Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 12505

č. smlouvy: SM1900000772  |  rok: 2019

Smlouva o změně místa dodání - dosílka

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Hodnota s DPH: 4 800,- Kč
Datum účinnosti: 1.7.2019
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Česká pošta (47114983)
č. smlouvy: SM1900000770  |  rok: 2019

Dílčí smlouva o poskytování služeb Vodafone OneNet – Hlasové služby (Technická specifikace)

Typ smlouvy: Smlouva o úhradě služeb
Odbor: OKT
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Salát David Ing. (OI) P11
Hodnota bez DPH: 1 393 728,- Kč
Hodnota s DPH: 1 686 411,- Kč
Datum účinnosti: 1.7.2019
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Vodafone Czech Republic a.s. (25788001)
č. smlouvy: SM1900000769  |  rok: 2019

Rámcová smlouva o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 1-140255982989_0

Typ smlouvy: Smlouva o úhradě služeb
Odbor: OKT
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Salát David Ing. (OI) P11
Datum účinnosti: 1.7.2019
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Vodafone Czech Republic a.s. (25788001)
č. smlouvy: SM1900000762  |  rok: 2019

Smlouva na technický dozor investora na akci oprava lávky pro pěší Most X – 695, Chodov - Kunratický les

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: VED OSM Boublík Kvido Ing. P11
Zpracoval: Mach Petr Ing. (OD) P11
Hodnota bez DPH: 151 680,- Kč
Hodnota s DPH: 183 533,- Kč
Datum účinnosti: 1.7.2019
Smluvní strany: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 (00231126) a NOVÁK & PARTNER, s. r. o. (48585955)
č. smlouvy: SM1900000724  |  rok: 2019

Pronájem části pozemku parc. č. 687 v k. ú. Háje pro IL PRECISO Invest, umístění restaurační zahrádky u restaurace Kozlovna U Soudku

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 8 000,- Kč
Datum účinnosti: 1.7.2019
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a IL PRECISO Invest s.r.o. (24765864)
č. smlouvy: SM1900000723  |  rok: 2019

Pronájem části pozemku parc. č. 687 v k. ú. Háje pro Pizza Papa Cipolla k umístění a provozování restaurační zahrádky

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 4 000,- Kč
Datum účinnosti: 1.7.2019
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pizza Papa Cipolla (74356755)
č. smlouvy: SM1900000719  |  rok: 2019

Pronájem části pozemku parc. č. 3135/13 v k. ú. Chodov pro umístění restaurační zahrádky, ul. Donovalská

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 12 000,- Kč
Datum účinnosti: 1.7.2019
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Eva Hubálovská s. r. o. (05585473)
č. smlouvy: SM1900000645  |  rok: 2019

Pronájem částí pozemků parc. č. 2417/3 a 2014/253 v k. ú. Chodov SVJ Tererova 1551

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 449,- Kč
Datum účinnosti: 1.7.2019
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Společenství vlastníků jednotek Tererova 1551/8 (01711202)
č. smlouvy: SM1900000279  |  rok: 2019

Pronájem částí pozemků parc. č. 2014/78 a 2014/76 v k. ú. Chodov, k umístění lešení při jižní fasádě OC Opatovská - 2. etapa, TTP invest, a. s.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 16 600,- Kč
Datum účinnosti: 1.7.2019
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a TTP invest, a. s. (24141224)
č. smlouvy: SM1900000728  |  rok: 2019

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTOVÉ JEDNOTCE č. 1384/14

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Fantová Ivana Mgr. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 2 525 690,- Kč
Datum účinnosti: 28.6.2019
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Josef Marval
č. smlouvy: SM1900000662  |  rok: 2019

PD na stavební úpravy před hlavním vstupem ZŠ Ke Kateřinkám 1400, Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
Hodnota bez DPH: 250 000,- Kč
Hodnota s DPH: 302 500,- Kč
Datum účinnosti: 28.6.2019
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a REINVEST spol. s r.o. (65410840)
č. smlouvy: SM1900000662-1  |  rok: 2020

Dodatek č.1 ke smlouvě SM1900000662

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Badík Roman Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 100 000,- Kč
Hodnota s DPH: 121 000,- Kč
Datum účinnosti: 25.5.2020
č. smlouvy: SM1800001180  |  rok: 2018

Revitalizace atletického oválu u ZŠ Campanus

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Stárek Jan Mgr. P11
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 3 139 754,- Kč
Hodnota s DPH: 3 799 102,- Kč
Datum účinnosti: 24.6.2019
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a J.I.H. - sportovní stavby s.r.o. (24289779)
č. smlouvy: SM1800001180-1  |  rok: 2019

Dodatek ke smlouvě SM1800001180 - Revitalizace atletického oválu ZŠ Campanus

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Stárek Jan Mgr. P11
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Datum účinnosti: 6.12.2019
č. smlouvy: SM1900000686  |  rok: 2019

Smlouva č.NS 519-06/N, Jarmila Mastejová

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 6 177,- Kč
Datum účinnosti: 19.6.2019
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jarmila Mastejová (69026378)
č. smlouvy: SM1900000686-1  |  rok: 2020

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM1900000686, NS 0519-06/N, o pronájmu nebytového prostoru v domě v ulici Hviezdoslavova, čp.519, Praha 4, Jarmila Mastejová

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 380 940,- Kč
Datum účinnosti: 28.7.2020
č. smlouvy: SM1900000686-2  |  rok: 2021

Dodatek č. 2 ke smlouvě SM1900000686 o nájmu nebytových prostor č. 0519-06 v domě v ulici Hviezdoslavova, čp. 519, Praha 4, nájemkyně Jarmila Mastejová, sleva 30 % na nájemném

