Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 13061

č. smlouvy: SM2300000653  |  rok: 2023

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. 093-251/106/R

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří
Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 520 000,- Kč
Hodnota s DPH: 629 200,- Kč
Datum účinnosti: 30.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Czech Outdoor s.r.o. (24199427)
č. smlouvy: SM2300000636  |  rok: 2023

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Chodov v rámci uložení podzemního kabelového vedení 1 kV - připojení dobíjecích stanic - Mírového hnutí

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 716 300,- Kč
Hodnota s DPH: 866 723,- Kč
Datum účinnosti: 30.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 (27376516)
č. smlouvy: SM2300000739  |  rok: 2023

Smlouva o pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Typ smlouvy: Smlouva pojistná
Odbor: OSM
Předkladatel: Dohnal Jiří
Zpracoval: Šwarzová Dagmar Mgr. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 303 999,- Kč
Hodnota s DPH: 303 999,- Kč
Datum účinnosti: 29.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pojišťovna VZP, a.s. (27116913)
č. smlouvy: SM2300000738  |  rok: 2023

Smlouva o pojištění majetku a odpovědnosti za újmu

Typ smlouvy: Smlouva pojistná
Odbor: OSM
Předkladatel: Dohnal Jiří
Zpracoval: Šwarzová Dagmar Mgr. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 8 560 068,- Kč
Hodnota s DPH: 8 560 068,- Kč
Datum účinnosti: 29.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pojišťovna VZP, a.s. (27116913)
č. smlouvy: SM2300000511  |  rok: 2023

Prováděcí smlouva k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems o zajištění zařízení datové sítě

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OKT
Předkladatel: Dohnal Jiří
Zpracoval: Zíka Martin (OI) P11
Hodnota bez DPH: 3 008 731,- Kč
Hodnota s DPH: 3 640 564,- Kč
Datum účinnosti: 29.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Networksys a.s. (26178109)
č. smlouvy: SM2300000754  |  rok: 2023

Smlouva "MŠ Madolinka, Modletická 1402 - rekonstrukce varny"

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Veselský Michal Bc. DiS. P11
Zpracoval: Špalková Vendula Mgr. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 8 300 000,- Kč
Datum účinnosti: 21.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PKbau s.r.o. (08757127)
č. smlouvy: SM2300000757  |  rok: 2023

Rámcová smlouva o zajištění skupinového školení řidičů skupiny "B"

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Brichová Petra (OHS) P11
Hodnota bez DPH: 100 000,- Kč
Hodnota s DPH: 100 000,- Kč
Datum účinnosti: 16.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Ing. Slavomír Zoula (16090381)
č. smlouvy: SM2300000688  |  rok: 2023

Smlouva "Audity společností založených městskou částí Praha 11"

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKS
Předkladatel: STA Zdeňková Šárka PhDr. P11
Zpracoval: Pacourek Václav (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 580 000,- Kč
Hodnota s DPH: 701 800,- Kč
Datum účinnosti: 16.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a BDO Audit s.r.o. (45314381)
č. smlouvy: SM2300000626  |  rok: 2023

Smlouva "Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 – Zpracování hlukové studie z automobilové dopravy"

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Dohnal Jiří
Zpracoval: Pacourek Václav (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 55 000,- Kč
Hodnota s DPH: 66 550,- Kč
Datum účinnosti: 16.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Akulab s.r.o. (08677603)
č. smlouvy: SM2300000740  |  rok: 2023

Dodávka a instalace 4 ks zemních trampolínek v areálu AS Hrabákova

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Zdeňková Šárka PhDr. P11
Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 616 525,- Kč
Hodnota s DPH: 745 995,- Kč
Datum účinnosti: 15.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a 4soft, s.r.o. (28703324)
č. smlouvy: SM2300000736  |  rok: 2023

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 826/7 v k. ú. Háje pro společnost Pražská teplárenská a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: Kocourek Josef P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 11.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pražská teplárenská a.s. (45273600)
č. smlouvy: SM2300000737  |  rok: 2023

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. 9143-542/KN/01

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 11 175,- Kč
Hodnota s DPH: 11 175,- Kč
Datum účinnosti: 10.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Fasády Šimek s.r.o. (29368171)
č. smlouvy: SM2300000734  |  rok: 2023

Nájemní smlouva č. 9143-573/KN

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 41 738,- Kč
Hodnota s DPH: 41 738,- Kč
Datum účinnosti: 10.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Insulation Building s.r.o. (02306867)
č. smlouvy: SM2300000497  |  rok: 2023

Smlouva o dílo „Kompletní zateplení objektu Ocelíkova“

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Kocourek Josef P11
Zpracoval: Špalková Vendula Mgr. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 5 114 000,- Kč
Datum účinnosti: 8.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a OMLUX, spol. s r.o. (61944840)
č. smlouvy: SM2300000381  |  rok: 2023

Rámcová smlouva o zajištění sociálních pohřbů a uložení pozůstatků do hrobu

Typ smlouvy: Smlouva zprostředkovatelská
Odbor: OSVZ
Předkladatel: VED OSVZ Hostomská Gabriela Mgr. P11
Zpracoval: Pokorný Miroslav Bc. (OSVZ) P11
Hodnota bez DPH: 200 000,- Kč
Hodnota s DPH: 230 000,- Kč
Datum účinnosti: 4.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 (00231126) a PEGAS CZ s.r.o. (25631845)
č. smlouvy: SM2300000529  |  rok: 2023

Provádění roční profylaxe reprodukčních zařízení s výměnou drobného materiálu v majetku ÚMČ Praha 11

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKT
Předkladatel: Dohnal Jiří
Zpracoval: Říhová Jana (OI) P11
Hodnota bez DPH: 249 500,- Kč
Hodnota s DPH: 301 895,- Kč
Datum účinnosti: 3.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Počítačová společnost, s.r.o. (60463082)
č. smlouvy: SM2300000727  |  rok: 2023

HARTVICHOVI - SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K IDEÁLNÍMU PODÍLU NA DVOU POZEMCÍCH (OZNAČOVANÝCH V KN JAKO ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ), NA KTERÝCH JE POSTAVENA BUDOVA ČP. 1460 A ČP. 1461 V UL. JEŘÁBKOVĚ V PRAZE 4, K. Ú. CHODOV

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Zdeňková Šárka PhDr. P11
Zpracoval: Kuková Hana DiS. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 12 915,- Kč
Hodnota s DPH: 12 915,- Kč
Datum účinnosti: 1.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a RNDr. Filip Hartvich a RNDr. Kateřina Hartvichová
č. smlouvy: SM2300000708  |  rok: 2023

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. 9143/629/KN

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří
Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 500,- Kč
Hodnota s DPH: 500,- Kč
Datum účinnosti: 1.8.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Amin Mohamed Gaber Elmorsi
č. smlouvy: SM2300000712  |  rok: 2023

Nájemní smlouva o nájmu části pochozí plochy objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 - Thanh Tung Vu, IČO 27881199

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 42 000,- Kč
Hodnota s DPH: 50 820,- Kč
Datum účinnosti: 31.7.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Thanh Tung Vu (27881199)
č. smlouvy: SM2300000711  |  rok: 2023

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. 0874-49 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 - Thanh Tung Vu, IČO 27881199

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 355 440,- Kč
Hodnota s DPH: 430 082,- Kč
Datum účinnosti: 31.7.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Thanh Tung Vu (27881199)
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 starší > >
Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 1009096x | Charlie Root
load