Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 12489

č. smlouvy: SM2100000164  |  rok: 2021

Pronájem částí pozemků parc. č. 3424/1 a 3423/73 v k. ú. Chodov, Na Jelenách, pro umístění zařízení staveniště pro společnost KORMAK Praha a. s.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 108 000,- Kč
Hodnota s DPH: 108 000,- Kč
Datum účinnosti: 14.4.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KORMAK Praha s.r.o., Praha 10 (48592307)
č. smlouvy: SM2100000111  |  rok: 2021

DOHODA O SPLÁTKÁCH KE SPLNĚNÍ DLUHU, NP. Č. 0874-14 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, dlužník T & T HEYDAY s.r.o.

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 266 697,- Kč
Hodnota s DPH: 266 697,- Kč
Datum účinnosti: 14.4.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a T & T HEYDAY s.r.o. (04083555)
č. smlouvy: SM0600000364  |  rok: 2006

Nájemní smlouva č. NS 1523-02/N v ulici Křejpského, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Ing. Jan Šimůnek, zástupce starosty
Zpracoval: Okrouhlá Jitka
Hodnota bez DPH: 1 369 760,- Kč
Hodnota s DPH: 1 369 760,- Kč
Datum účinnosti: 14.4.2021
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PANELREKO s.r.o. (26039061)
  č. smlouvy: SM0600000364-3  |  rok: 2014

  Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. NS 1523-02/N, ul. Křejpského, P-4., závazky nájemce smluvní pokuta

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
  Zpracoval: Beránková Monika Bc. (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 1 369 760,- Kč
  Hodnota s DPH: 1 369 760,- Kč
  Datum účinnosti: 15.4.2021
  č. smlouvy: SM0600000364-4  |  rok: 2016

  Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. NS 1523-02/N, ul. Křejpského, P-4., změna doby nájmu a částky

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
  Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 1 700 000,- Kč
  Hodnota s DPH: 1 700 000,- Kč
  Datum účinnosti: 15.4.2021
  č. smlouvy: SM0600000364-5  |  rok: 2021

  Dodatek č. 5 smlouvy o nájmu nebytových prostor č.1523-02/N, SM0600000364, v objektu v ulici Křejpského, čp. 1523, Praha 4, nájemce PANELREKO s.r.o. - prodloužení nájmu

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
  Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 1 847 220,- Kč
  Hodnota s DPH: 1 847 220,- Kč
  Datum účinnosti: 15.4.2021
  č. smlouvy: SM0600000364-2  |  rok: 2009

  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. NS 1523-02/N, ul. Křejpského, P-4., změna doby nájmu

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
  Zpracoval: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
  Hodnota bez DPH: 1 369 760,- Kč
  Hodnota s DPH: 1 369 760,- Kč
  Datum účinnosti: 15.4.2021
   č. smlouvy: SM0600000364-1  |  rok: 2006

   Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. NS 1523-02/N, ul. Křejpského, P-4., změna doby nájmu

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OMP
   Předkladatel: Ing. Jan Šimůnek, zástupce starosty
   Zpracoval: Kliková Michaela
   Hodnota bez DPH: 1 369 760,- Kč
   Hodnota s DPH: 1 369 760,- Kč
   Datum účinnosti: 15.4.2021
    č. smlouvy: SM2100000171  |  rok: 2021

    Smlouva o poskytování obchodních a mediálních služeb MetroZoom

    Typ smlouvy: Smlouva o úhradě služeb
    Odbor: OKT
    Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
    Zpracoval: Dudová Ivana (OKS) P11
    Hodnota bez DPH: 15 027,- Kč
    Hodnota s DPH: 18 183,- Kč
    Datum účinnosti: 13.4.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a MetroZoom s.r.o. (08291501)
    č. smlouvy: SM2100000166  |  rok: 2021

    NÁJEMNÍ SMLOUVA č. 9143-456/KN-01

    Typ smlouvy: Smlouva nájemní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
    Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 5 676,- Kč
    Hodnota s DPH: 5 676,- Kč
    Datum účinnosti: 13.4.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Společenství vlastníků Petýrkova 1965, 1966, 1967 (72025433)
    č. smlouvy: SM2100000160  |  rok: 2021

    SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ A ORGANIZACI FARMÁŘSKÝCH TRHŮ 2021

    Typ smlouvy: Smlouva inominátní
    Odbor: OŠK
    Předkladatel: Stárek Jan Mgr. P11
    Zpracoval: Šlechtová Markéta Bc. (OŠK) P11
    Hodnota s DPH: 4 500,- Kč
    Datum účinnosti: 13.4.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Trhysk.cz s.r.o. (08504342)
    č. smlouvy: SM2100000160-1  |  rok: 2021

    Dodatek ke smlouvě SM2100000160 o zajištění a organizaci Farmářských trhů 2021

    Typ smlouvy: Smlouva inominátní
    Odbor: OŠK
    Předkladatel: Stárek Jan Mgr. P11
    Zpracoval: Šlechtová Markéta Bc. (OŠK) P11
    Hodnota s DPH: 4 500,- Kč
    Datum účinnosti: 20.12.2021
    č. smlouvy: SM2100000146  |  rok: 2021

    Stavba tréninkové zdi na lakros

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OSM
    Předkladatel: Stárek Jan Mgr. P11
    Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
    Hodnota bez DPH: 184 640,- Kč
    Hodnota s DPH: 223 414,- Kč
    Datum účinnosti: 9.4.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a STAMET, s. r. o. (48589829)
    č. smlouvy: SM2100000081  |  rok: 2021

    ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57: dálkový přenos signálů EPS na PCO HZS

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OSM
    Předkladatel: VED OSM Šwarzová Dagmar Mgr. (P11)
    Zpracoval: Voženílek David Ing. (OSM) P11
    Hodnota bez DPH: 96 536,- Kč
    Hodnota s DPH: 116 809,- Kč
    Datum účinnosti: 8.4.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PATROL group s.r.o. (46981233)
    č. smlouvy: SM2100000137  |  rok: 2021

    NÁJEMNÍ SMLOUVA o nájmu nebytových prostor č. NS 2035-01/N v domě v ulici Majerského, čp. 2035, Praha 4, nájemce Ordinace Chodov s.r.o.

    Typ smlouvy: Smlouva nájemní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
    Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 870 395,- Kč
    Hodnota s DPH: 870 395,- Kč
    Datum účinnosti: 26.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Ordinace Chodov s.r.o. (09553169)
    č. smlouvy: SM1400000699  |  rok: 2014

    Smlouva o nájmu NP č. 2035-01, Majerského

    Typ smlouvy: Smlouva nájemní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: ZÁS Belaník Josef P11
    Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 50 078,- Kč
    Hodnota s DPH: 50 078,- Kč
    Datum účinnosti: 26.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a MUDr. Zdeňka Schejbalová (02180359)
    č. smlouvy: SM1400000699-1  |  rok: 2016

    dodatek č. 1 k NS 2035-01/N, ul. Majerského,P4, změna částky za nájemné

    Typ smlouvy: Smlouva nájemní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: ZS Jirava Petr Ing. P11
    Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 776 147,- Kč
    Hodnota s DPH: 776 147,- Kč
    Datum účinnosti: 29.3.2021
    č. smlouvy: SM1400000699-2  |  rok: 2021

    Dohoda o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NS 2035-01/N, SM1400000699, MUDr. Zdeňka Schejbalová

    Typ smlouvy: Smlouva nájemní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
    Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 843 420,- Kč
    Hodnota s DPH: 843 420,- Kč
    Datum účinnosti: 30.3.2021
    č. smlouvy: SM2100000106  |  rok: 2021

    Objemová studie „Družstevní bytová výstavba na území MČ Praha 11 – lokalita Exnárova“

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OUR
    Předkladatel: MS Sedeke Martin Ing. P11
    Zpracoval: Skyva Petr Mgr. (OÚR) P11
    Hodnota bez DPH: 280 000,- Kč
    Hodnota s DPH: 338 800,- Kč
    Datum účinnosti: 25.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Len+k architekti s.r.o. (27414957)
    č. smlouvy: SM2000001017  |  rok: 2020

    Výkup pozemků parc. č. 2682/2 a 2014/500 v k. ú. Chodov od Dopravního podniku hl. m. Prahy.

