Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 12505

č. smlouvy: SM2200000979  |  rok: 2022

Smlouva Háje - SOS, o.p.s.

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Beková Romana Mgr. (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 55 400,- Kč
Hodnota s DPH: 55 400,- Kč
Datum účinnosti: 31.12.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Háje - SOS, o.p.s.
č. smlouvy: SM2200000978  |  rok: 2022

Smlouva FLORBAL CHODOV z.s.

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Beková Romana Mgr. (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 350 400,- Kč
Hodnota s DPH: 350 400,- Kč
Datum účinnosti: 31.12.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a FLORBAL CHODOV z.s.
č. smlouvy: SM2200000977  |  rok: 2022

Smlouva FK Dukla Jižní Město z.s.

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Beková Romana Mgr. (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 361 400,- Kč
Hodnota s DPH: 361 400,- Kč
Datum účinnosti: 31.12.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a FK Dukla Jižní Město z.s.
č. smlouvy: SM2200000976  |  rok: 2022

Smlouva FC Háje Jižní Město, z. s.

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Beková Romana Mgr. (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 351 400,- Kč
Hodnota s DPH: 351 400,- Kč
Datum účinnosti: 31.12.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a FC Háje Jižní Město, z. s.
č. smlouvy: SM2200000975  |  rok: 2022

Smlouva Baby dance Praha, z.s.

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Beková Romana Mgr. (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 106 400,- Kč
Hodnota s DPH: 106 400,- Kč
Datum účinnosti: 31.12.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Baby dance Praha, z.s.
č. smlouvy: SM2200000841  |  rok: 2022

Dohoda o úhradě nákladů za zpracování znaleckého posudku na pozemek aprc. č. 593/3 v k. ú. Háje pro P. Šacha

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 30.12.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PETR ŠACH
č. smlouvy: SM2200001400  |  rok: 2022

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - výsadba stromů v k. ú. Chodov

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OZP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Vláčil Lukáš Ing. (OŽP) P11
Hodnota bez DPH: 164 000,- Kč
Hodnota s DPH: 164 000,- Kč
Datum účinnosti: 29.12.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Státní fond životního prostředí České republiky (00020729)
č. smlouvy: SM2200001399  |  rok: 2022

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - výsadba stromů v k. ú. Háje

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OZP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Vláčil Lukáš Ing. (OŽP) P11
Hodnota bez DPH: 196 000,- Kč
Hodnota s DPH: 196 000,- Kč
Datum účinnosti: 29.12.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Státní fond životního prostředí České republiky (00020729)
č. smlouvy: SM2200001466  |  rok: 2022

Smlouva o odprodeji IT techniky členům ZMČ

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Salát David Ing. (OI) P11
Hodnota bez DPH: 2 248,- Kč
Hodnota s DPH: 2 720,- Kč
Datum účinnosti: 28.12.2022
Smluvní strany: JAKUB LEPŠ a Městská část Praha 11 (00231126)
č. smlouvy: SM1500001111  |  rok: 2015

Nájemní smlouva o nájmu objektu v ulici Donovalská, čp. 1662, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 500 000,- Kč
Hodnota s DPH: 1 800 000,- Kč
Datum účinnosti: 21.12.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jihoměstská majetková a.s. (28199081)
č. smlouvy: SM1500001111-1  |  rok: 2022

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu objektu v ulici Donovalská, čp. 1662, Praha 4 - rozšíření předmětu nájmu

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 745 952,- Kč
Hodnota s DPH: 2 112 602,- Kč
Datum účinnosti: 21.12.2022
č. smlouvy: SM2200001131  |  rok: 2022

N Á J E M N Í S M L O U V A č. 9143-341/KN/07

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 2 000,- Kč
Hodnota s DPH: 2 000,- Kč
Datum účinnosti: 20.12.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Rybářství SALMO Tábor s.r.o. (01851764)
č. smlouvy: SM1100001008  |  rok: 2011

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. NS 0874-02/N v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, nájemce AUTOSKLO TORO s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 200 000,- Kč
Hodnota s DPH: 1 200 000,- Kč
Datum účinnosti: 19.12.2022
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a AUTOSKLO TORO s.r.o. (28247400)
  č. smlouvy: SM1100001008-1  |  rok: 2022

  DODATEK č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. NS 0874-02/N v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, nájemce AUTOSKLO TORO s. r.o.

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
  Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 1 496 817,- Kč
  Hodnota s DPH: 1 811 148,- Kč
  Datum účinnosti: 19.12.2022
  č. smlouvy: SM2200001437  |  rok: 2022

  Smlouva o odprodeji IT techniky členům ZMČ

  Typ smlouvy: Smlouva kupní
  Odbor: OKT
  Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
  Zpracoval: Salát David Ing. (OI) P11
  Hodnota bez DPH: 2 248,- Kč
  Hodnota s DPH: 2 720,- Kč
  Datum účinnosti: 16.12.2022
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a JAN STÁREK
  č. smlouvy: SM2200001398  |  rok: 2022

  Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. 0874-59 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 - ALTA COMPANY s.r.o.

