Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 13057

č. smlouvy: SM2100000303  |  rok: 2021

Příkazní smlouva o zajištění provozu městského multifunkčního dohledového centra (MDC)

Typ smlouvy: Smlouva mandátní
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: VED OSM Šwarzová Dagmar Mgr. (P11)
Hodnota bez DPH: 120 000,- Kč
Hodnota s DPH: 145 200,- Kč
Datum účinnosti: 1.9.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jihoměstská majetková a.s. (28199081)
č. smlouvy: SM2100000303-1  |  rok: 2022

Dodatek č.1 ke smlouvě SM2100000303 - Příkazní smlouva o zajištění provozu městského multifunkčního dohledového centra (MDC)

Typ smlouvy: Smlouva mandátní
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 23 000,- Kč
Hodnota s DPH: 27 830,- Kč
Datum účinnosti: 19.12.2022
č. smlouvy: SM2100000670  |  rok: 2021

Smlouva o daru částky 50.000 Kč obci postižené přírodní katastrofou

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Odbor: OKS
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
Hodnota bez DPH: 50 000,- Kč
Hodnota s DPH: 50 000,- Kč
Datum účinnosti: 31.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Město Hodonín (00284891)
č. smlouvy: SM2100000702  |  rok: 2021

Smlouva o připojení k distribuční soustavě PREdi

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
Datum účinnosti: 27.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PRE distribuce a.s. (27376516)
č. smlouvy: SM2100000773  |  rok: 2021

NÁJEMNÍ SMLOUVAč. 9143 – 499/KN

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 500,- Kč
Hodnota s DPH: 605,- Kč
Datum účinnosti: 25.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Občanská demokratická strana (16192656)
č. smlouvy: SM2100000738  |  rok: 2021

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. 9143 – 490/KN

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 500,- Kč
Hodnota s DPH: 605,- Kč
Datum účinnosti: 25.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pravice Prahy 11, z.s. (05046271)
č. smlouvy: SM2100000761  |  rok: 2021

Smlouva o poskytnutí mimořádné dotace na pořízení komunitního kompostéru

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OZP
Předkladatel: MS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Kotápišová Kateřina Ing. DiS. (OŽP) P11
Hodnota s DPH: 33 374,- Kč
Datum účinnosti: 18.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Martina Kynčlová
č. smlouvy: SM2100000748  |  rok: 2021

Nájemní smlouva o nájmu nemovitostí - objektu a pozemků v k.ú. Chodov v ulici Tererova, čp. 2135, Praha 4, nájemce Gymnázium Evolution, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 6 785 432,- Kč
Hodnota s DPH: 6 785 432,- Kč
Datum účinnosti: 17.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Gymnázium Evolution, s.r.o. (48109355)
č. smlouvy: SM2100000746  |  rok: 2021

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. 9143-497/KN-01

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 2 400,- Kč
Hodnota s DPH: 2 400,- Kč
Datum účinnosti: 16.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Společenství vlastníků Hekrova 816-817 (06753973)
č. smlouvy: SM2100000718  |  rok: 2021

Nájemní smlouva č. 9143-493/KN-01

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 12 740,- Kč
Hodnota s DPH: 12 740,- Kč
Datum účinnosti: 16.8.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Společenství vlastníků jednotek Brandlova 1382 (03822940)
č. smlouvy: SM0800000660  |  rok: 2008

Nájemní smlouva č. NS 9290/N o nájmu objektu v ulici Machkova, čp. 1646, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
Zpracoval: Pastorová Květuše
Hodnota bez DPH: 7 500 000,- Kč
Hodnota s DPH: 7 500 000,- Kč
Datum účinnosti: 13.8.2021
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a MICHAEL - soukr. střední škola rekl. tvorby, s.r.o. (25607375)
  č. smlouvy: SM0800000660-3  |  rok: 2010

  Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. NS 9290/N o nájmu objektu v ulici Machkova, čp. 1646, Praha 4 - změna nákladů

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
  Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 7 500 000,- Kč
  Hodnota s DPH: 7 500 000,- Kč
  Datum účinnosti: 16.8.2021
   č. smlouvy: SM0800000660-4  |  rok: 2021

   Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. NS 9290/N o nájmu objektu v ulici Machkova, čp. 1646, Praha 4 - úprava odbydlování

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OMP
   Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
   Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
   Hodnota bez DPH: 9 516 530,- Kč
   Hodnota s DPH: 9 516 530,- Kč
   Datum účinnosti: 16.8.2021
   č. smlouvy: SM0800000660-1  |  rok: 2008

   Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. NS 9290/N o nájmu objektu v ulici Machkova, čp. 1646, Praha 4 - změna nákladů

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OMP
   Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
   Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
   Hodnota bez DPH: 7 500 000,- Kč
   Hodnota s DPH: 7 500 000,- Kč
   Datum účinnosti: 16.8.2021
    č. smlouvy: SM0800000660-2  |  rok: 2009

    Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. NS 9290/N o nájmu objektu v ulici Machkova, čp. 1646, Praha 4 - změna nákladů

    Typ smlouvy: Smlouva nájemní
    Odbor: OMP
    Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
    Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
    Hodnota bez DPH: 7 500 000,- Kč
    Hodnota s DPH: 7 500 000,- Kč
    Datum účinnosti: 16.8.2021
     č. smlouvy: SM0800000660-5  |  rok: 2022

     Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. SM0800000660 o nájmu objektu v ulici Machkova, čp. 1646, Praha 4 - úprava nájemného

     Typ smlouvy: Smlouva nájemní
     Odbor: OMP
     Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
     Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
     Hodnota bez DPH: 11 349 600,- Kč
     Hodnota s DPH: 11 349 600,- Kč
     Datum účinnosti: 15.12.2022
     č. smlouvy: SM0800000660-6  |  rok: 2023

     Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu objekt v ulici Machkova, čp. 1646, Praha 4

     Typ smlouvy: Smlouva nájemní
     Odbor: OMP
     Předkladatel: Kocourek Josef P11
     Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
     Datum účinnosti: 5.6.2023
     č. smlouvy: SM0700000605  |  rok: 2007

     Nájemní smlouva o nájmu objektů a pozemků v objektu Ledvinova, čp. 86, Praha 4

     Typ smlouvy: Smlouva nájemní
     Odbor: OMP
     Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
     Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
     Hodnota bez DPH: 335 019,- Kč
     Hodnota s DPH: 335 019,- Kč
     Datum účinnosti: 13.8.2021
     Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Kulturní Jižní Město, o. p. s. (27911225)
      č. smlouvy: SM0700000605-1  |  rok: 2012

      Dodatek č. 1 ke smlouvě SM0700000605 Nájemní smlouva o nájmu objektů a pozemků v objektu Ledvinova, čp. 86, Praha 4

      Typ smlouvy: Smlouva nájemní
      Odbor: OMP
      Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
      Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
      Hodnota bez DPH: 335 056,- Kč
      Hodnota s DPH: 335 056,- Kč
      Datum účinnosti: 16.8.2021
      č. smlouvy: SM0700000605-2  |  rok: 2021

      Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. SM0700000605 o nájmu objektu a pozemků v objektu v ulici Ledvinova, čp. 86, Praha 4, nájemce KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s., IČO 27911225 - sleva

      Typ smlouvy: Smlouva nájemní
      Odbor: OMP
      Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
      Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
      Hodnota bez DPH: 1 130 225,- Kč
      Hodnota s DPH: 1 130 225,- Kč
      Datum účinnosti: 16.8.2021
      č. smlouvy: SM2100000701  |  rok: 2021

      „TDS a BOZP – Zateplení části fasád a výměna oken ZŠ Ke Kateřinkám, Ke Kateřinkám č.p. 1400, 149 41 Praha 4“

      Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
      Odbor: OSM
      Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
      Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
      Hodnota bez DPH: 936 000,- Kč
      Hodnota s DPH: 1 132 560,- Kč
      Datum účinnosti: 12.8.2021
      Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a NOSTA-HERTZ spol. s r.o. (15270041)
      č. smlouvy: SM2100000719  |  rok: 2021

      Nájemní smlouva č. 9143-487/KN-02

      Typ smlouvy: Smlouva nájemní
      Odbor: OMP
      Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
      Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
      Hodnota bez DPH: 1 711,- Kč
      Hodnota s DPH: 1 711,- Kč
      Datum účinnosti: 11.8.2021
      Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Společenství vlastníků Brechtova 826,827 (03528987)
      č. smlouvy: SM2100000520  |  rok: 2021

      Smlouva o výpůjčce č. 2/21/2311/017 - hřiště Hrudičkova

      Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
      Odbor: OSM
      Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
      Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
      Datum účinnosti: 11.8.2021
      Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (03447286)
      č. smlouvy: SM2100000520-1  |  rok: 2021

