Na obsah stránky

Jazyk:
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 8556

č. smlouvy: SM1600000758  |  rok: 2016

Nájemní smlouva o nájmu části pláště budovy čp. 874, ul. Opatovská

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Novotná Hana (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 6 000,- Kč
Hodnota s DPH: 7 260,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a AUTOSKLO TORO s.r.o. (28247400)
č. smlouvy: SM1600000757  |  rok: 2016

Smlouva - ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí 1782 - výměna vstupních portálů

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 64 792,- Kč
Hodnota s DPH: 78 398,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a VOLMUT, s.r.o. (25646656)
č. smlouvy: SM1600000755  |  rok: 2016

Smlouva - KJM o.p.s. - interaktivní výstava

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Šlechtová Markéta Bc. (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 400 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KJM, o.p.s., Malenická 1784, 148 00 Praha 4 (27911225)
č. smlouvy: SM1600000742  |  rok: 2016

Pachtovní smlouva o pachtu objektu čp. 2140, ulice Nad Opatovem, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva o pachtu
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 2 750 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jihoměstská majetková, a.s. (28199081)
č. smlouvy: SM1600000742-1  |  rok: 2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM1600000742

Typ smlouvy: Smlouva o pachtu
Odbor: OMP
Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 3 625 000,- Kč
č. smlouvy: SM1600000742-2  |  rok: 2018

Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy č. SM1600000742

Typ smlouvy: Smlouva o pachtu
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Stehlíková Tereza Bc. (OMP) P11
Datum účinnosti: 28.2.2019
č. smlouvy: SM1600000737  |  rok: 2016

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 3483 a 2332/88 v k. ú. Chodov pro spol. PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 (27376516)
č. smlouvy: SM1600000733  |  rok: 2016

Smlouva - Malování, výměna PVC ve třídách a na chodbách, drobné stavební úpravy ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí 1782, Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 681 201,- Kč
Hodnota s DPH: 824 253,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a GEMINSTER s.r.o. (27383628)
č. smlouvy: SM1600000733-1  |  rok: 2016

Dodatek č.1 ke smlouvě SM1600000733

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
č. smlouvy: SM1600000732  |  rok: 2016

Smlouva - ZŠ Květnového vítězství 1554 výměna PVC v jídelně

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 225 723,- Kč
Hodnota s DPH: 273 124,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a GEMINSTER s.r.o. (27383628)
č. smlouvy: SM1600000730  |  rok: 2016

Smlouva - Zálohovací systém pro virtuální infrastrukturu

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 476 800,- Kč
Hodnota s DPH: 576 928,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Caleum a.s. (28351363)
č. smlouvy: SM1600000729  |  rok: 2016

Smlouva o nájmu garážového stání č. 55 v objektu čp. 2254, ulice Petýrkova, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Hodnota s DPH: 2 065,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Ing. Josef Jaroš
č. smlouvy: SM1600000728  |  rok: 2016

Smlouva - výměna dlažby ve spojovací chodbě, místnostech pro přezouvání a vstupech - MŠ Mírového hnutí 1680, Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 399 930,- Kč
Hodnota s DPH: 483 915,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KONSTRUKTIS Praha spol. s r.o. (45799431)
č. smlouvy: SM1600000728-1  |  rok: 2016

Výměna dlažby ve spojovací chodbě, místnostech pro přezouvání a vstupech - MŠ Mírového hnutí 1680, Praha 11 – dodatečné stavební práce

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 178 603,- Kč
Hodnota s DPH: 216 110,- Kč
č. smlouvy: SM1600000726  |  rok: 2016

Jednostupňová projektová dokumentace zateplení obvodového pláště ZŠ Ke Kateřinkám 1400, Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 239 000,- Kč
Hodnota s DPH: 289 190,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Ing. arch. Jan Mudra (66340110)
č. smlouvy: SM1600000726-1  |  rok: 2017

Dodatek ke smlouvě SM1600000726

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 17 648,- Kč
Hodnota s DPH: 21 354,- Kč
č. smlouvy: SM1600000722  |  rok: 2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle § 10a a násl. zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OSVZ
Předkladatel: ZS Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: VED OSVZ Hostomská Gabriela Mgr. P11
Hodnota bez DPH: 200 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Thomayerova nemocnice (00064190)
č. smlouvy: SM1600000722-1  |  rok: 2016

Dodatek ke smlouvě SM1600000722

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OSVZ
Předkladatel: ZS Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
Hodnota bez DPH: 200 000,- Kč
č. smlouvy: SM1600000721  |  rok: 2016

Smlouva o odkupu pronajatého zařízení Xerox 7225 OV přízemí

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: König Vít (OI) P11
Hodnota bez DPH: 5 594,- Kč
Hodnota s DPH: 6 769,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Xerox Czech Republic s.r.o. (48109193)
č. smlouvy: SM1600000720  |  rok: 2016

Výměna oken a vstupních portálů v objektu Hekrova 805, Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 820 582,- Kč
Hodnota s DPH: 992 904,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Breston Saad, s.r.o. (27320405)
č. smlouvy: SM1600000719  |  rok: 2016

Smlouva o zřízení věcného břemene na částech pozemků v k. ú. Chodov, PREdsitribuce, a.s., Archiv

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 21 400,- Kč
Hodnota s DPH: 25 894,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 (27376516)
č. smlouvy: SM1600000718  |  rok: 2016

Oprava povrchu u zásobovací rampy MŠ Dubnova 806, Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 371 567,- Kč
Hodnota s DPH: 449 596,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Stavební společnost Šlehofer s.r.o. (27146324)
č. smlouvy: SM1600000717  |  rok: 2016

Výměna PVC za keramickou dlažbu v jídelně ZŠ Mendelova 550

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 249 682,- Kč
Hodnota s DPH: 302 115,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KONSTRUKTIS Praha spol. s r.o. (45799431)
č. smlouvy: SM1600000716  |  rok: 2016

Výměna polykarbonátové stěny u tělocvičen – ZŠ Ke Kateřinkám 1400

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 136 176,- Kč
Hodnota s DPH: 164 773,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a SAMAT Čelákovice s.r.o. (25141198)
č. smlouvy: SM1600000715  |  rok: 2016

Smlouva - ZŠ Ke Kateřinkám - 2. kolo

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Šlechtová Markéta Bc. (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 15 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ZŠ Ke Kateřinkám 1400, Praha 4, 149 00 (61388483)
č. smlouvy: SM1600000714  |  rok: 2016

Smlouva - ŠANCE ŽÍT – CHANCE BE LIVE, z.s. - 2. kolo

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Šlechtová Markéta Bc. (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 4 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ŠANCE ŽÍT – CHANCE BE LIVE, z.s.
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 starší > >
6.5.2011 12:58:47 | přečteno 794531x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load