Na obsah stránky

Jazyk:
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 8556

č. smlouvy: SM2000001022  |  rok: 2020

Provedení Stavebně technického průzkumu včetně sond za účelem zjištění skutečného rozsahu poškození objektu Opatovská 874/25, 149 00 Praha 4, Praha 11 – Háje

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 940 000,- Kč
Hodnota s DPH: 1 137 400,- Kč
Datum účinnosti: 19.3.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a První statická s.r.o. (27904164)
č. smlouvy: SM2100000091  |  rok: 2021

Pronájem částí pozemků parc. č. 3424/1, 3423/73 v k. ú. Chodov pro společnost KORMAK Praha a. s. - výkopové práce Na Jelenách

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 36 000,- Kč
Hodnota s DPH: 36 000,- Kč
Datum účinnosti: 16.3.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KORMAK Praha s.r.o. (48592307)
č. smlouvy: SM2100000089  |  rok: 2021

ZŠ Květnového vítězství 57 – přístavba: administrace dotace Operačního programu Praha pól růstu ČR

Typ smlouvy: Smlouva příkazní
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Voženílek David Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 495 000,- Kč
Hodnota s DPH: 598 950,- Kč
Datum účinnosti: 16.3.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Maucta s.r.o. (09142495)
č. smlouvy: SM2100000084  |  rok: 2021

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemky v k. ú. Chodov pro CETIN a. s.-Opatov - sever

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 16.3.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a CETIN a. s. (04084063)
č. smlouvy: SM0100000430  |  rok: 2001

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, NS č. 10289B, ul. Bajkonurská čp. 736/4, Praha 4 + dodatek č. 1 k nájemní smlouvě pronajímatele SM0100000430, č. nájemce 004274-000-00 ze dne 18.07.2001

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Ing. Jan Šimůnek, místostarosta MČ
Zpracoval: Jičínská Jana
Hodnota bez DPH: 100 000,- Kč
Hodnota s DPH: 100 000,- Kč
Datum účinnosti: 16.3.2021
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a T-Mobile Czech Republic a.s. (64949681)
  č. smlouvy: SM0100000430-3  |  rok: 2015

  dodatek č. 4 k nájemní smlouvě pronajímatele SM0100000430, č. nájemce 004274-000-00 ze dne 18.07.2001,ul. Bajkonurská čp. 736/4, Praha 4

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
  Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 312 264,- Kč
  Hodnota s DPH: 377 839,- Kč
  Datum účinnosti: 17.3.2021
  č. smlouvy: SM0100000430-2  |  rok: 2005

  dodatek č. 3 k nájemní smlouvě pronajímatele SM0100000430, č. nájemce 004274-000-00 ze dne 18.07.2001,ul. Bajkonurská čp. 736/4, Praha 4

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: Skupina všech odborů P11
  Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
  Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 250 000,- Kč
  Hodnota s DPH: 302 500,- Kč
  Datum účinnosti: 17.3.2021
   č. smlouvy: SM0100000430-1  |  rok: 2001

   dodatek č. 2 k nájemní smlouvě pronajímatele SM0100000430, č. nájemce 004274-000-00 ze dne 18.07.2001,ul. Bajkonurská čp. 736/4, Praha 4

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: Skupina všech odborů P11
   Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
   Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
   Hodnota bez DPH: 203 000,- Kč
   Hodnota s DPH: 245 230,- Kč
   Datum účinnosti: 17.3.2021
    č. smlouvy: SM0100000430-4  |  rok: 2021

    dodatek č. 5 k nájemní smlouvě pronajímatele SM0100000430, č. nájemce 004274-000-00 ze dne 18.07.2001,ul. Bajkonurská čp. 736/4, Praha 4, změna platby

    Typ smlouvy: Smlouva nájemní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
    Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 848 260,- Kč
    Hodnota s DPH: 1 026 395,- Kč
    Datum účinnosti: 17.3.2021
    č. smlouvy: SM2100000090  |  rok: 2021

