Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 13057

č. smlouvy: SM2100000721  |  rok: 2021

„ZŠ Květnového vítězství, Schulhoffova 844 – PD revitalizace atria“

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 477 000,- Kč
Hodnota s DPH: 577 170,- Kč
Datum účinnosti: 3.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Codein Studio s.r.o. (07401493)
č. smlouvy: SM2100000721-2  |  rok: 2023

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO A NAROVNÁNÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A ZÁVAZKŮ

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Dohnal Jiří
Zpracoval: Tíkalová Steinerová Hana (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 270 000,- Kč
Hodnota s DPH: 326 700,- Kč
Datum účinnosti: 3.7.2023
č. smlouvy: SM2100000698  |  rok: 2021

Oprava povrchu víceúčelového venkovního sportovního hřiště, ZŠ K Milíčovu 674, P11 - Háje

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Stárek Jan Mgr. P11
Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 5 646 776,- Kč
Hodnota s DPH: 6 832 599,- Kč
Datum účinnosti: 3.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Sport-Technik Bohemia s.r.o. (49618555)
č. smlouvy: SM2100000696  |  rok: 2021

NÁJEMNÍ SMLOUVA o nájmu nebytových prostor č. NS 0874-51/N v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, nájemkyně Olina Ferenc

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 276 800,- Kč
Hodnota s DPH: 1 276 800,- Kč
Datum účinnosti: 2.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Olina Ferenc (01139452)
č. smlouvy: SM2100000696-1  |  rok: 2022

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NS 874-51/N v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, nájemkyně Olina Ferenc

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 276 800,- Kč
Hodnota s DPH: 1 276 800,- Kč
Datum účinnosti: 14.2.2022
č. smlouvy: SM2100000673  |  rok: 2021

Smlouva o daru částky 50.000 Kč obci postižené přírodní katastrofou

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Odbor: OKS
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
Hodnota bez DPH: 50 000,- Kč
Hodnota s DPH: 50 000,- Kč
Datum účinnosti: 2.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Obec Hrušky (00283185)
č. smlouvy: SM2100000659  |  rok: 2021

Pronájem pozemků parc. č. 2392/2 a 2393/2 v k. ú. Chodov pro SV Tererova 1347-1354 jako zastavěná plocha

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 180 230,- Kč
Hodnota s DPH: 180 230,- Kč
Datum účinnosti: 2.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Společenství vlastníků Tererova 1347-1354 (06183298)
č. smlouvy: SM2100000566  |  rok: 2021

Smlouva o výpůjčce části pozemku parc. č. 1099/2 v k.ú. Háje - Trhysk.cz s.r.o., IČO 08504342

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Datum účinnosti: 2.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Trhysk.cz s.r.o. (08504342)
č. smlouvy: SM2100000564  |  rok: 2021

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích v k. ú. Chodov pro společnost T-Mobile Czech Republic a. s.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 2.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a T-Mobile Czech Republic a.s. (64949681)
č. smlouvy: SM2100000545  |  rok: 2021

Smlouva RAUL

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Strnadová Ivana (OŠK) P11
Hodnota s DPH: 12 000,- Kč
Datum účinnosti: 2.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a RAUL, s.r.o. (25608673)
č. smlouvy: SM2100000715  |  rok: 2021

Nájemní smlouva o nájmu části konstrukce zastřešení pochozí zóny objektu čp. 874, ul. Opatovská, č. NS 0874/R/01

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 15 500,- Kč
Hodnota s DPH: 18 755,- Kč
Datum účinnosti: 1.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a BAARE CZ spol. s r.o. (25495976)
č. smlouvy: SM2100000715-1  |  rok: 2022

Dodatek č. 1 k NÁJEMNÍ SMLOUVĚ o nájmu části pláště budovy č. NS 0874/R/01

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 6 228,- Kč
Hodnota s DPH: 7 536,- Kč
Datum účinnosti: 1.8.2022
č. smlouvy: SM2100000715-2  |  rok: 2023

Dodatek č. 2 ke smlouvě SM2100000715 o nájmu části pláště budovy č. NS 0874/R/01

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Dohnal Jiří
Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 7 168,- Kč
Hodnota s DPH: 8 674,- Kč
Datum účinnosti: 1.8.2023
č. smlouvy: SM2100000689  |  rok: 2021

NÁJEMNÍ SMLOUVA o nájmu garážového stání č. NS 2254–24/G v objektu v ulici Opatovská, čp. 2254, Praha 4, nájemce Jaroslav Macák

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 200,- Kč
Hodnota s DPH: 242,- Kč
Datum účinnosti: 1.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jaroslav Macák
č. smlouvy: SM2100000649  |  rok: 2021

