Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 12489

č. smlouvy: SM1000000399  |  rok: 2010

Poskytnutí grantu formou peběžního daru - MŠ V Benátkách

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Odbor: OSK
Předkladatel: VED OŠK Cerman Miroslav PaedDr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 9 500,- Kč
Datum účinnosti: 1.4.2010
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751 (47611596)
č. smlouvy: SM1000000201  |  rok: 2010

Vypracování znaleckého posudku na statické posouzení komunikace Klapálkova

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OZP
Předkladatel: ZÁS Štampachová Eva Ing. P11
Zpracoval: Sykáčková Iva Ing (OŽP) P11
Hodnota bez DPH: 415 800,- Kč
Hodnota s DPH: 498 960,- Kč
Datum účinnosti: 1.4.2010
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a INSET s.r.o. (41187628)
č. smlouvy: SM1000000201-1  |  rok: 2010

Vypracování znaleckého posudku na statické posouzení komunikace Klapálkova

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OZP
Předkladatel: ZÁS Štampachová Eva Ing. P11
Zpracoval: Sykáčková Iva Ing (OŽP) P11
Hodnota bez DPH: 415 800,- Kč
Hodnota s DPH: 498 960,- Kč
Datum účinnosti: 1.4.2010
č. smlouvy: SM1000000201-2  |  rok: 2010

Vypracování znaleckého posudku na statické posouzení komunikace Klapálkova

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OZP
Předkladatel: ZÁS Štampachová Eva Ing. P11
Zpracoval: Sykáčková Iva Ing (OŽP) P11
Hodnota bez DPH: 486 200,- Kč
Hodnota s DPH: 583 440,- Kč
Datum účinnosti: 1.4.2010
č. smlouvy: SM1000000195  |  rok: 2010

Informační podpora stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem - Nástroje VSTOOLS a odvozená sestavení

Typ smlouvy: Smlouva licenční
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Zíka Martin (OI) P11
Datum účinnosti: 1.4.2010
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (00020711)
  č. smlouvy: SM1000000187  |  rok: 2010

  Jihoměstská majetková a.s.

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
  Zpracoval: Šandová Miroslava Bc. (OMP) P11
  Hodnota s DPH: 29 835,- Kč
  Datum účinnosti: 1.4.2010
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Jihoměstská majetková a.s. (28199081)
  č. smlouvy: SM1000000157  |  rok: 2010

  NS 0874-07/N PALMA maloobchod,s.r.o.

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
  Zpracoval: Zemánek Michal
  Hodnota bez DPH: 85 916,- Kč
  Datum účinnosti: 1.4.2010
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PALMA maloobchod,s.r.o. (25723863)
   č. smlouvy: SM1000000144  |  rok: 2010

   pronájem kancelářské techniky OÚR, OSM a vedení

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OKT
   Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
   Zpracoval: Zíka Martin (OI) P11
   Hodnota bez DPH: 409 968,- Kč
   Hodnota s DPH: 491 962,- Kč
   Datum účinnosti: 1.4.2010
   Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a KAST, spol. s r.o. (45307741)
    č. smlouvy: SM1000000569  |  rok: 2010

    Poskytnutí grantu formou peněžního daru - MŠ Jažlovická 2119/1

    Typ smlouvy: Smlouva o příspěvku
    Odbor: OSK
    Předkladatel: VED OŠK Cerman Miroslav PaedDr. P11
    Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
    Hodnota bez DPH: 20 000,- Kč
    Datum účinnosti: 31.3.2010
    Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119/1 (47611570)
    č. smlouvy: SM1000000407  |  rok: 2010

    Poskytnutí grantu formou peněžního daru - Ekocentrum JM

    Typ smlouvy: Smlouva darovací
    Odbor: OSK
    Předkladatel: VED OŠK Cerman Miroslav PaedDr. P11
    Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
    Hodnota bez DPH: 10 000,- Kč
    Datum účinnosti: 31.3.2010
    Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Ekocentrum Jižní Město 01/44.ZO ČSOP (66004560)
    č. smlouvy: SM1000000180  |  rok: 2010

    Krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 2899/1 v k. ú. Chodov pro umístění lešení

    Typ smlouvy: Smlouva nájemní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: VED OSVZ Hostomská Gabriela Mgr. P11
    Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 1 350,- Kč
    Datum účinnosti: 31.3.2010
    Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a SVJ Podjavorinské 1608-9, Praha 4 - Chodov (27125351)
     č. smlouvy: SM1000000150  |  rok: 2010

     NS 0874-07/N Libor Červený - pekařství,cukrářství

     Typ smlouvy: Smlouva nájemní
     Odbor: OMP
     Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
     Zpracoval: Zemánek Michal
     Hodnota bez DPH: 85 069,- Kč
     Datum účinnosti: 31.3.2010
     Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Libor Červený - pekařství,cukrářství (16580729)
      č. smlouvy: SM1000000146  |  rok: 2010

      Licence SW MUNIS Triada pro zpracování seznamu voličů

      Typ smlouvy: Smlouva licenční
      Odbor: OKT
      Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
      Zpracoval: Zíka Martin (OI) P11
      Hodnota bez DPH: 34 008,- Kč
      Hodnota s DPH: 40 810,- Kč
      Datum účinnosti: 31.3.2010
      Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a TRIADA spol. s r.o. (43871020)
       č. smlouvy: SM1000000138  |  rok: 2010

       Vyvolávací systém ŽO

       Typ smlouvy: Smlouva kupní
       Odbor: OKT
       Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
       Zpracoval: Zíka Martin (OI) P11
       Hodnota bez DPH: 409 560,- Kč
       Hodnota s DPH: 491 472,- Kč
       Datum účinnosti: 31.3.2010
       Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Comp net systems, s.r.o. (63144379)
        č. smlouvy: SM1000000408  |  rok: 2010

        Poskytnutí grantu formou peněžního daru - ZUŠ JM

        Typ smlouvy: Smlouva darovací
        Odbor: OSK
        Předkladatel: VED OŠK Cerman Miroslav PaedDr. P11
        Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
        Hodnota bez DPH: 110 000,- Kč
        Datum účinnosti: 30.3.2010
        Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Základní umělecká škola Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4, 149 00 (45246211)
        č. smlouvy: SM1000000207  |  rok: 2010

        Krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 1210/116 v k. ú. Háje pro umístění zařízení staveniště

        Typ smlouvy: Smlouva nájemní
        Odbor: OMP
        Předkladatel: VED OSVZ Hostomská Gabriela Mgr. P11
        Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
        Hodnota bez DPH: 3 500,- Kč
        Datum účinnosti: 29.3.2010
        Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a CHJ, spol. s r.o., Nevanova 18/1036, Praha 6 (25123424)
         č. smlouvy: SM1000000167  |  rok: 2010

         Pronájem částí pozemků parc. č. 2104/5, 1306/3, 1297/2 v k. ú. Chodov a parc. č. 591/1 v k. ú. Háje za účelem umístění reklamních zařízení

         Typ smlouvy: Smlouva nájemní
         Odbor: OMP
         Předkladatel: VED OSVZ Hostomská Gabriela Mgr. P11
         Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
         Hodnota bez DPH: 300 000,- Kč
         Datum účinnosti: 24.3.2010
         Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a outdoor akzent, Karlova 27, Praha 1 (00545911)
          č. smlouvy: SM1000000167-2  |  rok: 2012

          Pronájem částí pozemků parc. č. 2104/5, 1306/3, 1297/2 v k. ú. Chodov a parc. č. 591/1 v k. ú. Háje za účelem umístění reklamních zařízení

          Typ smlouvy: Smlouva nájemní
          Odbor: OMP
          Předkladatel: VED OSVZ Hostomská Gabriela Mgr. P11
          Zpracoval: Dohnalová Ivana (OMP) P11
          Hodnota bez DPH: 310 286,- Kč
          Datum účinnosti: 24.3.2012
           č. smlouvy: SM1000000167-1  |  rok: 2011

           pronájem částí pozemků parc. č. 2104/5, 1306/3, 1297/2 v k. ú. Chodov a 591/1 v k. ú. Háje za účelem umístění reklamních zařízení

