Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 13051

č. smlouvy: SM2200001293  |  rok: 2022

Prezidentské volby - smlouva o výpůjčce volebních místností

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Brichová Petra (OHS) P11
Hodnota bez DPH: 16 000,- Kč
Hodnota s DPH: 16 000,- Kč
Datum účinnosti: 28.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684 (61388408)
č. smlouvy: SM2200001292  |  rok: 2022

Prezidentské volby - smlouva o výpůjčce volebních místností

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Brichová Petra (OHS) P11
Hodnota bez DPH: 19 200,- Kč
Hodnota s DPH: 19 200,- Kč
Datum účinnosti: 28.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782 (48132306)
č. smlouvy: SM2200001360  |  rok: 2022

Výměna koberců dle požadavku mateřské školy v objektu MŠ V Benátkách 1751

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 402 211,- Kč
Datum účinnosti: 25.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Podlahářství Havlík s.r.o. (03534227)
č. smlouvy: SM2200001270  |  rok: 2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OSVZ
Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
Hodnota bez DPH: 30 000,- Kč
Hodnota s DPH: 30 000,- Kč
Datum účinnosti: 23.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 (61388483)
č. smlouvy: SM2200001337  |  rok: 2022

Smlouva "Výměna osvětlení v tělocvičně (TV2) a přilehlé chodbě a šatnách v objektu ZŠ Pošepného náměstí 2022“

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Pacourek Václav (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 236 478,- Kč
Datum účinnosti: 22.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Selek Lighting s.r.o. (26451654)
č. smlouvy: SM2200001323  |  rok: 2022

Smlouva Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na akci „Oprava stávající lávky u metra Háje ev. č. Pha 11-553

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OD
Předkladatel: Duška Martin Mgr. P11
Zpracoval: Mach Petr Ing. (OD) P11
Hodnota bez DPH: 471 800,- Kč
Hodnota s DPH: 570 878,- Kč
Datum účinnosti: 22.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a BUNG CZ s.r.o. (27454576)
č. smlouvy: SM2200001092  |  rok: 2022

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 1044/12, 104//13 a 1098 v k. ú. Chodov pro nové přípojky NTL plynovodů Starochodovská, V Lomech a okolí pro společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 22.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. (27403505)
č. smlouvy: SM2200001091  |  rok: 2022

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Chodov pro společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s.-stavební úpravy NTL plynovodů Na Sádce, Bartůňkova a okolí

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 22.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. (27403505)
č. smlouvy: SM2200000876  |  rok: 2022

Prodej ideálních podílu pozemků parc.č. 2441/1 a 2442/1 v k.ú. Chodov, na kterých je postavena budova čp. 1460 a 1461 v ul. Jeřábkově, do vlastnictví stávajícím vlastníkům bytových jednotek.

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Kuková Hana DiS. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 13 305,- Kč
Hodnota s DPH: 13 305,- Kč
Datum účinnosti: 22.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Miroslava Thielová a Stanislav Thiel
č. smlouvy: SM9800151101  |  rok: 2022

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. 1511-01 v domě v ulici Křejpského, čp. 1511, Praha 4 - P. Preizlerová, IČO 61011789

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 82 200,- Kč
Hodnota s DPH: 82 200,- Kč
Datum účinnosti: 21.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pavla Preizlerová (61011789)
č. smlouvy: SM9800151101-1  |  rok: 2022

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1511-01 v domě v ulici Křejpského, čp. 1511, Praha 4 - sleva z nájmu

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 129 957,- Kč
Hodnota s DPH: 129 957,- Kč
Datum účinnosti: 21.11.2022
č. smlouvy: SM2200001249  |  rok: 2022

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2332/88 v k. ú. Chodov - uložení kabelového vedení NN a telekomunikačního zařízení - PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 21.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s. (27376516)
č. smlouvy: SM2200001151  |  rok: 2022

Smlouva o dílo „Rekonstrukce atletické dráhy při ZŠ Milíčov“

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Stárek Jan Mgr. P11
Zpracoval: Špalková Vendula Mgr. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 448 285,- Kč
Datum účinnosti: 21.11.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a VYSSPA Sports Technology s.r.o. (27967638)
č. smlouvy: SM0700000289  |  rok: 2007

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. 1510-01 v domě v ulici Křejpského, čp. 1510, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
Zpracoval: Hadincová Jana Ing.
Hodnota bez DPH: 296 700,- Kč
Hodnota s DPH: 296 700,- Kč
Datum účinnosti: 21.11.2022
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Thuy Dang Xuan (67230857)
  č. smlouvy: SM0700000289-1  |  rok: 2022

  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1510-01 v domě ulici Křejpského, čp. 1510, Praha 4 - sleva z nájmu

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
  Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 392 213,- Kč
  Hodnota s DPH: 392 213,- Kč
  Datum účinnosti: 22.11.2022
  č. smlouvy: SM0200150601  |  rok: 2013

  Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. 1506-01 v domě v ulici Křejpského, čp. 1506, Praha 4

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
  Zpracoval: Bajger Marek Jan (OHS) P11
  Hodnota bez DPH: 143 180,- Kč
  Hodnota s DPH: 143 180,- Kč
  Datum účinnosti: 21.11.2022
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Darina Datlová - ALTERNA MEDICA (10172939)
   č. smlouvy: SM0200150601-2  |  rok: 2022

   Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1506-01 v domě v ulici Křejpského, čp. 1506, Praha 4 - sleva z nájmu

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OMP
   Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
   Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
   Hodnota bez DPH: 139 534,- Kč
   Hodnota s DPH: 139 534,- Kč
   Datum účinnosti: 21.11.2022
   č. smlouvy: SM2200001336  |  rok: 2022

   Nájemní smlouva č. 143-550

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OMP
   Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
   Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
   Hodnota bez DPH: 1 000,- Kč
   Hodnota s DPH: 1 210,- Kč
   Datum účinnosti: 19.11.2022
   Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Hry bez hranic, z.s. (05086604)
   č. smlouvy: SM0300150701  |  rok: 2003

   Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. 1507-01 v domě v ulici Křejpského, čp. 1507, Praha 4

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OMP
   Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
   Zpracoval: Bajger Marek Jan (OHS) P11
   Hodnota bez DPH: 79 200,- Kč
   Hodnota s DPH: 79 200,- Kč
   Datum účinnosti: 16.11.2022
   Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Darina Datlová - ALTERNA MEDICA (10172939)
    č. smlouvy: SM0300150701-1  |  rok: 2012

    Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1507-01 v domě v ulici Křejpského, čp. 1507, Praha 4 - úprava nájemného

    Typ smlouvy: Smlouva nájemní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
    Zpracoval: Bajger Marek Jan (OHS) P11
    Hodnota bez DPH: 158 400,- Kč
    Hodnota s DPH: 158 400,- Kč
    Datum účinnosti: 16.11.2022
     č. smlouvy: SM0300150701-2  |  rok: 2022

     Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1507-01 v domě v ulici Křejpského, čp. 1507, Praha 4 - sleva z nájmu

     Typ smlouvy: Smlouva nájemní
     Odbor: OMP
     Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
     Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
     Hodnota bez DPH: 190 698,- Kč
     Hodnota s DPH: 190 698,- Kč
     Datum účinnosti: 21.11.2022
     č. smlouvy: SM0300150701-3  |  rok: 2023

     Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. SM0300150701 o nájmu nebytového prostoru č. 1507-01 v domě v ulici Křejpského, čp. 1507, Praha 4 - Darina Datlová, IČO 10172939

     Typ smlouvy: Smlouva nájemní
     Odbor: OMP
     Předkladatel: Dohnal Jiří
     Zpracoval: Kličková Alžběta (OMP) P11
     Datum účinnosti: 31.8.2023
     č. smlouvy: SM2200000871  |  rok: 2022

     Prodej ideálních podílu pozemků parc.č. 2441/1 a 2442/1 v k.ú. Chodov, na kterých je postavena budova čp. 1460 a 1461 v ul. Jeřábkově, do vlastnictví stávajícím vlastníkům bytových jednotek.

     Typ smlouvy: Smlouva kupní
     Odbor: OMP
     Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
     Zpracoval: Kuková Hana DiS. (OMP) P11
     Hodnota bez DPH: 12 915,- Kč
     Hodnota s DPH: 12 915,- Kč
     Datum účinnosti: 15.11.2022
     Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Michaela Sklenářová a Jan Sklenář
     č. smlouvy: SM2200001341  |  rok: 2022

     Smlouva - Dialog kultur 2022 - KJM o.p.s.

     Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
     Odbor: OŠK
     Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
     Zpracoval: Šlechtová Markéta Bc. (OŠK) P11
     Hodnota bez DPH: 145 000,- Kč
     Hodnota s DPH: 145 000,- Kč
     Datum účinnosti: 14.11.2022
     Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. (27911225)
     č. smlouvy: SM2200001283  |  rok: 2022

     Smlouva o poskytování služby obecného hospodářského zájmu - KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.

     Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
     Odbor: OŠK
     Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
     Zpracoval: Šlechtová Markéta Bc. (OŠK) P11
     Datum účinnosti: 14.11.2022
     Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. (27911225)
     č. smlouvy: SM2200001325  |  rok: 2022

     Oprava podlah v objektu ZŠ Campanus - Jírovcovo náměstí 1782

     Typ smlouvy: Smlouva o dílo
     Odbor: OSM
     Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
     Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
     Hodnota bez DPH: 618 943,- Kč
     Datum účinnosti: 11.11.2022
     Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Podlahářství Havlík s.r.o. (03534227)
     < < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 starší > >
     Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 991326x | Charlie Root
     load