Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 12505

č. smlouvy: SM2300000068  |  rok: 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KJM o.p.s. na rok 2023

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Poláková Simona (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 11 890 000,- Kč
Hodnota s DPH: 11 890 000,- Kč
Datum účinnosti: 15.2.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. (27911225)
č. smlouvy: SM2300000040  |  rok: 2023

Dohoda o úhradě nákladů spojených se zpracováním znaleckého posudku na pozemek parc. č. 536/346 v k. ú. Háje fyzickým osobám

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 15.2.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PETR DAMBORSKÝ a ZUZANA DAMBORSKÁ
č. smlouvy: SM2300000057  |  rok: 2023

Pronájem částí pozemků v k. ú. Háje pro výkopové práce v rámci stavby "Praha 11 Háje, Otická, obnova kNN, kVN, EVR" pro společnost Energo Praha spol. r. o.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 275 060,- Kč
Hodnota s DPH: 275 060,- Kč
Datum účinnosti: 13.2.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Energo Praha spol. s r.o. (62916513)
č. smlouvy: SM2300000039  |  rok: 2023

Dohoda o úhradě nákladů spojených se zpracováním znaleckého posudku na pozemek parc. č. 536/347 v k,. ú. Háje pro fyzické osoby

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 9.2.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a JOSEF KUBÍČEK a HELENA KUBÍČKOVÁ
č. smlouvy: SM2300000013  |  rok: 2023

Smlouva o zřízení věcného břemene pro uložení distribuční soustavy kabelového vedení NN včetně telekomunikačního zařízení na pozemcích aprc. č. 2332/88 a 3483 v k. ú. Chodov

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 37 770,- Kč
Hodnota s DPH: 45 702,- Kč
Datum účinnosti: 8.2.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 (27376516)
č. smlouvy: SM2300000035  |  rok: 2023

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. 1950-02 v domě v ulici Petýrkova, čp. 1950, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 70 560,- Kč
Hodnota s DPH: 70 560,- Kč
Datum účinnosti: 2.2.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Do Thi Thu Trang (11989301)
č. smlouvy: SM2200001427  |  rok: 2022

Smlouva o zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 245/1 v k. ú. Chodov pro uložení optického kabelu společnosti CETIN a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 17 330,- Kč
Hodnota s DPH: 20 969,- Kč
Datum účinnosti: 2.2.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a CETIN a.s. (04084063)
č. smlouvy: SM2300000047  |  rok: 2023

Smlouva o odprodeji IT techniky členům ZMČ

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Salát David Ing. (OI) P11
Hodnota bez DPH: 2 248,- Kč
Hodnota s DPH: 2 720,- Kč
Datum účinnosti: 1.2.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a MARTIN MUZIKANT
č. smlouvy: SM2300000016  |  rok: 2023

Nájemní smlouva o nájmu části střechy objektu v ulici Křejpského, čp. 1523, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 6 000,- Kč
Hodnota s DPH: 7 260,- Kč
Datum účinnosti: 1.2.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PANELREKO s.r.o. (26039061)
č. smlouvy: SM2300000012  |  rok: 2023

SMLOUVA o nájmu části pochozí plochy č. 0874-01-2023/KU objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, nájemce Viet Anh Tran, IČO 17381452

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 31 500,- Kč
Hodnota s DPH: 31 500,- Kč
Datum účinnosti: 1.2.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Viet Anh Tran (17381452)
č. smlouvy: SM2200001385  |  rok: 2022

Pronájem části pozemku parc. č. 3336/67 v k. ú. Chodov pro společnost Stavby mostů a. s. - oprava zárubní zdi a rekonstrukce schodiště, Ryšavého

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 22 880,- Kč
Hodnota s DPH: 22 880,- Kč
Datum účinnosti: 31.1.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Stavby mostů a.s. (27195147)
č. smlouvy: SM1300001422  |  rok: 2013

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. 1950-02 v domě v ulici Petýrkova, čp. 1950, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 52 416,- Kč
Hodnota s DPH: 52 416,- Kč
Datum účinnosti: 31.1.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Phi Hung Le (65569211)
č. smlouvy: SM1300001422-1  |  rok: 2023