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 393 120,- Kč
Hodnota s DPH: 393 120,- Kč
Datum účinnosti: 4.10.2021
č. smlouvy: SM0800000694  |  rok: 2008

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. 0874-30 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
Zpracoval: Balcárková Lucie (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 802 800,- Kč
Hodnota s DPH: 802 800,- Kč
Datum účinnosti: 19.6.2019
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Jan Linhart s.r.o. (27570266)
  č. smlouvy: SM0800000694-2  |  rok: 2010

  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 0874-30 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 - úprava nájemného

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
  Zpracoval: Zemánek Michal
  Hodnota bez DPH: 602 100,- Kč
  Hodnota s DPH: 602 100,- Kč
  Datum účinnosti: 19.6.2019
   č. smlouvy: SM0800000694-3  |  rok: 2014

   Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 0874-30 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 - úprava doby nájmu

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OMP
   Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
   Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
   Hodnota bez DPH: 652 300,- Kč
   Hodnota s DPH: 652 300,- Kč
   Datum účinnosti: 19.6.2019
   č. smlouvy: SM0800000694-4  |  rok: 2019

   Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 0874-30 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 - prodloužení doby nájmu

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OMP
   Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
   Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
   Hodnota bez DPH: 692 232,- Kč
   Hodnota s DPH: 692 232,- Kč
   Datum účinnosti: 19.6.2019
   č. smlouvy: SM0800000694-1  |  rok: 2009

   Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 0874-30 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 - rekolaudace

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OMP
   Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
   Zpracoval: Zemánek Michal
   Hodnota bez DPH: 802 800,- Kč
   Hodnota s DPH: 802 800,- Kč
   Datum účinnosti: 19.6.2019
    č. smlouvy: SM0800000694-5  |  rok: 2022

    DODATEK č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. NS 0874-30 /N v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, nájemce Jan Linhart s.r.o.

    Typ smlouvy: Smlouva nájemní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
    Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 762 293,- Kč
    Hodnota s DPH: 922 374,- Kč
    Datum účinnosti: 3.1.2023
    č. smlouvy: SM1900000687  |  rok: 2019

    Smlouva o krátkodobém užívání č. 0874-09-2019/KU

    Typ smlouvy: Smlouva o užívání
    Odbor: OMP
    Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
    Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 14 560,- Kč
    Datum účinnosti: 17.6.2019
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Arkalycká, s.r.o. (26712181)
    č. smlouvy: SM1900000663  |  rok: 2019

    TECHNICKÝ DOZOR STAVBY pro realizaci akce - Přístavba základní školy, ZŠ Květnového vítězství 57, Praha 4, Chodov

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OSM
    Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
    Zpracoval: Voženílek David Ing. (OSM) P11
    Hodnota bez DPH: 1 870 000,- Kč
    Hodnota s DPH: 2 262 700,- Kč
    Datum účinnosti: 17.6.2019
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a VSP spol. s r.o. (48392430)
    č. smlouvy: SM1900000663-1  |  rok: 2020

    Dodatek ke smlouvě SM1900000663

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OSM
    Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
    Zpracoval: Voženílek David Ing. (OSM) P11
    Hodnota bez DPH: 467 500,- Kč
    Hodnota s DPH: 565 675,- Kč
    Datum účinnosti: 4.1.2021
    č. smlouvy: SM1900000114  |  rok: 2019

    Pronájem pozemku parc. č. 1210/116 v k. ú. Háje pro umístění lunaparku a hipodromu, ul. Bajkonurská

    Typ smlouvy: Smlouva nájemní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
    Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 4 400,- Kč
    Datum účinnosti: 17.6.2019
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Karel Helfer (70347786)
    č. smlouvy: SM1900000637  |  rok: 2019

    Pronájem části pozemku parc. č. 687 v k. ú. Háje společnosti IL PRECISO Invest - restaurační zahrádka

    Typ smlouvy: Smlouva nájemní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
    Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 16 000,- Kč
    Datum účinnosti: 15.6.2019
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a IL PRECISO Invest s.r.o. (24765864)
    č. smlouvy: SM1900000646  |  rok: 2019

    Výkon autorského dozoru při realizaci díla Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OSM
    Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
    Zpracoval: Badík Roman Ing. (OSM) P11
    Hodnota bez DPH: 987 000,- Kč
    Hodnota s DPH: 1 194 270,- Kč
    Datum účinnosti: 13.6.2019
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a archibase s.r.o. (07239955)
    č. smlouvy: SM1900000646-1  |  rok: 2021

    Dodatek ke smlouvě SM1900000646

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OSM
    Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
    Zpracoval: VED OSM Šwarzová Dagmar Mgr. (P11)
    Hodnota bez DPH: 564 000,- Kč
    Hodnota s DPH: 682 440,- Kč
    Datum účinnosti: 29.6.2021
    č. smlouvy: SM1900000661  |  rok: 2019

    Výkon činnosti koordinátora BOZP pro akci - Přístavba základní školy, ZŠ Květnového vítězství 57, Praha 4, Chodov

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OSM
    Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
    Zpracoval: Badík Roman Ing. (OSM) P11
    Hodnota bez DPH: 1 105 000,- Kč
    Hodnota s DPH: 1 337 050,- Kč
    Datum účinnosti: 11.6.2019
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Ravenis real s.r.o. (04720806)
    č. smlouvy: SM1900000661-1  |  rok: 2020

    Dodatek ke smlouvě SM1900000661

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OSM
    Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
    Zpracoval: Voženílek David Ing. (OSM) P11
    Hodnota bez DPH: 276 250,- Kč
    Hodnota s DPH: 334 263,- Kč
    Datum účinnosti: 18.1.2021
    < < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 starší > >
    Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 961720x | Charlie Root
    load