Na obsah stránky

Jazyk:
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 8556

č. smlouvy: SM1700000078  |  rok: 2017

Studie regenerace vnitrobloku Brechtova, Matúškova, Dubnova v k. ú. Háje, Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Urbánek Stanislav Ing. CSc. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 87 000,- Kč
Hodnota s DPH: 105 270,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Ars Fabrica, s.r.o. (26493225)
č. smlouvy: SM1700000073  |  rok: 2017

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Chodov, ulice K Dubu a U Kolonie.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Svobodová Štěpánka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. (27403505)
č. smlouvy: SM1700000072  |  rok: 2017

Krátkodobá smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 2117/296 v k. ú. Chodov, BD nájemníků Babákova 2162

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Bílek Jan Ing.P11
Zpracoval: Beránková Monika Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 100,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Bytové družstvo nájemníků Babákova 2162 (62408429)
č. smlouvy: SM1700000071  |  rok: 2017

Smlouva o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům České kanceláře pojistitelů

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Zíka Martin (OI) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a Česká kancelář pojistitelů (70099618)
č. smlouvy: SM1700000064  |  rok: 2017

Regenerace bytu č. A3-10, DPS Šalounova 2025, Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 192 330,- Kč
Hodnota s DPH: 221 180,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a OTISTAV s.r.o. (24832898)
č. smlouvy: SM1700000063  |  rok: 2017

Regenerace bytu č. 57, DPS Blatenská 2146

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 177 430,- Kč
Hodnota s DPH: 204 045,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a OTISTAV s.r.o. (24832898)
č. smlouvy: SM1700000061  |  rok: 2017

Smlouva o převodu Projektové dokumentace a práv a povinností z Veřejnoprávních rozhodnutí ke Stavbě - "Cyklostezka okolo Košíkovského potoka - 1. etapa"

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: Frey Jan Ing.
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Technická správa komunikací hl. m. Prahy (63834197)
č. smlouvy: SM1700000058  |  rok: 2017

Smlouva o podnájmu nebytových prostor - jednorázový podnájem

Typ smlouvy: Smlouva podnájemní
Odbor: OŠK
Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Stojanová Michaela Ing. (OŠK) P11
Hodnota s DPH: 1 800,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ZŠ, Praha 4, Donovalská 1684, 149 00 Praha 4 (61388408)
č. smlouvy: SM1700000054  |  rok: 2017

Smlouva o právu stavby k pozemku parc. č. 2014/39 v k.ú. Chodov, v ulici Novomeského, čp. 2139, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva o provedení stavby
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Stehlíková Tereza Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 80 531,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o. (27185753)
č. smlouvy: SM1700000051  |  rok: 2017

Dohoda o provedení stavby na pozemcích v k. ú. Chodov, ulice Brodského

Typ smlouvy: Smlouva o provedení stavby
Odbor: OMP
Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Svobodová Štěpánka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Technická správa komunikací hl. m. Prahy (63834197)
č. smlouvy: SM1700000046  |  rok: 2017

Smlouva na vypracování projektové dokumentace regenerace parku Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Frey Jan Ing.
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 212 000,- Kč
Hodnota s DPH: 256 420,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a SARAHS associates s.r.o. (3273661)
č. smlouvy: SM1700000039  |  rok: 2017

Smlouva o poskytnutí dotace

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Poláková Simona (OŠK) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Kulturní Jižní Město, o. p. s. (27911225)
č. smlouvy: SM1700000036  |  rok: 2017

Smlouva na kompletní provedení demontáže a likvidace azbestu včetně doložení všech potřebných dokladů v objektu Schulhoffova 844/2

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Frey Jan Ing.
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 570 700,- Kč
Hodnota s DPH: 690 547,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Removal s.r.o. (24212598)
č. smlouvy: SM1700000036-1  |  rok: 2017

Dodatek ke smlouvě SM1700000036

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Frey Jan Ing.
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
č. smlouvy: SM1700000032  |  rok: 2017

Krátkodobá smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 2117/296

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Bílek Jan Ing.P11
Zpracoval: Beránková Monika Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 450,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Bytové družstvo nájemníků Babákova 2162 (62408429)
č. smlouvy: SM1700000029  |  rok: 2017

Podnájemní smlouva o podnájmu prostor v domě 2140, ulice Nad Opatovem

Typ smlouvy: Smlouva podnájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jihoměstská majetková a.s. (28199081) a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (04084063)
č. smlouvy: SM1700000029-1  |  rok: 2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM1700000029

Typ smlouvy: Smlouva podnájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
č. smlouvy: SM1700000028  |  rok: 2017

Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 1389-02, Modletická, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 5 571,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ÚKLIDOVKA-TRUTNOV s.r.o. (03577341)
č. smlouvy: SM1700000027  |  rok: 2017

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spol. Česká telekomunikační infrastruktura

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (04084063)
č. smlouvy: SM1700000026  |  rok: 2017

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 1319/1 v k. ú. Chodov, ul. Valentova, PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 (27376516)
č. smlouvy: SM1700000025  |  rok: 2017

Smlouva o poskytování služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena

Typ smlouvy: Smlouva o úhradě služeb
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Zíka Martin (OI) P11
Hodnota bez DPH: 1 800,- Kč
Hodnota s DPH: 2 178,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Tender systems s.r.o. (29145121)
č. smlouvy: SM1700000025-1  |  rok: 2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM1700000025 - rozšíření Tender arena o funkcionality nezbytné pro elektronickou komunikaci v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Zíka Martin (OI) P11
Hodnota bez DPH: 2 800,- Kč
Hodnota s DPH: 3 388,- Kč
č. smlouvy: SM1700000018  |  rok: 2017

Závěrkový list KBP - dodávka el. energie MČ Praha 11 (1.6.2017 - 30.9.2019)

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 6 756 749,- Kč
Hodnota s DPH: 8 175 667,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pražská energetika, a.s. (60193913)
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 starší > >
6.5.2011 12:58:47 | přečteno 794479x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load