Nájemní smlouva o nájmu garážového stání č. 39 v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 004,- Kč
Hodnota s DPH: 1 215,- Kč
Datum účinnosti: 1.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Karin Pospíchalová
č. smlouvy: SM2100000648  |  rok: 2021

Nájemní smlouva o nájmu garážového stání č. 19 v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: MS Prokop Ondřej Ing. P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 000,- Kč
Hodnota s DPH: 1 210,- Kč
Datum účinnosti: 1.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jan Ouředníček
č. smlouvy: SM9300135512  |  rok: 1993

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor čp. 1355, ul. Tererova, Praha 4 + dodatek č. 1, 2. 3. 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: Skupina všech odborů P11
Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
Zpracoval: Hadincová Jana Ing.
Hodnota bez DPH: 69 787,- Kč
Hodnota s DPH: 69 787,- Kč
Datum účinnosti: 30.7.2021
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Mgr. Zuzana Půstová (60434015)
  č. smlouvy: SM9300135512-5  |  rok: 2013

  Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor čp. 1355, ul. Tererova, Praha 4,výpovědní lhůta

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: ZÁS Belaník Josef P11
  Zpracoval: Bajger Marek Jan (OHS) P11
  Hodnota bez DPH: 522 481,- Kč
  Hodnota s DPH: 522 481,- Kč
  Datum účinnosti: 2.8.2021
  č. smlouvy: SM9300135512-4  |  rok: 2012

  Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor čp. 1355, ul. Tererova, Praha 4,výpovědní lhůta

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: ZÁS Belaník Josef P11
  Zpracoval: Bajger Marek Jan (OHS) P11
  Hodnota bez DPH: 367 247,- Kč
  Hodnota s DPH: 367 247,- Kč
  Datum účinnosti: 2.8.2021
  č. smlouvy: SM9300135512-6  |  rok: 2013

  Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor čp. 1355, ul. Tererova, Praha 4,výpovědní lhůta

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: ZÁS Belaník Josef P11
  Zpracoval: Bajger Marek Jan (OHS) P11
  Hodnota bez DPH: 541 217,- Kč
  Hodnota s DPH: 541 217,- Kč
  Datum účinnosti: 2.8.2021
  č. smlouvy: SM9300135512-1  |  rok: 2007

  Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor čp. 1355, ul. Tererova, Praha 4,změna ceny nájmu

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: Skupina všech odborů P11
  Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
  Zpracoval: Hadincová Jana Ing.
  Hodnota bez DPH: 133 825,- Kč
  Hodnota s DPH: 133 825,- Kč
  Datum účinnosti: 2.8.2021
   č. smlouvy: SM9300135512-2  |  rok: 2007

   Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor čp. 1355, ul. Tererova, Praha 4,změna výše nájmu

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: Skupina všech odborů P11
   Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
   Zpracoval: Hadincová Jana Ing.
   Hodnota bez DPH: 335 188,- Kč
   Hodnota s DPH: 335 188,- Kč
   Datum účinnosti: 2.8.2021
    č. smlouvy: SM9300135512-3  |  rok: 2008

    Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor čp. 1355, ul. Tererova, Praha 4,výpovědní lhůta

    Typ smlouvy: Smlouva nájemní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
    Zpracoval: Hadincová Jana Ing.
    Hodnota bez DPH: 335 188,- Kč
    Hodnota s DPH: 335 188,- Kč
    Datum účinnosti: 2.8.2021
     č. smlouvy: SM9300135512-7  |  rok: 2021

     Dohoda o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NS 1355-12/N v domě v ulici Tererova, čp. 1355, Praha 4, nájemkyně Mgr. Zuzana Půstová

     Typ smlouvy: Smlouva nájemní
     Odbor: OMP
     Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
     Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
     Hodnota bez DPH: 609 321,- Kč
     Hodnota s DPH: 609 321,- Kč
     Datum účinnosti: 2.8.2021
     č. smlouvy: SM2100000675  |  rok: 2021

     Smlouva o daru částky 50.000 Kč obci postižené přírodní katastrofou

     Typ smlouvy: Smlouva darovací
     Odbor: OKS
     Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
     Zpracoval: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
     Hodnota bez DPH: 50 000,- Kč
     Hodnota s DPH: 50 000,- Kč
     Datum účinnosti: 29.7.2021
     Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Obec Mikulčice (00285102)
     č. smlouvy: SM2100000672  |  rok: 2021

     Smlouva o daru částky 50.000 Kč obci postižené přírodní katastrofou

     Typ smlouvy: Smlouva darovací
     Odbor: OKS
     Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
     Zpracoval: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
     Hodnota bez DPH: 50 000,- Kč
     Hodnota s DPH: 50 000,- Kč
     Datum účinnosti: 29.7.2021
     Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Městys Moravská Nová Ves (00283363)
     č. smlouvy: SM2100000504  |  rok: 2021

