Na obsah stránky

Jazyk:
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 8561

č. smlouvy: SM2000000980  |  rok: 2020

Smlouva o výpůjčce části pozemku parc. č. 2971/1 v k. ú. Chodov pro umístění venkovního mlžícího systému, od MHMP

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 30.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 (00064581)
č. smlouvy: SM2000000838  |  rok: 2020

Křejpského 1502 – rekonstrukce vzduchotechniky

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 2 974 003,- Kč
Hodnota s DPH: 3 598 543,- Kč
Datum účinnosti: 17.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a AG Clima plus s.r.o. (24734152)
č. smlouvy: SM2000000838-1  |  rok: 2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM2000000838

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Voženílek David Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 59 010,- Kč
Hodnota s DPH: 71 402,- Kč
Datum účinnosti: 10.3.2021
č. smlouvy: SM2000001001  |  rok: 2020

Smlouva na akci "oprava zázemí škol. místnosti a světla objektu DPS Blatenská 2146"

Typ smlouvy: Smlouva o provedení stavby
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Palavský Miloslav Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 338 160,- Kč
Hodnota s DPH: 409 174,- Kč
Datum účinnosti: 15.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a OTISTAV s.r.o. (24832898)
č. smlouvy: SM2000000868  |  rok: 2020

Filipova 2013 – výměna zastaralé technologie výměníkové stanice

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 4 649 403,- Kč
Hodnota s DPH: 5 625 777,- Kč
Datum účinnosti: 15.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a S com s.r.o. (25668901)
č. smlouvy: SM2000000868-1  |  rok: 2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM2000000868: Filipova 2013 – výměna zastaralé technologie výměníkové stanice

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Voženílek David Ing. (OSM) P11
Datum účinnosti: 11.8.2021
č. smlouvy: SM2000000867  |  rok: 2020

DODÁVKA A MONTÁŽ HERNÍCH PRVKŮ NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ RAŠOVA

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 804 184,- Kč
Hodnota s DPH: 973 062,- Kč
Datum účinnosti: 15.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Hřiště hrou s.r.o. (03673073)
č. smlouvy: SM2000000830  |  rok: 2020

PSÍ HŘIŠTĚ S PRVKY AGILITY_OPATOVSKÁ X VÝSTAVNÍ, PRAHA 11 a PSÍ HŘIŠTĚ S PRVKY AGILITY_VRCH CHODOVÁ, PRAHA 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Stulírová Daniela (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 2 340 490,- Kč
Hodnota s DPH: 2 831 993,- Kč
Datum účinnosti: 15.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ADEVITA s. r. o. (04255071)
č. smlouvy: SM2000000830-1  |  rok: 2021

Dodatek č.1 ke smlouvě SM2000000830 - PSÍ HŘIŠTĚ S PRVKY AGILITY_OPATOVSKÁ X VÝSTAVNÍ, PRAHA 11 a PSÍ HŘIŠTĚ S PRVKY AGILITY_VRCH CHODOVÁ, PRAHA 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Pacourek Václav (OSM) P11
Datum účinnosti: 30.3.2021
č. smlouvy: SM2000000818  |  rok: 2020

Zpracování realizační projektové dokumentace pro komplexní opravu protikorozní ochrany lávky přes D 1 ev. č. Most X – 695 Chodov - Kunratický les, ve správě MČ Praha 11

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: Duška Martin Mgr. P11
Zpracoval: Stulírová Daniela (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 579 000,- Kč
Hodnota s DPH: 700 590,- Kč
Datum účinnosti: 15.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pontex, spol. s r. o. (40763439)
č. smlouvy: SM2000000981  |  rok: 2020

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 1261/1 v k. ú. Háje pro společnost CETIN a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 8.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a CETIN a. s. (04084063)
č. smlouvy: SM2000000803  |  rok: 2020

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 2805/6, 2805/29, 2805/31, 2682/1 v k. ú. Chodov pro T-Mobile Czech Republic a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 86 325,- Kč
Hodnota s DPH: 104 453,- Kč
Datum účinnosti: 4.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a T-Mobile Czech Republic a.s. (64949681)
č. smlouvy: SM2000000797  |  rok: 2020

