Na obsah stránky

Jazyk:
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 8556

č. smlouvy: SM1300000903  |  rok: 2013

Dohoda o provedení stavby-stavební úpravy na panelovém domě Blažimská 3139-3140

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Bytové družstvo Blažimská (27097285)
č. smlouvy: SM1300000897  |  rok: 2013

Úprava kabelů - Kunínova

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 5 082,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s. (27365516)
č. smlouvy: SM1300000896  |  rok: 2013

"Variantní technicko-ekonomická studie proveditelnosti domu seniorů v objektu Filipova 2013"

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 586 375,- Kč
Hodnota s DPH: 709 514,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a RECON Bohemia a.s. (27852539)
č. smlouvy: SM1300000896-1  |  rok: 2013

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM1300000896

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 115 095,- Kč
Hodnota s DPH: 139 265,- Kč
č. smlouvy: SM1300000894  |  rok: 2013

Prodej pozemku parc. č. 1044/19 v k. ú. Chodov manž. Kestlerovým

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 868 224,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Vratislav Kestler, Ing. Eva Kestlerová
č. smlouvy: SM1300000893  |  rok: 2013

Darovací smlouva o poskytnutí peněžního daru KJM o.p.s.na krytí ztráty roku 2012

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Cerman Miroslav PaedDr. P11
Zpracoval: Poláková Simona (OŠK) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 (00231126) a Kulturní Jižní Město, o.p.s., Malenická 1784, Praha 4, 148 00 (27911225)
č. smlouvy: SM1300000892  |  rok: 2013

Darovací smlouva o poskytnutí peněžního daru SJM o.p.s.na krytí finančních nákladů oddílu Atletika Jižní Město

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Cerman Miroslav PaedDr. P11
Zpracoval: Poláková Simona (OŠK) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a Sportovní Jižní Město, Ocelíkova 672/1, Praha 4, 149 41 (28366115)
č. smlouvy: SM1300000887  |  rok: 2013

Zpracování a dodávka publikací k projektům "GovernEE" a "Renewtown"

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 339 000,- Kč
Hodnota s DPH: 410 190,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Centrum výzkumných kontraktů (27020827)
č. smlouvy: SM1300000885  |  rok: 2013

Smlouva nájemní na pronájem souvisejících pozemků. Jedná se o smlouvu, která se uzavírá za stejných podmínek jako byla původní smlouva s Bytovým družstvem Hněvkovského čpl. 1375 a 1376.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Tichá Helena Ing. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 26 930,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Společenství Hněvkovského čp. 1375 a 1376 (24304719)
č. smlouvy: SM1300000884  |  rok: 2013

Prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2014/216 v k. ú. Chodov

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 122,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Mgr. Jan Täubner, Marion Täubnerová
č. smlouvy: SM1300000882  |  rok: 2013

Zpracování energetického auditu, projektové dokumentace a žádosti o dotaci na zateplení objektu Schulhoffova 844/2

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 604 000,- Kč
Hodnota s DPH: 730 840,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a RENARDS dotační, s.r.o. (28337361)
č. smlouvy: SM1300000882-1  |  rok: 2013

Dodatek ke smlouvě SM1300000882

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
č. smlouvy: SM1300000881  |  rok: 2013

Poskytování právních služeb v souvislosti s převodem bytových jednotek

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 865 250,- Kč
Hodnota s DPH: 1 046 953,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Mgr. Jindřich Šimberský (66244617)
č. smlouvy: SM1300000880  |  rok: 2013

ZŠ Donovalská 1684- "oprava venkovních rozvodů ležaté kanalizace"

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Mráz Jaroslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 195 993,- Kč
Hodnota s DPH: 1 447 152,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Jiří Myšák (18671705)
č. smlouvy: SM1300000880-1  |  rok: 2013

Dodatek ke smlouvě SM1300000880

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Mráz Jaroslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 195 993,- Kč
Hodnota s DPH: 1 447 152,- Kč
č. smlouvy: SM1300000878  |  rok: 2013

Smlouva o výpůjčce movitých věcí - fotoaparát a notebook s příslušenstvím

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OKT
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 (00231126) a Ing. Šárka Cicvárková, Studentská 1266, Jirkov 431 11 (01727478)
č. smlouvy: SM1300000868  |  rok: 2013

Smlouva - 5 kusů veřejných internetových terminálů

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 767 000,- Kč
Hodnota s DPH: 928 070,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a AVE BOHEMIA s.r.o. (64573699)
č. smlouvy: SM1300000865  |  rok: 2013

MŠ Konstantinova 1480 výměna PVC ve třídě a společných prostorách + výměna koberce v herně

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Mráz Jaroslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 293 080,- Kč
Hodnota s DPH: 354 627,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a DOKAS Dobříš, s.r.o. (25144251)
č. smlouvy: SM1300000865-1  |  rok: 2013

Dodatek ke smlouvě SM1300000865 - MŠ Konstantinova 1480 výměna PVC ve třídě a společných prostorách + výměna koberce v herně

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Mráz Jaroslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 293 080,- Kč
Hodnota s DPH: 354 627,- Kč
č. smlouvy: SM1300000863  |  rok: 2013

koupě nástavby a přístavby dočasné stavby sociálního zázemí sportovního areálu – mobilních buněk

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 417 298,- Kč
Hodnota s DPH: 504 930,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Jihoměstská majetková a.s. (28199081)
č. smlouvy: SM1300000861  |  rok: 2013

MŠ Hrabákova 2000 – výmalba varny a přilehlých pomocných prostor

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Mráz Jaroslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 201 835,- Kč
Hodnota s DPH: 244 220,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a MONTEL - HB spol. s r.o. (49359754)
č. smlouvy: SM1300000858  |  rok: 2013

ZŠ Pošepného náměstí 2022 – výměna ventilů topení

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Mráz Jaroslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 221 744,- Kč
Hodnota s DPH: 268 310,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a TOPSERVIS spol. s r.o. (48110949)
č. smlouvy: SM1300000857  |  rok: 2013

MŠ Křejpského 1503 – výmalba prostor objektu

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Mráz Jaroslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 388 999,- Kč
Hodnota s DPH: 470 689,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Kaiser&spol.Cz, s.r.o. (47536161)
č. smlouvy: SM1300000856  |  rok: 2013

Uložení optického kabelu v lokalitě ul. Valentova-T-Systems Czech Republic.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 31 126,- Kč
Hodnota s DPH: 37 662,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a T-Systems Czech Republic a.s. (61059382)
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 starší > >
6.5.2011 12:58:47 | přečteno 794731x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load