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. SM1300001422 o nájmu nebytových prostor č. 1950-02 v domě v ulici Petýrkova, čp. 1950, Praha 4 - Phi Hung Le

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Datum účinnosti: 31.1.2023
č. smlouvy: SM2300000006  |  rok: 2023

Smlouva o zřízení služebnosti na pozemky parc. č. 717/1 a 718/1 v k. ú. Háje pro společnost CETIN a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 2 560,- Kč
Hodnota s DPH: 3 098,- Kč
Datum účinnosti: 23.1.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a CETIN a. s. (04084063)
č. smlouvy: SM2300000005  |  rok: 2023

Smlouva o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 2158 v k. ú. Chodov pro společnost CETIN a. s., uložení podzemního komunikačního vedení Burger King

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 5 910,- Kč
Hodnota s DPH: 7 151,- Kč
Datum účinnosti: 23.1.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a CETIN a.s. (04084063)
č. smlouvy: SM2300000011  |  rok: 2023

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. NS 1390-01/N v domě v ulici Modletická, čp. 1390, Praha 4, nájemce Revitaplast s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 439 020,- Kč
Hodnota s DPH: 439 020,- Kč
Datum účinnosti: 19.1.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Revitaplast s.r.o. (08192871)
č. smlouvy: SM2300000011-1  |  rok: 2023

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1390-01 v domě v ulici Modletická, čp. 1390, Praha 4 - Revitaplast s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Zdeňková Šárka PhDr. P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Datum účinnosti: 4.5.2023
č. smlouvy: SM2300000002  |  rok: 2023

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. 9143-535/KN-02

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 10 800,- Kč
Hodnota s DPH: 10 800,- Kč
Datum účinnosti: 18.1.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Bytové družstvo Kulatý Chodovec (26453592)
č. smlouvy: SM2200001311  |  rok: 2022

Smlouva o převodu vlastnického práva k id. podílu na dvou pozemcích, na kterých je postavena budova čp. 1347-1354 v ul. Tererově v Praze 4, k. ú. Chodov, za cenu v místě a čase obvyklou.

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 286 753,- Kč
Hodnota s DPH: 286 753,- Kč
Datum účinnosti: 18.1.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a JAN ŠVEJKOVSKÝ a KAREL ŠVEJKOVSKÝ a NADĚŽDA TROJKOVÁ a ELIŠKA DVOŘÁKOVÁ a KAREL TMEJ a VĚRA TMEJOVÁ a PAVEL HRABICA a FRANTIŠEK ŠENOVSKÝ a MARIE ŠENOVSKÁ a ROMAN VEJR a JANA VEJROVÁ a JAN ŠÍSTEK a VĚRA PIŠTĚKOVÁ a PAVEL KOSTÍNEK a PAVEL DRBAL a ZDENKA DRBALOVÁ a JANA ČERNÁ a PETR ŠEDINA a KRISTÝNA ŠEDINOVÁ a KAROL FURIAN a MILENA FURIANOVÁ a JIŘÍ AMLER
č. smlouvy: SM2300000022  |  rok: 2023

Smlouva o výpůjčce VT pro DPP/DPČ

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Salát David Ing. (OI) P11
Datum účinnosti: 17.1.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KRYSTYNA TELSAÇ NYKLOVÁ
č. smlouvy: SM2200001428  |  rok: 2022

NÁJEMNÍ SMLOUVA o nájmu garážového stání č. NS 2254–37/G v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4, nájemce František Rott

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 12 000,- Kč
Hodnota s DPH: 14 520,- Kč
Datum účinnosti: 15.1.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a František Rott
č. smlouvy: SM2300000050  |  rok: 2023

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. 9143-554/KN/02 POZEMEK PARC.Č. 3473/10

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Kuková Hana DiS. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 7 200,- Kč
Hodnota s DPH: 7 200,- Kč
Datum účinnosti: 13.1.2023
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a HOCHTIEF CZ a. s. (46678468)
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 starší > >
Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 961720x | Charlie Root
load