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
  Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 1 812 500,- Kč
  Hodnota s DPH: 1 812 500,- Kč
  Datum účinnosti: 16.12.2022
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ALTA COMPANY s.r.o. (05870534)
  č. smlouvy: SM2200001346  |  rok: 2022

  Smlouva o dílo „Rekonstrukce objektu domu seniorů a ošetřovatelského centra Janouchova - projektová příprava“

  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
  Odbor: OSM
  Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
  Zpracoval: Špalková Vendula Mgr. (OSM) P11
  Hodnota bez DPH: 7 270 000,- Kč
  Hodnota s DPH: 8 796 700,- Kč
  Datum účinnosti: 16.12.2022
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. (26760312)
  č. smlouvy: SM1200000554  |  rok: 2012

  Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. 1512-02 v domě v ulici Křejpského, čp. 1512, Praha 4

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
  Zpracoval: Bajger Marek Jan (OHS) P11
  Hodnota bez DPH: 162 005,- Kč
  Hodnota s DPH: 162 005,- Kč
  Datum účinnosti: 16.12.2022
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Kateřina Myslivečková (88718221)
   č. smlouvy: SM1200000554-1  |  rok: 2012

   Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1512-02 v domě v ulici Křejpského, čp. 1512, Praha 4 - změna předmětu nájmu

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OMP
   Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
   Zpracoval: Bajger Marek Jan (OHS) P11
   Hodnota bez DPH: 162 130,- Kč
   Hodnota s DPH: 162 130,- Kč
   Datum účinnosti: 16.12.2022
   č. smlouvy: SM1200000554-2  |  rok: 2022

   Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1512-02 v domě v ulici Křejpského, čp. 1512, Praha 4 - sleva z nájemného

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OMP
   Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
   Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
   Hodnota bez DPH: 195 721,- Kč
   Hodnota s DPH: 195 721,- Kč
   Datum účinnosti: 16.12.2022
   č. smlouvy: SM0100151401  |  rok: 2012

   Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. 1514-01 v domě v ulici Křejpského, čp. 1514, Praha 4

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OMP
   Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
   Zpracoval: Bajger Marek Jan (OHS) P11
   Hodnota bez DPH: 72 230,- Kč
   Hodnota s DPH: 72 230,- Kč
   Datum účinnosti: 16.12.2022
   Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Milena Bláhová (66036607)
   č. smlouvy: SM0100151401-1  |  rok: 2012

   Dodatek č. 1k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1514-01 v domě v ulici Křejpského, čp. 1514, Praha 4 - změna předmětu nájmu

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OMP
   Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
   Zpracoval: Bajger Marek Jan (OHS) P11
   Hodnota bez DPH: 92 805,- Kč
   Hodnota s DPH: 92 805,- Kč
   Datum účinnosti: 16.12.2022
   č. smlouvy: SM0100151401-2  |  rok: 2022

   Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1514-01 v domě v ulici Křejpského, čp. 1514, Praha 4 - sleva z nájemného

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OMP
   Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
   Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
   Hodnota bez DPH: 111 700,- Kč
   Hodnota s DPH: 111 700,- Kč
   Datum účinnosti: 16.12.2022
   č. smlouvy: SM2200001416  |  rok: 2022

   Smlouva - Revitalizace prostranství Jašíkova, Praha 11

   Typ smlouvy: Smlouva o dílo
   Odbor: OZP
   Předkladatel: MS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
   Zpracoval: Jírovcová Lucie Bc. (OŽP) P11
   Hodnota bez DPH: 210 000,- Kč
   Hodnota s DPH: 254 100,- Kč
   Datum účinnosti: 15.12.2022
   Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KAHAA ATELIER s.r.o. (09046097)
   č. smlouvy: SM2200001415  |  rok: 2022

   Smlouva - Pergoly Petýrkova, Praha 11 – projektová dokumentace

   Typ smlouvy: Smlouva o dílo
   Odbor: OZP
   Předkladatel: MS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
   Zpracoval: Jírovcová Lucie Bc. (OŽP) P11
   Hodnota bez DPH: 207 000,- Kč
   Hodnota s DPH: 250 470,- Kč
   Datum účinnosti: 15.12.2022
   Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KAHAA ATELIER s.r.o. (09046097)
   č. smlouvy: SM2200001404  |  rok: 2022

   "Administrace veřejných zakázek"

   Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
   Odbor: OSM
   Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
   Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
   Hodnota bez DPH: 1 990 000,- Kč
   Hodnota s DPH: 2 407 900,- Kč
   Datum účinnosti: 15.12.2022
   Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. (27636836) a Arzinger & Partneři, s.r.o., advokátní kancelář (27613917) a PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o. (27592936)
   < < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 starší > >
   Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 961733x | Charlie Root
   load