           Typ smlouvy: Smlouva nájemní
           Odbor: OMP
           Předkladatel: VED OSVZ Hostomská Gabriela Mgr. P11
           Zpracoval: Dohnalová Ivana (OMP) P11
           Hodnota bez DPH: 304 500,- Kč
           Datum účinnosti: 24.3.2011
            č. smlouvy: SM1000000167-3  |  rok: 2013

            Dodatek ke smlouvě SM1000000167

            Typ smlouvy: Smlouva nájemní
            Odbor: OMP
            Předkladatel: Hrůza Ladislav Mgr. (OMP) P11
            Zpracoval: Dohnalová Ivana (OMP) P11
            Hodnota bez DPH: 316 181,- Kč
            Datum účinnosti: 24.3.2013
            č. smlouvy: SM1000000167-5  |  rok: 2016

            Dodatek č. 5 ke smlouvě SM1000000167

            Typ smlouvy: Smlouva nájemní
            Odbor: OMP
            Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
            Zpracoval: Novotná Hana (OMP) P11
            Hodnota bez DPH: 270 000,- Kč
            Datum účinnosti: 24.3.2016
            č. smlouvy: SM1000000125  |  rok: 2010

            Krátkodobý pronájem části pozemků v k. ú. Chodov, ul. Türkova

            Typ smlouvy: Smlouva nájemní
            Odbor: OMP
            Předkladatel: VED OSVZ Hostomská Gabriela Mgr. P11
            Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
            Hodnota bez DPH: 1 000,- Kč
            Datum účinnosti: 20.3.2010
            Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a outdoor akzent s.r.o., Karlova 27, Praha 1 (00545911)
             č. smlouvy: SM1000000515  |  rok: 2010

             poskytnutí peněžního daru - Český svaz bojovníků za svobodu, OV Praha 4

             Typ smlouvy: Smlouva darovací
             Odbor: OSK
             Předkladatel: VED OŠK Cerman Miroslav PaedDr. P11
             Zpracoval: Horáková Markéta Bc.
             Hodnota bez DPH: 71 000,- Kč
             Datum účinnosti: 18.3.2010
             Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Český svaz bojovníků za svobodu, OV Praha 4, Branické nám. 2/777, 147 00 Praha 4 (00442755)
             č. smlouvy: SM1000000163  |  rok: 2010

             krátkodobý pronájem části pozemku v k. ú. Chodov, ulice Malenická

             Typ smlouvy: Smlouva nájemní
             Odbor: OMP
             Předkladatel: VED OSVZ Hostomská Gabriela Mgr. P11
             Zpracoval: Svobodová Štěpánka (OMP) P11
             Hodnota bez DPH: 915,- Kč
             Datum účinnosti: 9.3.2010
             Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Společenství vlastníků jednotek pro dům Malenická 1789, 1790, 1791 (75102404)
              č. smlouvy: SM1000000130  |  rok: 2010

              Krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 2899/1 v k. ú. Chodov pro umístění lešení

              Typ smlouvy: Smlouva nájemní
              Odbor: OMP
              Předkladatel: VED OSVZ Hostomská Gabriela Mgr. P11
              Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
              Hodnota bez DPH: 1 350,- Kč
              Datum účinnosti: 1.3.2010
              Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a SVJ Podjavorinské 1608-9, Praha 4 - Chodov (27125351)
               č. smlouvy: SM1000000102  |  rok: 2010

               TTC ELIZZA Praha

               Typ smlouvy: Smlouva nájemní
               Odbor: OMP
               Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
               Zpracoval: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
               Hodnota bez DPH: 18 750,- Kč
               Datum účinnosti: 1.3.2010
               Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a TTC ELIZZA Praha (45251304)
                < < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 starší > >
                Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 959928x | Charlie Root
                load