Na obsah stránky

Jazyk:
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 8561

č. smlouvy: SM2100000520  |  rok: 2021

Smlouva o výpůjčce č. 2/21/2311/017 - hřiště Hrudičkova

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
Datum účinnosti: 11.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (03447286)
č. smlouvy: SM2100000520-1  |  rok: 2021

Dodatek ke smlouvě SM2100000520

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
Datum účinnosti: 29.10.2021
č. smlouvy: SM1900001117  |  rok: 2019

Smlouva o finančním vypořádání mezi HMP, MČ Praha 11, O. Ženíškem, a J. Mrkvičkovou a společností Robert Frederick & Co., s. r. o.

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 10.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 (00064581) a ROBERT FREDERICK & Co., s.r.o. (25701789) a Otakar Ženíšek a Jindřiška Mrkvičková
č. smlouvy: SM1900001116  |  rok: 2019

Kupní smlouva mezi MČ Praha 11 a fyzickou osobou O.Ž..

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 11 321 450,- Kč
Hodnota s DPH: 11 321 450,- Kč
Datum účinnosti: 10.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Otakar Ženíšek
č. smlouvy: SM1900001115  |  rok: 2019

Kupní smlouva mezi MČ Praha 11 a společností Robert Frederick & Co., s. r. o.

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 10 769 964,- Kč
Hodnota s DPH: 10 769 964,- Kč
Datum účinnosti: 10.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Robert Frederick & Co., s. r. o. (25701789)
č. smlouvy: SM1500000320  |  rok: 2015

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. NS 1568-02/N, ul. Bachova, P4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Říčař Jan MBA P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 195 330,- Kč
Hodnota s DPH: 195 330,- Kč
Datum účinnosti: 10.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Dita Krhovská
č. smlouvy: SM1500000320-1  |  rok: 2021

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SM1500000320 o nájmu nebytových prostor č. 1568-02 v domě v ulici Bachova, čp. 1568, Praha 4, D. Krhovská, IČO 66040124 - úprava subjektu a nájemného

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 390 660,- Kč
Hodnota s DPH: 390 660,- Kč
Datum účinnosti: 11.8.2021
č. smlouvy: SM2100000731  |  rok: 2021

Pronájem částí pozemků v k. ú. Chodov pro TSK hl. m. Prahy, a. s. - demolice lávky přes komunikaci Opatovská směrem ke komunikaci V Jezírkách

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 44 399,- Kč
Hodnota s DPH: 44 399,- Kč
Datum účinnosti: 9.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (03447286)
č. smlouvy: SM2100000674  |  rok: 2021

Smlouva o daru částky 50.000 Kč obci postižené přírodní katastrofou

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Odbor: OKS
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
Hodnota bez DPH: 50 000,- Kč
Hodnota s DPH: 50 000,- Kč
Datum účinnosti: 6.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Obec Lužice (44164343)
č. smlouvy: SM2100000721  |  rok: 2021

„ZŠ Květnového vítězství, Schulhoffova 844 – PD revitalizace atria“

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 477 000,- Kč
Hodnota s DPH: 577 170,- Kč
Datum účinnosti: 3.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Codein Studio s.r.o. (07401493)
č. smlouvy: SM2100000698  |  rok: 2021

Oprava povrchu víceúčelového venkovního sportovního hřiště, ZŠ K Milíčovu 674, P11 - Háje

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Stárek Jan Mgr. P11
Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 5 646 776,- Kč
Hodnota s DPH: 6 832 599,- Kč
Datum účinnosti: 3.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Sport-Technik Bohemia s.r.o. (49618555)
č. smlouvy: SM2100000696  |  rok: 2021

NÁJEMNÍ SMLOUVA o nájmu nebytových prostor č. NS 0874-51/N v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, nájemkyně Olina Ferenc

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 276 800,- Kč
Hodnota s DPH: 1 276 800,- Kč
Datum účinnosti: 2.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Olina Ferenc (01139452)
č. smlouvy: SM2100000696-1  |  rok: 2022

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NS 874-51/N v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, nájemkyně Olina Ferenc

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 276 800,- Kč
Hodnota s DPH: 1 276 800,- Kč
Datum účinnosti: 28.1.2022
č. smlouvy: SM2100000673  |  rok: 2021

Smlouva o daru částky 50.000 Kč obci postižené přírodní katastrofou

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Odbor: OKS
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
Hodnota bez DPH: 50 000,- Kč
Hodnota s DPH: 50 000,- Kč
Datum účinnosti: 2.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Obec Hrušky (00283185)
č. smlouvy: SM2100000659  |  rok: 2021

Pronájem pozemků parc. č. 2392/2 a 2393/2 v k. ú. Chodov pro SV Tererova 1347-1354 jako zastavěná plocha

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 180 230,- Kč
Hodnota s DPH: 180 230,- Kč
Datum účinnosti: 2.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Společenství vlastníků Tererova 1347-1354 (06183298)
č. smlouvy: SM2100000566  |  rok: 2021

Smlouva o výpůjčce části pozemku parc. č. 1099/2 v k.ú. Háje - Trhysk.cz s.r.o., IČO 08504342

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Datum účinnosti: 2.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Trhysk.cz s.r.o. (08504342)
č. smlouvy: SM2100000564  |  rok: 2021

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích v k. ú. Chodov pro společnost T-Mobile Czech Republic a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 2.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a T-Mobile Czech Republic a.s. (64949681)
č. smlouvy: SM2100000545  |  rok: 2021

Smlouva RAUL

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota s DPH: 12 000,- Kč
Datum účinnosti: 2.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a RAUL, s.r.o. (25608673)
č. smlouvy: SM2100000715  |  rok: 2021