    Pronájem částí pozemků parc. č. 1179/59, 1179/4 a 1179/6 v k. ú. Háje pro BD Brechtova 828 a 829

    Typ smlouvy: Smlouva nájemní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
    Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 10 080,- Kč
    Hodnota s DPH: 10 080,- Kč
    Datum účinnosti: 15.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Bytové družstvo Brechtova 828 a 829 (27087484)
    č. smlouvy: SM2100000134  |  rok: 2021

    Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb

    Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
    Odbor: OKS
    Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
    Zpracoval: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
    Datum účinnosti: 10.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a SARKAMED s.r.o. (24200166)
    č. smlouvy: SM2100000086  |  rok: 2021

    Smlouva o zřízení služebnosti na pozemek parc.č. 583/102 v k. ú. Háje pro společnost alerama s. r. o. - vodovodní přípojka - bytový dům Jurkovičova

    Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
    Odbor: OMP
    Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
    Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 31 280,- Kč
    Hodnota s DPH: 37 849,- Kč
    Datum účinnosti: 10.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a alerama s. r. o. (06946381)
    č. smlouvy: SM2000000983  |  rok: 2020

    Modulární pumptrack na pozemku parc.č. 1099/2 při ZŠ Kupeckého, P11 - Háje

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OSM
    Předkladatel: Stárek Jan Mgr. P11
    Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
    Hodnota bez DPH: 1 399 760,- Kč
    Hodnota s DPH: 1 693 709,- Kč
    Datum účinnosti: 10.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Way to Nature, s.r.o. (29246954)
    č. smlouvy: SM2000001030  |  rok: 2020

    Smlouva o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení

    Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
    Odbor: OSM
    Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
    Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
    Datum účinnosti: 9.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 7, 170 00 (45273600)
    č. smlouvy: SM2100000124  |  rok: 2021

    Smlouva o poskytování služeb

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OKS
    Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
    Zpracoval: Dudová Ivana (OKS) P11
    Hodnota s DPH: 60 000,- Kč
    Datum účinnosti: 8.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Chytrá pošta s.r.o. (07257431)
    č. smlouvy: SM2100000113  |  rok: 2021

    Přístavba administrativního bloku ÚMČ Praha 11 - projektová dokumentace, autorský dozor

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OSM
    Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
    Zpracoval: Voženílek David Ing. (OSM) P11
    Hodnota bez DPH: 390 000,- Kč
    Hodnota s DPH: 471 900,- Kč
    Datum účinnosti: 5.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a LABRON s.r.o. (25670590)
    č. smlouvy: SM2100000092  |  rok: 2021

    "Zpracování projektové dokumentace ZŠ Mikulova 1594, úprava gastroprovozu, výdeje“

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OSM
    Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
    Zpracoval: Voženílek David Ing. (OSM) P11
    Hodnota bez DPH: 334 000,- Kč
    Hodnota s DPH: 404 140,- Kč
    Datum účinnosti: 5.3.2021
    Smluvní strany: REINVEST spol. s r.o. (65410840) a Městská část Praha 11 (00231126)
    č. smlouvy: SM2000001034  |  rok: 2020

    „Provozní služby Senior taxi Praha 11“

    Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
    Odbor: OSVZ
    Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
    Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
    Hodnota bez DPH: 30,- Kč
    Hodnota s DPH: 36,- Kč
    Datum účinnosti: 4.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ROSI LOGISTIK s.r.o. (04598695)
    č. smlouvy: SM2000001034-1  |  rok: 2021

    Dodatek ke smlouvě SM2000001034 o provozování služby senior taxi Praha 11, uzavřený v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

    Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
    Odbor: OSVZ
    Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
    Zpracoval: Matysová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
    Hodnota bez DPH: 30,- Kč
    Hodnota s DPH: 36,- Kč
    Datum účinnosti: 25.8.2021
    č. smlouvy: SM2000000836  |  rok: 2020

    Smlouva o zřízení služebnosti na pozemky v k. ú. Háje v rámci akce "Propojení tras Hekrova ulice, Praha 11"

    Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
    Odbor: OMP
    Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
    Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 67 950,- Kč
    Hodnota s DPH: 82 220,- Kč
    Datum účinnosti: 4.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a T-Mobile Czech Republic a.s. (64949681)
    č. smlouvy: SM2100000058  |  rok: 2021

    Pronájem části pozemku parc.č. 3135/13 v k. ú. Chodov pro výkopové práce společnosti ELTRASTAV s. r. o.

