Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 13055

č. smlouvy: SM2000000803  |  rok: 2020

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 2805/6, 2805/29, 2805/31, 2682/1 v k. ú. Chodov pro T-Mobile Czech Republic a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 86 325,- Kč
Hodnota s DPH: 104 453,- Kč
Datum účinnosti: 4.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a T-Mobile Czech Republic a.s. (64949681)
č. smlouvy: SM2000000797  |  rok: 2020

Oprava dvou venkovních ocelových schodišť, ulice Kosmická, P11 - Háje

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Stulírová Daniela (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 245 982,- Kč
Hodnota s DPH: 1 507 638,- Kč
Datum účinnosti: 3.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a S com s.r.o. (25668901)
č. smlouvy: SM2000000797-1  |  rok: 2020

Dodatek ke smlouvě SM2000000797

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Palavský Miloslav Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 56 605,- Kč
Hodnota s DPH: 68 492,- Kč
Datum účinnosti: 18.12.2020
č. smlouvy: SM2000000895  |  rok: 2020

Smlouva o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 397/113 v k. ú. Chodov pro uložení telekomunikačního vedení v rámci rozšíření optické sítě Vojtíškova - Dial Telecom, a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 3 020,- Kč
Hodnota s DPH: 3 654,- Kč
Datum účinnosti: 2.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Dial Telecom, a. s. (28175492)
č. smlouvy: SM2000000913  |  rok: 2020

Nájemní smlouva o krátkodobém pronájmu nebytových prostor v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 - SECONDHAND Háje s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 43 336,- Kč
Datum účinnosti: 1.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a SECONDHAND HÁJE s.r.o. (06510701)
č. smlouvy: SM2000000893  |  rok: 2020

Výpůjčka části pozemku parc. č. 2335/11 v k. ú. Chodov pro umístění odběrového místa COVID-19

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 1.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PREVEDIG medical, s.r.o. (05616018)
č. smlouvy: SM2000000893-1  |  rok: 2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM2000000893 - výpůjčka části pozemku parc. č. č2335/11 v k. ú. Chodov pro společnost PREVEDIG medical

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 23.6.2021
č. smlouvy: SM2000000859  |  rok: 2020

Smlouva o provádění pravidelných kontrol regálové techniky, přenosných žebříků a schůdků

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Čechová Lenka (OHS) P11
Hodnota s DPH: 7 941,- Kč
Datum účinnosti: 1.12.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jaroslav Baščík, Regálové a skladovací systémy (87345994)
č. smlouvy: SM2000000839  |  rok: 2020

Projektová dokumentace – Chodovský hřbitov, ul. Lečkova, Praha 11 – servisní objekt

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 351 600,- Kč
Hodnota s DPH: 425 436,- Kč
Datum účinnosti: 30.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a REINVEST spol. s r.o. (65410840)
č. smlouvy: SM2000000833  |  rok: 2020

DS VEJVANOVSKÉHO – interiér objektu

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 430 300,- Kč
Hodnota s DPH: 520 663,- Kč
Datum účinnosti: 30.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a V4R s.r.o. (24141593)
č. smlouvy: SM2000000894  |  rok: 2020

Smlouva o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 3336/79 v k. ú. Chodov - rozšíření optické sítě T-Mobile Czech Republic a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 36 000,- Kč
Hodnota s DPH: 43 560,- Kč
Datum účinnosti: 27.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a T-Mobile Czech Republic a.s. (64949681)
č. smlouvy: SM2000000829  |  rok: 2020

Posouzení technického stavu a studie variant způsobů revitalizace a přestavby objektu KD Opatov, Opatovská 1754/14, Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OUR
Předkladatel: MS Sedeke Martin Ing. P11
Zpracoval: VED OÚR Račoková Martina Ing. arch. P11
Hodnota bez DPH: 388 000,- Kč
Hodnota s DPH: 469 480,- Kč
Datum účinnosti: 25.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a archibase s.r.o. (07239955)
č. smlouvy: SM2000000841  |  rok: 2020

Oprava zázemí pečovatelské služby Petýrkova 1952, Praha 4 - Chodov

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 186 022,- Kč
Hodnota s DPH: 225 086,- Kč
Datum účinnosti: 24.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a OTISTAV s.r.o. (24832898)
č. smlouvy: SM2000000760  |  rok: 2020

Dohoda o narovnání - výměna PVC K Milíčovu

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 264 805,- Kč
Hodnota s DPH: 320 414,- Kč
Datum účinnosti: 24.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jihoměstská majetková a.s. (28199081)
č. smlouvy: SM2000000914  |  rok: 2020

Pronájem části pozemku parc. č. 2335/79 v k. ú. Chodov pro umístění zařízení staveniště - INPROS a. s.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 3 000,- Kč
Hodnota s DPH: 3 000,- Kč
Datum účinnosti: 23.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a INPROS PRAHA a. s. (47114444)
č. smlouvy: SM2000000873  |  rok: 2020

Pronájem části pozemku parc. č. 2335/79 v k. ú. Chodov pro zařízení staveniště v rámci opravy komunikace Mírového hnutí - INPROS

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 6 300,- Kč
Hodnota s DPH: 6 300,- Kč
Datum účinnosti: 23.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a INPROS PRAHA a. s. (47114444)
č. smlouvy: SM2000000776  |  rok: 2020

Regenerace části vnitrobloku Jurkovičova - Jažlovická, Praha 11; zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: MS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
Hodnota bez DPH: 380 000,- Kč
Hodnota s DPH: 459 800,- Kč
Datum účinnosti: 20.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a REINVEST spol. s r.o. (65410840)
č. smlouvy: SM2000000769  |  rok: 2020

Smlouva o výkupu osobního automobilu

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Brichová Petra (OHS) P11
Hodnota s DPH: 31 000,- Kč
Datum účinnosti: 13.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a BENO Říčany, s.r.o.
č. smlouvy: SM2000000745  |  rok: 2020

Smlouva o výkupu osobního automobilu 4A9 4044

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Brichová Petra (OHS) P11
Datum účinnosti: 13.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a BENO Říčany, s.r.o.
č. smlouvy: SM2000000855  |  rok: 2020

Smlouva o výpůjčce 3 ks PC pro YMCA

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OKT
Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Fröhlich Pavel (OI) P11
Datum účinnosti: 12.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a YMCA Praha, Na Poříčí 12, Praha 1 (26529122)
č. smlouvy: SM2000000817  |  rok: 2020

Dohoda o narovnání ke smlouvě dílo - Stavební úpravy prostoru hygienického zařízení v 2 NP objektu ZŠ Pošepného

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Kněžková Ivana Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 671 295,- Kč
Hodnota s DPH: 2 022 267,- Kč
Datum účinnosti: 11.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jihoměstská majetková a.s. (28199081)
č. smlouvy: SM2000000816  |  rok: 2020

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Stavební úpravy prostoru hygienického zařízení v bývalé MŠ v 1 NP objektu ZŠ Mendelova

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Kněžková Ivana Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 875 262,- Kč
Hodnota s DPH: 1 059 067,- Kč
Datum účinnosti: 11.11.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jihoměstská majetková a.s. (28199081)
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 starší > >
Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 992230x | Charlie Root
load