Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 12505

č. smlouvy: SM2000000215  |  rok: 2020

Pronájem částí pozemků v k. ú. Chodov, U Kunratického lesa - 1. etapa výkopových prací - KORMAK Praha

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 75 390,- Kč
Datum účinnosti: 6.5.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KORMAK Praha s.r.o., K Sokolovně 667, Praha 10 (48592307)
č. smlouvy: SM2000000174  |  rok: 2020

ZŠ Květnového vítězství 57 – přístavba (pasivní energetický standard)

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 945 000,- Kč
Hodnota s DPH: 2 353 450,- Kč
Datum účinnosti: 6.5.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a SUNCAD, s.r.o. (26689707)
č. smlouvy: SM2000000189  |  rok: 2020

Rámcová smlouva o zajištění SW produktů Microsoft a poskytování souvisejících služeb

Typ smlouvy: Smlouva inominátní
Odbor: OKS
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
Datum účinnosti: 4.5.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Kelas s.r.o. (06401198)
č. smlouvy: SM2000000173  |  rok: 2020

SUPERVIZE — Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Frýbok Daniel Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 350,- Kč
Hodnota s DPH: 1 634,- Kč
Datum účinnosti: 4.5.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a VSP spol. s r.o. (48392430)
č. smlouvy: SM2000000218  |  rok: 2020

NÁJEMNÍ SMLOUVA o nájmu garážového stání č. NS 2254–19/G v objektu v ulici Opatovská, čp. 2254, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 300,- Kč
Hodnota s DPH: 1 573,- Kč
Datum účinnosti: 1.5.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Mgr. Jan Roušal
č. smlouvy: SM2000000190  |  rok: 2020

Příkazní smlouva - Odborné technické poradenství stavebně investičních projektů

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Badík Roman Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 950 000,- Kč
Hodnota s DPH: 2 359 500,- Kč
Datum účinnosti: 29.4.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a FETTERS management, s.r.o. (01405471)
č. smlouvy: SM2000000188  |  rok: 2020

Smlouva o poradenské činnosti

Typ smlouvy: Smlouva inominátní
Odbor: OKS
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
Hodnota bez DPH: 300 000,- Kč
Hodnota s DPH: 363 000,- Kč
Datum účinnosti: 29.4.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Grant Thornton Advisory s. r. o. (26513960)
č. smlouvy: SM2000000217  |  rok: 2020

SMLOUVA O VÝPŮJČCE č. NS 0874-19/V v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Datum účinnosti: 28.4.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Grant Thornton Advisory s. r. o. (26513960)
č. smlouvy: SM2000000096  |  rok: 2020

Pronájem pozemků parc. č. 536/122 a 536/123 v k. ú. Háje k pořádání sportovní akce Monster Truck Show.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 6 000,- Kč
Datum účinnosti: 28.4.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Tomáš Zelenay, Hlivická 423/10, Praha 8 (86616978)
č. smlouvy: SM2000000096-1  |  rok: 2020

Dodatek ke smlouvě SM2000000096-ukončení nájemní smlouvy.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
č. smlouvy: SM2000000509  |  rok: 2020

Krátkodobá nájemní smlouva na pronájem části pozemku parc. č. 397/583 v k. ú. Chodov pro SV Nechvílova 1853-1855

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 882,- Kč
Datum účinnosti: 27.4.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Společenství vlastníků Nechvílova 1853-1855 (03967476)
č. smlouvy: SM2000000235  |  rok: 2020

Pronájem částí pozemků v k. ú. Chodov pro umístění lešení v rámci rekonstrukce lodžií bytových domů v ul. Nechvílově 1853-1855

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 882,- Kč
Datum účinnosti: 27.4.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Společenství vlastníků Nechvílova 1853-1855 (03967476)
č. smlouvy: SM2000000165  |  rok: 2020

Pronájem části pozemku parc. č. 536/416 v k. ú. Háje, ul. K Jezeru, fyzickým osobám

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 112 560,- Kč
Datum účinnosti: 24.4.2020
Smluvní strany: MUDr. Dana Babušková a Prof. Dr. Ing. Robert Babuška a Městská část Praha 11 (00231126)
č. smlouvy: SM2000000184  |  rok: 2020

