Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 13051

č. smlouvy: SM2200001305  |  rok: 2022

Dohoda o ukončení objednávek

Typ smlouvy: Smlouva inominátní
Odbor: OSM
Předkladatel: VED OSM Šwarzová Dagmar Mgr. (P11)
Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
Datum účinnosti: 11.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 (00231126) a FETTERS management, s.r.o. (01405471)
č. smlouvy: SM2200001168  |  rok: 2022

Zhotovení projektových dokumentací: Varna MŠ Markušova 1556 - stavební úpravy a návrh dovybavení varny; Varna MŠ Modletická 1402 (Madolinka) - stavební úpravy a návrh vybavení varny

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Pacourek Václav (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 785 000,- Kč
Hodnota s DPH: 949 850,- Kč
Datum účinnosti: 11.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a REINVEST spol. s r.o. (65410840)
č. smlouvy: SM2200000836  |  rok: 2022

Smlouva o poskytování IT služeb ve vazbě na zajištění Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OKT
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zíka Martin (OI) P11
Datum účinnosti: 11.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (00064581)
č. smlouvy: SM2200001267  |  rok: 2022

Pronájem částí pozemků parc. č .2374/31 a 2384/73 v k. ú. Chodov k pokládce sítí elektro v rámci stavby "Obnova části kVN do TS 1125, újezd, ul. Bohúňova, S-150465" pro společnost F-ELEKTRO s. r. o.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 9 680,- Kč
Hodnota s DPH: 9 680,- Kč
Datum účinnosti: 9.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a F-ELEKTRO s.r.o. (04136560)
č. smlouvy: SM2200000887  |  rok: 2022

Prodej ideálních podílu pozemků parc.č. 2441/1 a 2442/1 v k.ú. Chodov, na kterých je postavena budova čp. 1460 a 1461 v ul. Jeřábkově, do vlastnictví stávajícím vlastníkům bytových jednotek.

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Kuková Hana DiS. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 13 774,- Kč
Hodnota s DPH: 13 774,- Kč
Datum účinnosti: 9.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Ing.Tomáš Schlesinger
č. smlouvy: SM2200000861  |  rok: 2022

Prodej ideálních podílu pozemků parc.č. 2441/1 a 2442/1 v k.ú. Chodov, na kterých je postavena budova čp. 1460 a 1461 v ul. Jeřábkově, do vlastnictví stávajícím vlastníkům bytových jednotek.

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Kuková Hana DiS. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 12 915,- Kč
Hodnota s DPH: 12 915,- Kč
Datum účinnosti: 9.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Zdeňka Henzlová a Josef Henzl
č. smlouvy: SM2200001103  |  rok: 2022

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2031/283 v k. ú. Chodov pro společnost Vodafone Czech Republic a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Kuková Hana DiS. (OMP) P11
Datum účinnosti: 7.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Vodafone Czech Republic a. s. (25788001)
č. smlouvy: SM2200000936  |  rok: 2022

Smlouva "Participativní rozpočet – Návrh č. 22 Fitness hřiště u Kunratického lesa"

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Pacourek Václav (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 495 491,- Kč
Hodnota s DPH: 599 544,- Kč
Datum účinnosti: 4.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ONYX wood spol. s r.o. (25178644)
č. smlouvy: SM2200001272  |  rok: 2022

Smlouva kupní - OKT OI 19/2022 Diskové pole

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OKT
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Pacourek Václav (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 862 927,- Kč
Hodnota s DPH: 2 254 142,- Kč
Datum účinnosti: 3.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a SoftwareONE Czech Republic s.r.o. (24207519)
č. smlouvy: SM2200000824  |  rok: 2022

Prodej spoluvlastnického podílu pozemků parc.č. 2441/1, 2442/1 k.ú. Chodov vlastníkovi bytové jednotky v ul. Jeřábkova 1461

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Kuková Hana DiS. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 13 208,- Kč
Hodnota s DPH: 13 208,- Kč
Datum účinnosti: 3.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a HANA VLNASOVÁ
č. smlouvy: SM2200001289  |  rok: 2022

Výměna podhledů dle požadavku školy v objektu ZŠ Ke Kateřinkám 1400

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 581 301,- Kč
Datum účinnosti: 2.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Václav Holub (67789820)
č. smlouvy: SM2200000901  |  rok: 2022

Prodej spoluvlastnického podílu pozemků parc.č. 2441/1, 2442/1 k.ú. Chodov vlastníkovi bytové jednotky v ul. Jeřábkova 1461

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Kuková Hana DiS. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 13 266,- Kč
Hodnota s DPH: 13 266,- Kč
Datum účinnosti: 2.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a HANA TŮMOVÁ
č. smlouvy: SM2200001268  |  rok: 2022

Smlouva OKT OI 15/2022 "Rezervační, navigační a informační systém MČ Praha 11“

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OKT
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Pacourek Václav (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 970 395,- Kč
Hodnota s DPH: 2 384 178,- Kč
Datum účinnosti: 1.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a BSS Praha s.r.o. (28207611)
č. smlouvy: SM2200001255  |  rok: 2022

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. NS 0736-03/N v domě v ulici Bajkonurská čp. 736, nájemce Tomáš Bělohradský

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 41 760,- Kč
Hodnota s DPH: 41 760,- Kč
Datum účinnosti: 1.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Tomáš Bělohradský
č. smlouvy: SM2200001240  |  rok: 2022

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. NS 1511-02/N v domě v ulici Křejpského, čp. 1511, Praha 4, nájemkyně Julie Gasová

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 35 200,- Kč
Hodnota s DPH: 35 200,- Kč
Datum účinnosti: 1.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Julie Gasová
č. smlouvy: SM2200001045  |  rok: 2022

Smlouva ZŠ Donovalská

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 41 000,- Kč
Hodnota s DPH: 41 000,- Kč
Datum účinnosti: 1.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ZŠ Donovalská 1684, Praha 4 (61388408)
č. smlouvy: SM2200001156  |  rok: 2022

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 397/113, 2101/70, 2104/5 v k. ú. Chodov pro společnost PREdistribuce, a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 111 500,- Kč
Hodnota s DPH: 134 915,- Kč
Datum účinnosti: 31.10.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s. (27376516)
č. smlouvy: SM2200000555  |  rok: 2022

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. 9412/N/2

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Kuková Hana DiS. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 15 097,- Kč
Hodnota s DPH: 15 097,- Kč
Datum účinnosti: 31.10.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Cantine s.r.o. (25093231)
č. smlouvy: SM2200001251  |  rok: 2022

NÁJEMNÍ SMLOUVA o nájmu nebytových prostor č. NS 0874-49/N v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, nájemce Viet Anh Tran

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 537 278,- Kč
Hodnota s DPH: 1 537 278,- Kč
Datum účinnosti: 27.10.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Viet Anh Tran (17381452)
č. smlouvy: SM2200001251-1  |  rok: 2023

DODATEK č. 1 o nájmu nebytových prostor č. NS 0874-49/N v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, nájemce Viet Anh Tran, IČO 17381452

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Datum účinnosti: 19.1.2023
č. smlouvy: SM2200001251-2  |  rok: 2023

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0874-49 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 - Viet Anh Tran, IČO 17381452

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Datum účinnosti: 31.7.2023
č. smlouvy: SM2200000957  |  rok: 2022

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. 1551-01/N v domě v ulici Tererova, čp. 1355, Praha 4, nájemkyně Jana Vlachová

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 357 970,- Kč
Hodnota s DPH: 357 970,- Kč
Datum účinnosti: 27.10.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jana Vlachová (67277101)
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 starší > >
Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 991326x | Charlie Root
load