Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 13066

č. smlouvy: SM0900000164  |  rok: 2009

Urbanistický model MČ Praha 11 v rozsahu 25 panelů o rozměrech 625 x 500 mm

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OUR
Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
Zpracoval: Vlášková Petra Ing. (OUR) P11
Hodnota s DPH: 1 125 000,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Jiří Straka (45778931)
  č. smlouvy: SM0900000161  |  rok: 2009

  Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k. ú. Chodov

  Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
  Odbor: OMP
  Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
  Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 (27376516)
   č. smlouvy: SM0900000158  |  rok: 2009

   Darování IT techniky

   Typ smlouvy: Smlouva darovací
   Odbor: OKT
   Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
   Zpracoval: Fröhlich Pavel (OI) P11
   Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Mateřská škola, Praha 4, Anny Drabíkové 536 (47611588)
    č. smlouvy: SM0900000157  |  rok: 2009

    Dohoda k NS 1763-20/N

    Typ smlouvy: Smlouva na ukončení nájmu
    Odbor: OMP
    Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
    Zpracoval: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
    Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a MUDr. Eva ŠPÍRKOVÁ (67775543)
     č. smlouvy: SM0900000150  |  rok: 2009

     Prodej objektu bývalé kotelny čp. 830 v ul. Brechtově, k. ú. Háje

     Typ smlouvy: Smlouva kupní
     Odbor: OMP
     Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
     Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
     Hodnota bez DPH: 3 300 000,- Kč
     Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a VOLMUT, s.r.o., Výstavní 845/1, Praha 4 - Háje (25646656)
      č. smlouvy: SM0900000149  |  rok: 2009

      Zpracování projektové dokumentace - dostavba sociálně ošetřovatelského zařízení Janouchova 670, Praha 4

      Typ smlouvy: Smlouva o dílo
      Odbor: OSM
      Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
      Zpracoval: Šafařík Přemysl Ing.
      Hodnota bez DPH: 1 850 000,- Kč
      Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a basepoint s.r.o. (27646793)
       č. smlouvy: SM0900000144  |  rok: 2009

       Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2374/42 v k. ú. Chodov

       Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
       Odbor: OMP
       Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
       Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
       Hodnota bez DPH: 7 500,- Kč
       Hodnota s DPH: 8 925,- Kč
       Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 (27376516)
        č. smlouvy: SM0900000138  |  rok: 2009

        o provedení re-certifikace systému řízení kvality

        Odbor: OKT
        Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
        Zpracoval: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
        Hodnota bez DPH: 88 000,- Kč
        Hodnota s DPH: 104 720,- Kč
        Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Moody International s.r.o. (25762982)
         č. smlouvy: SM0900000122  |  rok: 2009

         Oprava lodžií "Michnova č.p. 1620 a č.p. 1621, Praha 11

         Typ smlouvy: Smlouva o dílo
         Odbor: OSM
         Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
         Zpracoval: Šafařík Přemysl Ing.
         Hodnota bez DPH: 4 975 656,- Kč
         Hodnota s DPH: 5 423 465,- Kč
         Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a KRUH PRAHA a.s. (49689592)
          č. smlouvy: SM0900000122-1  |  rok: 2010

          Dodatek č. 1 - Oprava lodžií "Michnova č.p. 1620 a č.p. 1621, Praha 11

          Typ smlouvy: Smlouva o dílo
          Odbor: OSM
          Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
          Zpracoval: Šafařík Přemysl Ing.
          Hodnota bez DPH: 4 975 656,- Kč
          Hodnota s DPH: 5 423 465,- Kč
           č. smlouvy: SM0900000119  |  rok: 2009

           Smlouva o poskytování právních služeb - školské objekty v k. ú. Háje a Chodov

           Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
           Odbor: OMP
           Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
           Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
           Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a JUDr. Renata Scholzová, advokátka, Blanická 28, P2 (13158660)
            č. smlouvy: SM0900000112  |  rok: 2009

            poskytování meteorologických informací na web

            Odbor: OKS
            Předkladatel: VED OKS Škvor Josef PaedDr. P11
            Zpracoval: Dudová Ivana (OKS) P11
            Hodnota bez DPH: 3 600,- Kč
            Hodnota s DPH: 4 284,- Kč
            Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Meteopress spol. s r.o. (47125381)
            č. smlouvy: SM0900000109  |  rok: 2009