    Typ smlouvy: Smlouva nájemní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
    Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 130,- Kč
    Hodnota s DPH: 157,- Kč
    Datum účinnosti: 3.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ELTRASTAV s. r. o. (04560604)
    č. smlouvy: SM2100000015  |  rok: 2021

    „Opravy místních komunikací ve svěřené správě MČ Praha 11“

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OSM
    Předkladatel: Duška Martin Mgr. P11
    Zpracoval: Pacourek Václav (OSM) P11
    Hodnota bez DPH: 550 000,- Kč
    Hodnota s DPH: 665 500,- Kč
    Datum účinnosti: 3.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a INPROS PRAHA a. s. (47114444)
    č. smlouvy: SM2000001038  |  rok: 2020

    „Koncepce řešení dopravy v klidu na území městské části Praha 11 - aktualizace“

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OD
    Předkladatel: Duška Martin Mgr. P11
    Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
    Hodnota bez DPH: 698 500,- Kč
    Hodnota s DPH: 845 185,- Kč
    Datum účinnosti: 3.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a M.O.Z. Consult, s.r.o. (26686503)
    č. smlouvy: SM2100000051  |  rok: 2021

    Dohoda o splátkách ke splnění dluhu, nebytové prostory č. 1355-01 v domě v ulici Tererova, čp. 1355, Praha 4 - dlužník INTEV V&V s.r.o.

    Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
    Odbor: OMP
    Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
    Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 218 477,- Kč
    Hodnota s DPH: 218 477,- Kč
    Datum účinnosti: 2.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a INTEV V & V s.r.o. (24803456)
    č. smlouvy: SM2100000043  |  rok: 2021

    Sociodemografická studie a její mapová interpretace

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OUR
    Předkladatel: MS Sedeke Martin Ing. P11
    Zpracoval: Skyva Petr Mgr. (OÚR) P11
    Hodnota bez DPH: 972 500,- Kč
    Hodnota s DPH: 1 176 725,- Kč
    Datum účinnosti: 26.2.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a CE-Traffic, a.s. (28082656)
    č. smlouvy: SM2100000043-1  |  rok: 2021

    Dodatek ke smlouvě SM2100000043 - Sociodemografická studie a její mapová interpretace

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OUR
    Předkladatel: MS Sedeke Martin Ing. P11
    Zpracoval: Skyva Petr Mgr. (OÚR) P11
    Datum účinnosti: 26.7.2021
    < < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 starší > >
    6.5.2011 12:58:47 | přečteno 795220x | Charlie Root

    Kalendář akcí >

    Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
    Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
    Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
    SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
    Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
    Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
    Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
    Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
    Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
    Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
    Drum Circle s Petrem Šušorem
    Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
    Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
    Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
    Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
    Sobotní výtvarná dílna
    Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
    Bytová komise
    Dopravní komise
    Finanční výbor
    Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
    ZMT s Tomášem Kotrlým
    Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
    Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
    Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
    Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
    KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
    KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
    Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
    KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
    Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
    CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
    Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
    Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
     

    Senior TAXI

    Více

    TV Expres

    Více

    Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

    pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

    Více

     

    Důležité kontakty

    Úřad městské části Praha 11
    Ocelíkova 672/1
    149 41 Praha 415

    tel: 267 902 111

    O-linka
    800 104 300
    obcanskalinka@praha11.cz

    Úřední hodiny

    Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

    Aktuální úřední hodiny

    Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
    load