      Dodatek ke smlouvě SM2100000520

      Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
      Odbor: OSM
      Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
      Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
      Datum účinnosti: 29.10.2021
      č. smlouvy: SM2100000520-2  |  rok: 2021

      2_21_2311_017 dod.č. 2 ke smlouvě SM2100000520

      Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
      Odbor: OSM
      Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
      Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
      Datum účinnosti: 1.1.2022
      č. smlouvy: SM2100000520-3  |  rok: 2022

      Dodatek č.3 ke smlouvě SM2100000520

      Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
      Odbor: OSM
      Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
      Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
      Datum účinnosti: 6.5.2022
      č. smlouvy: SM1900001117  |  rok: 2019

      Smlouva o finančním vypořádání mezi HMP, MČ Praha 11, O. Ženíškem, a J. Mrkvičkovou a společností Robert Frederick & Co., s. r. o.

      Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
      Odbor: OMP
      Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
      Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
      Datum účinnosti: 10.8.2021
      Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 (00064581) a ROBERT FREDERICK & Co., s.r.o. (25701789) a Otakar Ženíšek a Jindřiška Mrkvičková
      č. smlouvy: SM1900001116  |  rok: 2019

      Kupní smlouva mezi MČ Praha 11 a fyzickou osobou O.Ž..

      Typ smlouvy: Smlouva kupní
      Odbor: OMP
      Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
      Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
      Hodnota bez DPH: 11 321 450,- Kč
      Hodnota s DPH: 11 321 450,- Kč
      Datum účinnosti: 10.8.2021
      Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Otakar Ženíšek
      č. smlouvy: SM1900001115  |  rok: 2019

      Kupní smlouva mezi MČ Praha 11 a společností Robert Frederick & Co., s. r. o.

      Typ smlouvy: Smlouva kupní
      Odbor: OMP
      Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
      Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
      Hodnota bez DPH: 10 769 964,- Kč
      Hodnota s DPH: 10 769 964,- Kč
      Datum účinnosti: 10.8.2021
      Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Robert Frederick & Co., s. r. o. (25701789)
      č. smlouvy: SM1500000320  |  rok: 2015

      Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. NS 1568-02/N, ul. Bachova, P4

      Typ smlouvy: Smlouva nájemní
      Odbor: OMP
      Předkladatel: Říčař Jan MBA P11
      Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
      Hodnota bez DPH: 195 330,- Kč
      Hodnota s DPH: 195 330,- Kč
      Datum účinnosti: 10.8.2021
      Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Dita Krhovská
      č. smlouvy: SM1500000320-1  |  rok: 2021

      Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SM1500000320 o nájmu nebytových prostor č. 1568-02 v domě v ulici Bachova, čp. 1568, Praha 4, D. Krhovská, IČO 66040124 - úprava subjektu a nájemného

      Typ smlouvy: Smlouva nájemní
      Odbor: OMP
      Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
      Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
      Hodnota bez DPH: 195 330,- Kč
      Hodnota s DPH: 195 330,- Kč
      Datum účinnosti: 11.8.2021
      č. smlouvy: SM1500000320-2  |  rok: 2023

      Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu jednotky č. 1568/622 - nebytových prostor č. 1568-02 v domě v ulici Bachova, čp. 1568, Praha 4 - převod na jiný subjekt

      Typ smlouvy: Smlouva nájemní
      Odbor: OMP
      Předkladatel: STA Zdeňková Šárka PhDr. P11
      Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
      Hodnota bez DPH: 76 077,- Kč
      Hodnota s DPH: 76 077,- Kč
      Datum účinnosti: 2.5.2023
      č. smlouvy: SM2100000731  |  rok: 2021

      Pronájem částí pozemků v k. ú. Chodov pro TSK hl. m. Prahy, a. s. - demolice lávky přes komunikaci Opatovská směrem ke komunikaci V Jezírkách

      Typ smlouvy: Smlouva nájemní
      Odbor: OMP
      Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
      Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
      Hodnota bez DPH: 44 399,- Kč
      Hodnota s DPH: 44 399,- Kč
      Datum účinnosti: 9.8.2021
      Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (03447286)
      č. smlouvy: SM2100000674  |  rok: 2021

      Smlouva o daru částky 50.000 Kč obci postižené přírodní katastrofou

      Typ smlouvy: Smlouva darovací
      Odbor: OKS
      Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
      Zpracoval: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
      Hodnota bez DPH: 50 000,- Kč
      Hodnota s DPH: 50 000,- Kč
      Datum účinnosti: 6.8.2021
      Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Obec Lužice (44164343)
      < < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 starší > >
      Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 999383x | Charlie Root
      load