     Pachtovní smlouva o pachtu objektů B a C (bazénu) a příslušenství v ulici Mírového hnutí, čp. 2385, Praha 4 – Aqua Sport Club s.r.o., IČO 02653389

     Typ smlouvy: Smlouva o pachtu
     Odbor: OSM
     Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
     Zpracoval: Šwarzová Dagmar Mgr. (OSM) P11
     Hodnota bez DPH: 17 400 000,- Kč
     Hodnota s DPH: 21 054 000,- Kč
     Datum účinnosti: 29.7.2021
     Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Aqua Sport Club s.r.o. (02653389)
     č. smlouvy: SM2100000054  |  rok: 2021

     Smlouva o spolupráci a participaci na investicích do veřejné infrastruktury, veřejného prostoru a životního prostředí při realizaci výstavby Projektu „Novostavba obytného souboru Praha 11 – Chodovec“ v k.ú. Chodov

     Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
     Odbor: OD
     Předkladatel: MS Sedeke Martin Ing. P11
     Zpracoval: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
     Hodnota s DPH: 17 213 702,- Kč
     Datum účinnosti: 29.7.2021
     Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PHL – Blažimská s.r.o. (03674282) a MIDATANER a.s. (29055768)
     č. smlouvy: SM0200051911  |  rok: 2002

     Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor čp. 0519, ul. Hviezdoslavova, Praha 4

     Typ smlouvy: Smlouva nájemní
     Odbor: Skupina všech odborů P11
     Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
     Zpracoval: Kliková Michaela
     Hodnota bez DPH: 381 980,- Kč
     Hodnota s DPH: 381 980,- Kč
     Datum účinnosti: 29.7.2021
     Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Eva Richterová (49627601)
      č. smlouvy: SM0200051911-1  |  rok: 2007

      DODATEK č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. NS 0519-11/N , ul. Hviezdoslavova, změna ceny nájmu

      Typ smlouvy: Smlouva nájemní
      Odbor: Skupina všech odborů P11
      Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
      Zpracoval: Kliková Michaela
      Hodnota bez DPH: 736 280,- Kč
      Hodnota s DPH: 736 280,- Kč
      Datum účinnosti: 29.7.2021
       č. smlouvy: SM0200051911-2  |  rok: 2007

       DODATEK č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. NS 0519-11/N , ul. Hviezdoslavova, změna ceny nájmu

       Typ smlouvy: Smlouva nájemní
       Odbor: Skupina všech odborů P11
       Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
       Zpracoval: Kliková Michaela
       Hodnota bez DPH: 1 499 870,- Kč
       Hodnota s DPH: 1 499 870,- Kč
       Datum účinnosti: 29.7.2021
        č. smlouvy: SM0200051911-3  |  rok: 2009

        DODATEK č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. NS 0519-11/N , ul. Hviezdoslavova, změna ceny nájmu

        Typ smlouvy: Smlouva nájemní
        Odbor: Skupina všech odborů P11
        Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
        Zpracoval: Balcárková Lucie (OSM) P11
        Hodnota bez DPH: 1 565 336,- Kč
        Hodnota s DPH: 1 565 336,- Kč
        Datum účinnosti: 29.7.2021
         č. smlouvy: SM0200051911-4  |  rok: 2021

         Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. SM0200051911 o nájmu nebytových prostor č. 0519-11 v domě v ulici Hviezdoslavova, Praha 4

         Typ smlouvy: Smlouva nájemní
         Odbor: OMP
         Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
         Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
         Hodnota bez DPH: 1 939 458,- Kč
         Hodnota s DPH: 1 939 458,- Kč
         Datum účinnosti: 29.7.2021
         č. smlouvy: SM2100000711  |  rok: 2021

         Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. 0519-11 v domě v ulici Hviezdoslavova, čp. 519, Praha 4

         Typ smlouvy: Smlouva nájemní
         Odbor: OMP
         Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
         Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
         Hodnota bez DPH: 1 939 458,- Kč
         Hodnota s DPH: 1 939 458,- Kč
         Datum účinnosti: 28.7.2021
         Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Rehabilitace Háje s.r.o. (09958720)
         č. smlouvy: SM2100000700  |  rok: 2021

         ZŠ Ke Kateřinkám - doplnění chladící jednotky VZT ve školní kuchyni

         Typ smlouvy: Smlouva o dílo
         Odbor: OSM
         Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
         Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
         Hodnota bez DPH: 1 012 625,- Kč
         Hodnota s DPH: 1 225 276,- Kč
         Datum účinnosti: 28.7.2021
         Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a AG Clima plus s.r.o. (24734152)
         < < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 starší > >
         Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 994965x | Charlie Root
         load