Nájemní smlouva o nájmu části konstrukce zastřešení pochozí zóny objektu čp. 874, ul. Opatovská, č. NS 0874/R/01

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 15 500,- Kč
Hodnota s DPH: 18 755,- Kč
Datum účinnosti: 1.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a BAARE CZ spol. s r.o. (25495976)
č. smlouvy: SM2100000689  |  rok: 2021

NÁJEMNÍ SMLOUVA o nájmu garážového stání č. NS 2254–24/G v objektu v ulici Opatovská, čp. 2254, Praha 4, nájemce Jaroslav Macák

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 200,- Kč
Hodnota s DPH: 242,- Kč
Datum účinnosti: 1.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jaroslav Macák
č. smlouvy: SM2100000649  |  rok: 2021

Nájemní smlouva o nájmu garážového stání č. 39 v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 004,- Kč
Hodnota s DPH: 1 215,- Kč
Datum účinnosti: 1.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Karin Pospíchalová
č. smlouvy: SM2100000648  |  rok: 2021

Nájemní smlouva o nájmu garážového stání č. 19 v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 000,- Kč
Hodnota s DPH: 1 210,- Kč
Datum účinnosti: 1.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jan Ouředníček
č. smlouvy: SM9300135512  |  rok: 1993

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor čp. 1355, ul. Tererova, Praha 4 + dodatek č. 1, 2. 3. 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: Skupina všech odborů P11
Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
Zpracoval: Hadincová Jana Ing.
Hodnota bez DPH: 69 787,- Kč
Hodnota s DPH: 69 787,- Kč
Datum účinnosti: 30.7.2021
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Mgr. Zuzana Půstová (60434015)
  č. smlouvy: SM9300135512-5  |  rok: 2013

  Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor čp. 1355, ul. Tererova, Praha 4,výpovědní lhůta

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: ZÁS Belaník Josef P11
  Zpracoval: Bajger Marek Jan (OHS) P11
  Hodnota bez DPH: 522 481,- Kč
  Hodnota s DPH: 522 481,- Kč
  Datum účinnosti: 2.8.2021
  č. smlouvy: SM9300135512-4  |  rok: 2012

  Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor čp. 1355, ul. Tererova, Praha 4,výpovědní lhůta

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: ZÁS Belaník Josef P11
  Zpracoval: Bajger Marek Jan (OHS) P11
  Hodnota bez DPH: 367 247,- Kč
  Hodnota s DPH: 367 247,- Kč
  Datum účinnosti: 2.8.2021
  č. smlouvy: SM9300135512-6  |  rok: 2013

  Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor čp. 1355, ul. Tererova, Praha 4,výpovědní lhůta

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: ZÁS Belaník Josef P11
  Zpracoval: Bajger Marek Jan (OHS) P11
  Hodnota bez DPH: 541 217,- Kč
  Hodnota s DPH: 541 217,- Kč
  Datum účinnosti: 2.8.2021
  č. smlouvy: SM9300135512-1  |  rok: 2007

  Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor čp. 1355, ul. Tererova, Praha 4,změna ceny nájmu

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: Skupina všech odborů P11
  Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
  Zpracoval: Hadincová Jana Ing.
  Hodnota bez DPH: 133 825,- Kč
  Hodnota s DPH: 133 825,- Kč
  Datum účinnosti: 2.8.2021
   č. smlouvy: SM9300135512-2  |  rok: 2007

   Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor čp. 1355, ul. Tererova, Praha 4,změna výše nájmu

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: Skupina všech odborů P11
   Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
   Zpracoval: Hadincová Jana Ing.
   Hodnota bez DPH: 335 188,- Kč
   Hodnota s DPH: 335 188,- Kč
   Datum účinnosti: 2.8.2021
    č. smlouvy: SM9300135512-3  |  rok: 2008

    Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor čp. 1355, ul. Tererova, Praha 4,výpovědní lhůta

    Typ smlouvy: Smlouva nájemní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
    Zpracoval: Hadincová Jana Ing.
    Hodnota bez DPH: 335 188,- Kč
    Hodnota s DPH: 335 188,- Kč
    Datum účinnosti: 2.8.2021
     č. smlouvy: SM9300135512-7  |  rok: 2021

     Dohoda o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NS 1355-12/N v domě v ulici Tererova, čp. 1355, Praha 4, nájemkyně Mgr. Zuzana Půstová

     Typ smlouvy: Smlouva nájemní
     Odbor: OMP
     Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
     Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
     Hodnota bez DPH: 609 321,- Kč
     Hodnota s DPH: 609 321,- Kč
     Datum účinnosti: 2.8.2021
     < < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 starší > >
     6.5.2011 12:58:47 | přečteno 797293x | Charlie Root

     Kalendář akcí >

     Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
     Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
     Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
     SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
     Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
     Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
     Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
     Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
     Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
     Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
     Drum Circle s Petrem Šušorem
     Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
     Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
     Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
     Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
     Sobotní výtvarná dílna
     Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
     Bytová komise
     Dopravní komise
     Finanční výbor
     Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
     ZMT s Tomášem Kotrlým
     Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
     Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
     Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
     Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
     KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
     KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
     Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
     KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
     Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
     Komise pro správu majetku a podporu podnikání
     CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
     Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
     Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
     Sportovní komise
      

     Senior TAXI

     Více

     Přímý přenos z jednání ZMČ

     Více

     TV Expres

     Více

     Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

     pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

     Více

      

     Důležité kontakty

     Úřad městské části Praha 11
     Ocelíkova 672/1
     149 41 Praha 415

     tel: 267 902 111

     O-linka
     800 104 300
     obcanskalinka@praha11.cz

     Úřední hodiny

     Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

     Aktuální úřední hodiny

     Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
     load