Oprava dvou venkovních ocelových schodišť, ulice Kosmická, P11 - Háje

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Stulírová Daniela (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 245 982,- Kč
Hodnota s DPH: 1 507 638,- Kč
Datum účinnosti: 3.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a S com ENERGO s.r.o. (24761923)
č. smlouvy: SM2000000797-1  |  rok: 2020

Dodatek ke smlouvě SM2000000797

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Palavský Miloslav Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 56 605,- Kč
Hodnota s DPH: 68 492,- Kč
Datum účinnosti: 18.12.2020
č. smlouvy: SM2000000895  |  rok: 2020

Smlouva o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 397/113 v k. ú. Chodov pro uložení telekomunikačního vedení v rámci rozšíření optické sítě Vojtíškova - Dial Telecom, a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 3 020,- Kč
Hodnota s DPH: 3 654,- Kč
Datum účinnosti: 2.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Dial Telecom, a. s. (28175492)
č. smlouvy: SM2000000913  |  rok: 2020

Nájemní smlouva o krátkodobém pronájmu nebytových prostor v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 - SECONDHAND Háje s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 43 336,- Kč
Datum účinnosti: 1.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a SECONDHAND HÁJE s.r.o. (06510701)
č. smlouvy: SM2000000893  |  rok: 2020

Výpůjčka části pozemku parc. č. 2335/11 v k. ú. Chodov pro umístění odběrového místa COVID-19

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 1.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PREVEDIG medical, s.r.o. (05616018)
č. smlouvy: SM2000000893-1  |  rok: 2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM2000000893 - výpůjčka části pozemku parc. č. č2335/11 v k. ú. Chodov pro společnost PREVEDIG medical

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 23.6.2021
č. smlouvy: SM2000000859  |  rok: 2020

Smlouva o provádění pravidelných kontrol regálové techniky, přenosných žebříků a schůdků

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Čechová Lenka (OHS) P11
Hodnota s DPH: 7 941,- Kč
Datum účinnosti: 1.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jaroslav Baščík, Regálové a skladovací systémy (87345994)
č. smlouvy: SM2000000839  |  rok: 2020

Projektová dokumentace – Chodovský hřbitov, ul. Lečkova, Praha 11 – servisní objekt

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 351 600,- Kč
Hodnota s DPH: 425 436,- Kč
Datum účinnosti: 30.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a REINVEST spol. s r.o. (65410840)
č. smlouvy: SM2000000833  |  rok: 2020

DS VEJVANOVSKÉHO – interiér objektu

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 430 300,- Kč
Hodnota s DPH: 520 663,- Kč
Datum účinnosti: 30.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a V4R s.r.o. (24141593)
č. smlouvy: SM2000000894  |  rok: 2020

Smlouva o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 3336/79 v k. ú. Chodov - rozšíření optické sítě T-Mobile Czech Republic a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 36 000,- Kč
Hodnota s DPH: 43 560,- Kč
Datum účinnosti: 27.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a T-Mobile Czech Republic a.s. (64949681)
č. smlouvy: SM2000000829  |  rok: 2020

Posouzení technického stavu a studie variant způsobů revitalizace a přestavby objektu KD Opatov, Opatovská 1754/14, Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OUR
Předkladatel: MS Sedeke Martin Ing. P11
Zpracoval: Račoková Martina Ing. arch. (OÚR) P11
Hodnota bez DPH: 388 000,- Kč
Hodnota s DPH: 469 480,- Kč
Datum účinnosti: 25.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a archibase s.r.o. (07239955)
č. smlouvy: SM2000000841  |  rok: 2020

Oprava zázemí pečovatelské služby Petýrkova 1952, Praha 4 - Chodov

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 186 022,- Kč
Hodnota s DPH: 225 086,- Kč
Datum účinnosti: 24.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a OTISTAV s.r.o. (24832898)
č. smlouvy: SM2000000760  |  rok: 2020

Dohoda o narovnání - výměna PVC K Milíčovu

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 264 805,- Kč
Hodnota s DPH: 320 414,- Kč
Datum účinnosti: 24.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jihoměstská majetková a.s. (28199081)
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 starší > >
6.5.2011 12:58:47 | přečteno 797293x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load