Na obsah stránky

Jazyk:
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 8556

č. smlouvy: SM1800000226  |  rok: 2018

Sanace víceúčelového hřiště v havarijním stavu

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 5 862 251,- Kč
Hodnota s DPH: 7 093 324,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s. (27476537)
č. smlouvy: SM1800000226-1  |  rok: 2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM1800000226

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 5 862 251,- Kč
č. smlouvy: SM1800000225  |  rok: 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OSVZ
Předkladatel: STA Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
Hodnota bez DPH: 350 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jihoměstská sociální a.s. (28461835)
č. smlouvy: SM1800000223  |  rok: 2018

Výměna osvětlení místností pavilonů B2 a B4 ZŠ Pošepného nám. 2022, Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 459 617,- Kč
Hodnota s DPH: 556 137,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Zdeněk Beneš (11205504)
č. smlouvy: SM1800000222  |  rok: 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OSVZ
Předkladatel: STA Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
Hodnota bez DPH: 10 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 (61388483)
č. smlouvy: SM1800000220  |  rok: 2018

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro T-Mobile Czech Republic a.s. - Projekting, 4. stavba, síť TMCZ

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a T-Mobile Czech Republic a.s. (64949681)
č. smlouvy: SM1800000218  |  rok: 2018

Smlouva o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 2117/315 pro Pražskou teplárenskou a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 000,- Kč
Hodnota s DPH: 1 210,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 7, 170 00 (45273600)
č. smlouvy: SM1800000217  |  rok: 2018

Smlouva - Prague Triathlon Team

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 50 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Prague Triathlon Team (03036758)
č. smlouvy: SM1800000214  |  rok: 2018

Smlouva - Michnova, Podjavorinské, U Modré školy – dětské dopravní hřiště, plochy pro volnočasové aktivity

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Frey Jan Ing.
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 2 746 033,- Kč
Hodnota s DPH: 3 322 700,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ADEVITA s. r. o. (04255071)
č. smlouvy: SM1800000209  |  rok: 2018

Prohlášení o spolupráci na úrovni jednotlivých stanic či útvarů ČRo - stanice Český rozhlas Regina DAB Praha

Typ smlouvy: Smlouva inominátní
Odbor: PO
Předkladatel: STA Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Český rozhlas (45245053)
č. smlouvy: SM1800000204  |  rok: 2018

Celková oprava podlahy v 1. tělocvičně ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 677 656,- Kč
Hodnota s DPH: 819 964,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a RENOSPORT profi s.r.o. (01939971)
č. smlouvy: SM1800000204-1  |  rok: 2018

Dodatek č.1 ke smlouvě SM1800000204

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Badík Roman Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 37 868,- Kč
Hodnota s DPH: 45 820,- Kč
č. smlouvy: SM1800000192  |  rok: 2018

Smlouva o výpůjčce pozemků parc. č. 1035/1, 1035/2 a 1035/18 v k. ú. Háje od MHMP v rámci stavby "Regenerace parku Křtinská"

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OMP
Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 (00064581)
č. smlouvy: SM1800000191  |  rok: 2018

Smlouva o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 674 v k. ú. Chodov pro R. Satorie

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 13 860,- Kč
Hodnota s DPH: 16 771,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Ing. Roman Satorie
č. smlouvy: SM1800000189  |  rok: 2018

Dávkovací zařízení pro dávkování oxidu chloričitého - plavecký areál Jedenáctka VS

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Nacházelová Věra (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 62 466,- Kč
Hodnota s DPH: 75 584,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Aqua Sport Club s.r.o. (02653389)
č. smlouvy: SM1800000185  |  rok: 2018

Smlouva o provedení mediace

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: PO
Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Machová Klára Mgr. (OKS) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Veronex a. s. (45273201) a M.A.R.S.,s. r. o. (48040835) a Česká pošta, s.p. (47114983) a JUDr. Hana Lenghartová (66246547)
č. smlouvy: SM1800000184  |  rok: 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ČSBS - poznávací zájezdy žáků ZŠ MČ Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Šlechtová Markéta Bc. (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 50 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Český svaz bojovníků za svobodu - Obvodní výbor Praha 4 (00442755)
č. smlouvy: SM1800000183  |  rok: 2018

Smlouva o partnerské spolupráci mezi Komunitním centrem MEZI DOMY z.ú. a městskou částí Praha 11

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: PO
Předkladatel: STA Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Machová Klára Mgr. (OKS) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Komunitní centrum MEZI DOMY, z.ú. (05282471)
č. smlouvy: SM1800000182  |  rok: 2018

Smlouva na dodávku a montáž kamerového systému pro monitorování vnějšího pláště objektů ZŠ Květnového Vítězství č.p. 1554 a Schulhoffova č.p. 844

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Prouzová Jana (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 064 214,- Kč
Hodnota s DPH: 1 287 699,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 (00231126) a AB via, s.r.o. (26443899)
č. smlouvy: SM1800000175  |  rok: 2018

Zpracování realizační projektové dokumentace pro opravy 3 lávek ve správě MČ Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Lukeš Petr P11
Zpracoval: Pospíchalová Helena (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 430 300,- Kč
Hodnota s DPH: 520 663,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pontex, spol. s r. o. (40763439)
č. smlouvy: SM1800000170  |  rok: 2018

Výměna osvětlení, související drobné opravy a výmalba v ZŠ Mikulova 1594/4, Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Pospíchalová Helena (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 139 772,- Kč
Hodnota s DPH: 169 124,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Stavební a malířská s.r.o. (27124185)
č. smlouvy: SM1800000169  |  rok: 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: EO
Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Rychtecký Martin Ing. (EO) P11
Hodnota bez DPH: 103 100 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 (00064581)
č. smlouvy: SM1800000169-1  |  rok: 2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM1800000169 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: EO
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Rychtecký Martin Ing. (EO) P11
Hodnota bez DPH: 53 100 000,- Kč
Hodnota s DPH: 53 100 000,- Kč
č. smlouvy: SM1800000169-2  |  rok: 2020

Dodatek č. 2 ke smlouvě SM1800000169 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: EO
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Rychtecký Martin Ing. (EO) P11
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 starší > >
6.5.2011 12:58:47 | přečteno 794479x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load