Smlouva o poradenské činnosti

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OKS
Předkladatel: MS Sedeke Martin Ing. P11
Zpracoval: VED OKS Pištora Radek Mgr. P11
Hodnota bez DPH: 255 000,- Kč
Hodnota s DPH: 308 550,- Kč
Datum účinnosti: 23.4.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 (00231126) a Bc. František Adámek (41726383)
č. smlouvy: SM2000000179  |  rok: 2020

NÁJEMNÍ SMLOUVA o nájmu nebytových prostor č. NS 1815-03 a 1819-01/N v domě v ulici Láskova, čp. 1815 a čp. 1819, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 776 500,- Kč
Hodnota s DPH: 776 500,- Kč
Datum účinnosti: 23.4.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Thi Hoa Phan (08561524)
č. smlouvy: SM2000000179-1  |  rok: 2022

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1815-03 a 1819-01 v domě v ulici Láskova, čp. 1815 a čp. 1819, Praha 4 - rozšíření účelu nájmu

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 831 799,- Kč
Hodnota s DPH: 831 799,- Kč
Datum účinnosti: 22.7.2022
č. smlouvy: SM2000000146  |  rok: 2020

Smlouva na poskytnutí hudebního doprovodu při svatebních obřadech

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKT
Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
Zpracoval: Krištůfová Jitka Ing. (OHS) P11
Datum účinnosti: 17.4.2020
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Mgr. Lukáš Čermák
č. smlouvy: SM0900000454  |  rok: 2009

smlouva o spolupráci

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKT
Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
Zpracoval: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
Hodnota bez DPH: 720 000,- Kč
Hodnota s DPH: 720 000,- Kč
Datum účinnosti: 17.4.2020
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Iuridicum Remedium o.s. (26534487)
  č. smlouvy: SM0900000454-1  |  rok: 2013

  Dodatek ke smlouvě SM0900000454

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OKT
  Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
  Zpracoval: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
  Datum účinnosti: 1.6.2013
  č. smlouvy: SM0900000454-2  |  rok: 2020

  Dodatek č. 2 ke smlouvě SM0900000454

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OKT
  Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
  Zpracoval: Brichová Petra (OHS) P11
  Hodnota bez DPH: 5 000,- Kč
  Hodnota s DPH: 5 000,- Kč
  Datum účinnosti: 17.4.2020
  č. smlouvy: SM0900000454-3  |  rok: 2022

  Dodatek č. 3 ke smlouvě SM0900000454

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OKT
  Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
  Zpracoval: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
  Hodnota bez DPH: 180 000,- Kč
  Hodnota s DPH: 180 000,- Kč
  Datum účinnosti: 22.9.2022
  č. smlouvy: SM2000000175  |  rok: 2020

  Smlouva - ZŠ Mikulova 1594 - celková rekonstrukce šaten u TV + sprchy + WC

  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
  Odbor: OSM
  Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
  Zpracoval: Badík Roman Ing. (OSM) P11
  Hodnota bez DPH: 355 000,- Kč
  Hodnota s DPH: 429 550,- Kč
  Datum účinnosti: 14.4.2020
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o. (25076655)
  č. smlouvy: SM1900001182  |  rok: 2019

  Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OKS
  Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
  Zpracoval: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
  Hodnota bez DPH: 35 000 000,- Kč
  Datum účinnosti: 6.4.2020
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a AR DELTA, a.s. (28430824)
  č. smlouvy: SM2000000672  |  rok: 2020

  Pronájem části pozemku parc. č. 2014/6 v k. ú. Chodov k umístění a provozování restaurační zahrádky a zastřešené pergoly společností PIZZA GRANDE s. r. o.

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
  Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 20 400,- Kč
  Datum účinnosti: 1.4.2020
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PIZZA GRANDE s.r.o. (24275905)
  č. smlouvy: SM2000000168  |  rok: 2020

  SMLOUVA o výpůjčce pozemku parc. č. 1099/2 v k. ú. Háje

  Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
  Odbor: OMP
  Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
  Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
  Datum účinnosti: 1.4.2020
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Trhysk.cz s.r.o. (08504342)
  < < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 starší > >
  Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 961713x | Charlie Root
  load