Na obsah stránky

Jazyk:
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 8559

č. smlouvy: SM1400001774  |  rok: 2014

Dohoda č.1 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 12120453 - Zateplení DPS Šalounova

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a Státní fond životního prostředí ČR (00020729)
č. smlouvy: SM1400001773  |  rok: 2014

Zateplení pavilonu A1 Vejvanovského 1610/1, Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Mráz Jaroslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 2 552 951,- Kč
Hodnota s DPH: 3 089 071,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a Vanderlaan s.r.o. (45537305)
č. smlouvy: SM1400001773-1  |  rok: 2014

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM1400001773 - Zateplení pavilonu A1 Vejvanovského 1610/1, Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Štyler Jiří Ing. P11
Zpracoval: Zikeš Tomáš Bc. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 36 482,- Kč
Hodnota s DPH: 44 143,- Kč
č. smlouvy: SM1400001762  |  rok: 2014

Smlouva na zajištění údržby, kontrolní, a servisní činnosti dle ČSN na systémy EPS

Typ smlouvy: Smlouva o kontrolní činnosti
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: König Vít (OI) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Comp net systems, s.r.o. (63144379)
č. smlouvy: SM1400001762-1  |  rok: 2019

Dohoda o ukončení smlouvy na zajištění údržby, kontrolní, a servisní činnosti dle ČSN na systémy EPS

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Zíka Martin (OI) P11
Datum účinnosti: 21.2.2019
č. smlouvy: SM1400001760  |  rok: 2014

Oprava střech pavilonů B1, B2, D1, D2, ZŠ Ke Kateřinkám

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Mráz Jaroslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 4 846 020,- Kč
Hodnota s DPH: 5 863 684,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a STANO PRAHA a.s. (25680081)
č. smlouvy: SM1400001753  |  rok: 2014

Smlouva darovací na realizaci akce Mistrovství Prahy v triatlonu

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Poláková Simona (OŠK) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a PRAGUE TRIATHLON s.r.o. (02436299)
č. smlouvy: SM1400001745  |  rok: 2014

Zákonná věcná břemena - Pražská teplárenská a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 7, 170 00 (45273600)
č. smlouvy: SM1400001718  |  rok: 2014

Smlouva o zřízení věcného břemene na části pozemku - divadlo Kotelna.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Svobodová Štěpánka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7 (45273600)
č. smlouvy: SM1400001714  |  rok: 2014

Smlouva č. 12120563 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Zateplení objektu Praha - Chodov č.p. 2013,Filipova 3"

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a Státní fond životního prostředí ČR (00020729)
č. smlouvy: SM1400001691  |  rok: 2014

Cyklostezka okolo Košíkovského potoka - smlouva o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení pro PT a.s.

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 7, 170 00 (45273600)
č. smlouvy: SM1400001689  |  rok: 2014

Výpůjčka a zajištění úklidu pozemků - Czechaxe Holdings s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a Czechaxe Holdings s.r.o. (28875231)
č. smlouvy: SM1400001688  |  rok: 2014

Dohoda o ukončení smlouvy č. 0874-08/N

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a Raif Ismail (02703076)
č. smlouvy: SM1400001687  |  rok: 2014

Dohoda o ukončení smlovy č. 0874-07/N

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a Pavel Kopecký (61049735)
č. smlouvy: SM1400001686  |  rok: 2014

Dohoda o ukončení smlouvy č. 0874-06/N

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a Kateřina Křemenová (61263371)
č. smlouvy: SM1400001685  |  rok: 2014

Dohoda o ukončení smlouvy č. 0874-05/N

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a Kateřina Koubská (45294887)
č. smlouvy: SM1400001666  |  rok: 2014

Smlouva o nájmu pozemku parc. č. 1099/2 v k. ú. Háje

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Beránková Monika (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 5 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a SCOUT BOY s.r.o. (28942001)
č. smlouvy: SM1400001664  |  rok: 2014

Smlouva o nájmu NP č. 1754-03 - PRAŽSKÝ ROHOVNÍK

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Beránková Monika (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 093,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PRAŽSKÝ ROHOVNÍK (26597489)
č. smlouvy: SM1400001664-1  |  rok: 2014

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SM1400001664, nájemce PRAŽSKÝ ROHOVNÍK

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Beránková Monika (OMP) P11
č. smlouvy: SM1400001664-2  |  rok: 2016

Dodatek č. 2 ke smlouvě SM1400001664

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 7 500,- Kč
č. smlouvy: SM1400001662  |  rok: 2014

Dohoda o ukončení - XOB

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Beránková Monika (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a XOB spol. s r.o. (26203430)
č. smlouvy: SM1400001653  |  rok: 2014

Darovací smlouva - finanční dar určený na provoz Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Odbor: OKS
Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
Zpracoval: Víznerová Petra Bc. (OKS) P11
Hodnota s DPH: 127 700,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov (65994124)
č. smlouvy: SM1400001652  |  rok: 2014

Smlouva o výpůjčce kronik k digitalizaci

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OKS
Předkladatel: Dudová Ivana (OKS) P11
Zpracoval: Dudová Ivana (OKS) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 (00231126) a Archiv hl. m. Prahy (00064581)
č. smlouvy: SM1400001651  |  rok: 2014

pronájem části pozemku v k. ú. Háje, ulice Za Rybářstvím

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Svobodová Štěpánka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 620,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a Mgr. Jana Ochová
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 starší > >
6.5.2011 12:58:47 | přečteno 796976x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load