    Typ smlouvy: Smlouva kupní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
    Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 293 000,- Kč
    Hodnota s DPH: 293 000,- Kč
    Datum účinnosti: 25.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (00005886)
    č. smlouvy: SM2100000069  |  rok: 2021

    Multisport karta pro zaměstnance

    Typ smlouvy: Smlouva o úhradě služeb
    Odbor: OKT
    Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
    Zpracoval: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
    Hodnota bez DPH: 15 000,- Kč
    Hodnota s DPH: 15 000,- Kč
    Datum účinnosti: 24.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a MultiSport Benefit, s.r.o. (24715298)
    č. smlouvy: SM2100000069-1  |  rok: 2022

    SM2100000069 Multisport karta pro zaměstnance, dodatek 1

    Typ smlouvy: Smlouva o úhradě služeb
    Odbor: OKT
    Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
    Zpracoval: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
    Hodnota bez DPH: 12 500,- Kč
    Hodnota s DPH: 12 500,- Kč
    Datum účinnosti: 24.11.2022
    č. smlouvy: SM2100000035  |  rok: 2021

    Smlouva o daňovém poradenství

    Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
    Odbor: OKT
    Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
    Zpracoval: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
    Hodnota bez DPH: 80 000,- Kč
    Hodnota s DPH: 98 000,- Kč
    Datum účinnosti: 24.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a CIS s.r.o. (61501085)
    č. smlouvy: SM2100000122  |  rok: 2021

    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

    Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
    Odbor: OSVZ
    Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
    Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
    Hodnota bez DPH: 42 000,- Kč
    Hodnota s DPH: 42 000,- Kč
    Datum účinnosti: 23.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s. (25721259)
    č. smlouvy: SM2100000133  |  rok: 2021

    „Rekonstrukce elektroinstalace - Láskova 1803, Praha 4“

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OSM
    Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
    Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
    Hodnota bez DPH: 1 400 400,- Kč
    Hodnota s DPH: 1 694 484,- Kč
    Datum účinnosti: 22.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Al/Ma Stavební s.r.o. (08730059)
    č. smlouvy: SM2100000125  |  rok: 2021

    Nová pěší lávka Opatovská - dotace SFDI

    Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
    Odbor: OSM
    Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
    Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
    Hodnota bez DPH: 690 000,- Kč
    Hodnota s DPH: 834 900,- Kč
    Datum účinnosti: 19.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Leon Taurus s.r.o. (04301188)
    č. smlouvy: SM2100000085  |  rok: 2021

    Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích v k. ú. Chodov pro ÚVT Internet s. r. o - Starochodovská, Bartůňkova

    Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
    Odbor: OMP
    Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
    Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
    Datum účinnosti: 19.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ÚVT Internet s. r. o. (24288705)
    č. smlouvy: SM2000001022  |  rok: 2020

    Provedení Stavebně technického průzkumu včetně sond za účelem zjištění skutečného rozsahu poškození objektu Opatovská 874/25, 149 00 Praha 4, Praha 11 – Háje

    Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
    Odbor: OSM
    Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
    Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
    Hodnota bez DPH: 940 000,- Kč
    Hodnota s DPH: 1 137 400,- Kč
    Datum účinnosti: 19.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a První statická s.r.o. (27904164)
    č. smlouvy: SM2100000091  |  rok: 2021

    Pronájem částí pozemků parc. č. 3424/1, 3423/73 v k. ú. Chodov pro společnost KORMAK Praha a. s. - výkopové práce Na Jelenách

    Typ smlouvy: Smlouva nájemní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
    Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 36 000,- Kč
    Hodnota s DPH: 36 000,- Kč
    Datum účinnosti: 16.3.2021
    Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KORMAK Praha s.r.o. (48592307)
    < < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 starší > >
    Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 959728x | Charlie Root
    load