            Dar pro MP

            Typ smlouvy: Smlouva darovací
            Odbor: OKS
            Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
            Zpracoval: Krčílek Pavel Mgr. DiS. (OKS) P11
            Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Správa služeb MP hl. m. Prahy (70889660)
             č. smlouvy: SM0900000105  |  rok: 2009

             NS 2146-02/N Centrum sociálních služeb Praha Jižní Město

             Typ smlouvy: Smlouva na ukončení nájmu
             Odbor: OMP
             Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
             Zpracoval: Zemánek Michal
             Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Centrum sociálních služeb Praha Jižní Město (69781338)
              č. smlouvy: SM0900000103  |  rok: 2009

              Mandátní smlouva o zajištění řešení dopravy v klidu naplněním koncepce stanovené podle dokumentu "Analýza dopravy v klidu a pasport parkovacích stání na místních komunikacích na území městské části Praha 11

              Typ smlouvy: Smlouva mandátní
              Odbor: OSM
              Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
              Zpracoval: Šafařík Přemysl Ing.
              Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Jihoměstská parkovací a.s. (28201981)
              č. smlouvy: SM0900000103-1  |  rok: 2013

              Dodatek ke smlouvě SM0900000103 - Dohoda o ukončení mandátní smlouvy o zajištění řešení dopravy v klidu č. SM0900000103 ze dne 2.3.2009

              Typ smlouvy: Smlouva mandátní
              Odbor: OSM
              Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
              Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
              č. smlouvy: SM0900000101  |  rok: 2009

              NS 2025-02/N Centrum sociálních služeb Praha Jižní Město

              Typ smlouvy: Smlouva na ukončení nájmu
              Odbor: OMP
              Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
              Zpracoval: Zemánek Michal
              Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Centrum sociálních služeb Praha Jižní Město (69781338)
               č. smlouvy: SM0900000098  |  rok: 2009

               Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k. ú. Chodov, ul. K Dubu

               Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
               Odbor: OMP
               Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
               Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
               Hodnota bez DPH: 30 200,- Kč
               Hodnota s DPH: 35 938,- Kč
               Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 (27376516)
                č. smlouvy: SM0900000094  |  rok: 2009

                daňové poradenství

                Odbor: OKT
                Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
                Zpracoval: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
                Hodnota bez DPH: 67 500,- Kč
                Hodnota s DPH: 80 134,- Kč
                Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a CIS s.r.o. (61501085)
                 č. smlouvy: SM0900000088  |  rok: 2009

                 výpůjčka majetku

                 Odbor: OKT
                 Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
                 Zpracoval: Hazmuková Alice (OHS) P11
                 Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Sportovní Jižní Město o.p.s.Ocelíkova 672,Praha 4 (28366115)
                  č. smlouvy: SM0900000088-1  |  rok: 2013

                  Dodatek ke smlouvě SM0900000088

                  Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
                  Odbor: OKT
                  Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
                  Zpracoval: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
                  č. smlouvy: SM0900000085  |  rok: 2009

                  smlouva o dílo

                  Odbor: OKS
                  Předkladatel: STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11
                  Zpracoval: VED OKS Škvor Josef PaedDr. P11
                  Hodnota bez DPH: 498 000,- Kč
                  Hodnota s DPH: 592 620,- Kč
                  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Romax agentura - Roman Minařík (47110058)
                  č. smlouvy: SM0900000084  |  rok: 2009

                  poskytnutí finančního daru na pořízení dýchací techniky

                  Typ smlouvy: Smlouva darovací
                  Odbor: OKS
                  Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
                  Zpracoval: Rydlo Karel (OKS) P11
                  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov (65994124)
                   < < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 starší > >
                   Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 1011726x | Charlie Root
                   load