Na obsah stránky

Jazyk:
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 8550

č. smlouvy: SM1900000280  |  rok: 2019

Smlouva o nájmu výpočetní techniky na volby

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OKT
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Fröhlich Pavel (OI) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782 (48132306)
č. smlouvy: SM1900000273  |  rok: 2019

Smlouva - RAUL, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 20 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a RAUL, s.r.o. (25608673)
č. smlouvy: SM1900000270  |  rok: 2019

Prodej pozemku parc. č. 449/129 v k. ú. Háje, ul. Demoliční, fyzické osobě. Pozemek je součástí přístavby rodinného domu, garáže, která byla zkolaudována v roce 2017.

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 25 700,- Kč
Hodnota s DPH: 29 669,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Stanislava Hálová
č. smlouvy: SM1900000267  |  rok: 2019

Dohoda o úhradě nákladů se spol. TRANGO s. r .o.

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a TRANGO s.r.o. (60473762)
č. smlouvy: SM1900000259  |  rok: 2019

Smlouva o dílo - Parkoviště Stříbrského, Praha 11 – PD a IČ + AD

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Badík Roman Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 335 056,- Kč
Hodnota s DPH: 405 418,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a "sinpps s.r.o." (62584332)
č. smlouvy: SM1900000257  |  rok: 2019

Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení

Typ smlouvy: Smlouva o užívání
Odbor: OSM
Předkladatel: Duška Martin Mgr. P11
Zpracoval: Mach Petr Ing. (OD) P11
Hodnota bez DPH: 1 887,- Kč
Hodnota s DPH: 2 283,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 (00231126) a Technologie hlavního města Prahy, a. s. (25672541)
č. smlouvy: SM1900000257-1  |  rok: 2020

Dodatek ke smlouvě SM1900000257

Typ smlouvy: Smlouva o užívání
Odbor: OSM
Předkladatel: Duška Martin Mgr. P11
Zpracoval: Mach Petr, Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 730,- Kč
Hodnota s DPH: 2 093,- Kč
Datum účinnosti: 1.1.2020
č. smlouvy: SM1900000255  |  rok: 2019

Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 621/4 v k. ú. Háje pro fyzickou osobu M.S.

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Miloslav Schmidt
č. smlouvy: SM1900000244  |  rok: 2019

Smlouva o zprostředkování a zajištění dalších činností

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a eCENTRE, a.s. (27149862)
č. smlouvy: SM1900000237  |  rok: 2019

Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemku v k. ú. Háje - vydržení - Vařečka

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Tomáš Vařečka
č. smlouvy: SM1900000232  |  rok: 2019

Smlouva o postoupení servisní smlouvy o poskytování služeb technické správy č. S/272-1/2016

Typ smlouvy: Smlouva inominátní
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Hrušková Květa (OSM) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jihoměstská majetková a.s. (28199081) a Instalace Praha spol. s r. o. (45804371)
č. smlouvy: SM1900000228  |  rok: 2019

Smlouva o provedení exekuce

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKS
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: VED OKS Pištora Radek Mgr. P11
Smluvní strany: MČ Praha 11,Ocelíkova 672/1, Praha 4 (00231126) a Exekutorský úřad Praha 6 - JUDr. Eva Jablonská (60870281)
č. smlouvy: SM1900000227  |  rok: 2019

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ A ORGANIZACI FARMÁŘSKÝCH TRHŮ 2019

Typ smlouvy: Smlouva inominátní
Odbor: OŠK
Předkladatel: Stárek Jan Mgr. P11
Zpracoval: Šlechtová Markéta Bc. (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 3 306,- Kč
Hodnota s DPH: 4 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Stanislav Koukolíček (70116580)
č. smlouvy: SM1900000225  |  rok: 2019

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 2332/126 v k. ú. Chodov pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (25740253)
č. smlouvy: SM1900000224  |  rok: 2019

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2336/57 v k. ú. Chodov pro spol. PREdistribuce, a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 16 020,- Kč
Hodnota s DPH: 19 384,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 (27376516)
č. smlouvy: SM1900000223  |  rok: 2019

Smlouva o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 229/5 v k. ú. Chodov pro T-Mobile Czech Republic

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 8 320,- Kč
Hodnota s DPH: 10 067,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a T-Mobile Czech Republic a.s. (64949681)
č. smlouvy: SM1900000222  |  rok: 2019

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemky parc. č. 2335/11, 2335/35, 2335/96 a 2336/162 pro T-Mobile Czech Republic a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a T-Mobile Czech Republic a.s. (64949681)
č. smlouvy: SM1900000215  |  rok: 2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OSVZ
Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
Hodnota bez DPH: 35 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s. (25721259)
č. smlouvy: SM1900000201  |  rok: 2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OSVZ
Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
Hodnota bez DPH: 500 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jihoměstská sociální a.s. (28461835)
č. smlouvy: SM1900000199  |  rok: 2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OSVZ
Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
Hodnota bez DPH: 60 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a YMCA Praha (26529122)
č. smlouvy: SM1900000198  |  rok: 2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OSVZ
Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
Hodnota bez DPH: 38 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 (71197630)
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 starší > >
6.5.2011 12:58:47 | přečteno 793556x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load