing. Miroslav Konečný (11068639)
č. smlouvy: SM1300000631-1  |  rok: 2014

Dodatek ke smlouvě SM1300000631

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKS
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Krčílek Pavel Mgr. DiS. (OKS) P11
Datum účinnosti: 31.7.2014
č. smlouvy: SM1300000571  |  rok: 2013

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROVEDENÍ PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Pražská plynárenská Distribuce,a.s. (27403505)
č. smlouvy: SM1300000571-1  |  rok: 2013

Dodatek ke smlouvě SM1300000571

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
č. smlouvy: SM1300000557  |  rok: 2013

Prodej pozemků parc. č. 482/12 a parc. č. 516/42 v k. ú. Háje, fyzickým osobám

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Svobodová Štěpánka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 588 000,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Bohumil Zoufalík, Ivana Zoufalíková
č. smlouvy: SM1300000553  |  rok: 2013

Prodej pozemku parc. č. 536/118 v k. ú. Háje, fyzické osobě

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Svobodová Štěpánka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 516 432,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Mgr. Karel Čelikovský
č. smlouvy: SM1300000522  |  rok: 2013

Smlouva grantová - MŠ Jažlovická

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Cerman Miroslav PaedDr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Mš Jažlovická 2119 (47611570)
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 starší > >
6.5.2011 12:58:47 | přečteno 797312x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load