Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 12489

č. smlouvy: SM0700000863  |  rok: 2007

poskytování právních služeb

Odbor: OKT
Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
Zpracoval: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Hodnota bez DPH: 120 000,- Kč
Hodnota s DPH: 142 800,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a JUDr. Renata Scholzová, advokát (13158660)
  č. smlouvy: SM0700000862  |  rok: 2007

  poskytování právních služeb

  Odbor: OKT
  Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
  Zpracoval: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
  Hodnota bez DPH: 120 000,- Kč
  Hodnota s DPH: 142 800,- Kč
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a JUDr. Renata Scholzová, advokát (13158660)
   č. smlouvy: SM0700000861  |  rok: 2007

   poskytování právních služeb

   Odbor: OKT
   Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
   Zpracoval: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
   Hodnota bez DPH: 120 000,- Kč
   Hodnota s DPH: 142 800,- Kč
   Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a JUDr. Renata Scholzová, advokát (13158660)
    č. smlouvy: SM0700000822  |  rok: 2007

    zpracování žádosti o získání dotace na projekt Energetická optimalizace a zateplení objektů ZŠ K Milíčovu 674

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OKT
    Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
    Zpracoval: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
    Hodnota bez DPH: 2 000 000,- Kč
    Hodnota s DPH: 2 380 000,- Kč
    Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Promaco Consulting, s.r.o. (27761151)
     č. smlouvy: SM0700000821  |  rok: 2007

     zpracování žádosti o získání dotace na projekt Energetická optimalizace a zateplení objektů ZŠ Mendelova 550

     Typ smlouvy: Smlouva o dílo
     Odbor: OKT
     Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
     Zpracoval: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
     Hodnota bez DPH: 2 000 000,- Kč
     Hodnota s DPH: 2 380 000,- Kč
     Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a FERROVIA OSTRAVA, s.r.o. (25396978)
      č. smlouvy: SM0700000820  |  rok: 2007

      Dar pro MP

      Typ smlouvy: Smlouva darovací
      Odbor: OKS
      Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
      Zpracoval: Klimakovský Martin Bc.
      Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy (70889660)
       č. smlouvy: SM0700000812  |  rok: 2007

       Požárně-bezpečnostní úpravy garáží Opatovská 874

       Typ smlouvy: Smlouva o dílo
       Odbor: OSM
       Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
       Zpracoval: Šafařík Přemysl Ing.
       Hodnota bez DPH: 3 497 438,- Kč
       Hodnota s DPH: 4 161 952,- Kč
       Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a BYTOPRAV spol.s.r.o. (26198282)
        č. smlouvy: SM0700000808  |  rok: 2007

        Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 583/88 v k. ú. Háje a parc. č. 2374/42 v k. ú. Chodov

        Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
        Odbor: OMP
        Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
        Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
        Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a (27376516)
         č. smlouvy: SM0700000802  |  rok: 2007

         Smlouva o podnájmu nebytových prostor

         Typ smlouvy: Smlouva nájemní
         Odbor: OKS
         Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
         Zpracoval: Klimakovský Martin Bc.
         Hodnota bez DPH: 146 281,- Kč
         Hodnota s DPH: 177 000,- Kč
         Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Sparáva služeb Městské policie hl.m.Prahy (70889660) a Správa služeb hlavního města Prahy (70889660)
          č. smlouvy: SM0700000802-2  |  rok: 2012

          Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor

          Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
          Odbor: OKS
          Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
          Zpracoval: Rydlo Karel (OKS) P11
          Hodnota bez DPH: 146 281,- Kč
          Hodnota s DPH: 177 000,- Kč
           č. smlouvy: SM0700000802-4  |  rok: 2014

           Dodatek ke smlouvě SM0700000802

           Typ smlouvy: Smlouva podnájemní
           Odbor: OKS
           Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
           Zpracoval: Krčílek Pavel Mgr. DiS. (OKS) P11
           Hodnota bez DPH: 146 281,- Kč
           Hodnota s DPH: 177 000,- Kč
           Datum účinnosti: 6.8.2014
           č. smlouvy: SM0700000802-5  |  rok: 2017

           Dodatek č. 5 ke smlouvě SM0700000802

           Typ smlouvy: Smlouva podnájemní
           Odbor: OKS
           Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
           Zpracoval: Krčílek Pavel Mgr. DiS. (OKS) P11
           Hodnota bez DPH: 146 281,- Kč
           Hodnota s DPH: 177 000,- Kč
           č. smlouvy: SM0700000802-6  |  rok: 2017

           Dodatek č. 6 ke smlouvě SM0700000802

           Typ smlouvy: Smlouva podnájemní
           Odbor: OKS
           Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
           Zpracoval: Krčílek Pavel Mgr. DiS. (OKS) P11
           Hodnota bez DPH: 146 281,- Kč
           Hodnota s DPH: 177 000,- Kč
           č. smlouvy: SM0700000802-1  |  rok: 2009

           Smlouva o podnájmu nebytových prostor

           Typ smlouvy: Smlouva nájemní
           Odbor: OKS
           Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
           Zpracoval: Krčílek Pavel Mgr. DiS. (OKS) P11
           Hodnota bez DPH: 146 281,- Kč
           Hodnota s DPH: 177 000,- Kč
            č. smlouvy: SM0700000789  |  rok: 2007

            Jízdní kola pro MP

            Odbor: OKS
            Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
            Zpracoval: Klimakovský Martin Bc.
            Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy (70889660)
             č. smlouvy: SM0700000787  |  rok: 2007

             Dohoda o provedení stavby-stavba SO 02-03

             Typ smlouvy: Smlouva o provedení stavby
             Odbor: OMP
             Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
             Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
             Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a A.M.O.S.-Otava, a.s., Türkova 2297/22, Praha 4 (27110320)
              č. smlouvy: SM0700000730  |  rok: 2007

              Opravy závad na místních komunikacích ve správě MČ Praha 11 v k.ú. Chodov a Háje

              Typ smlouvy: Smlouva o dílo
              Odbor: OSM
              Předkladatel: Mgr. Milan Česal, zástupce starosty
              Zpracoval: Šafařík Přemysl Ing.
              Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Skanska DS a.s (26271303)
               č. smlouvy: SM0700000729  |  rok: 2007

               napojení rekonstruovaných bytových domů a objektů regenerovaných mateřských škol na Multifunkční dohledové centrum.

               Typ smlouvy: Smlouva o dílo
               Odbor: OSM
               Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
               Zpracoval: Šafařík Přemysl Ing.
               Hodnota bez DPH: 6 545 000,- Kč
               Hodnota s DPH: 7 788 550,- Kč
               Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PROMSAT CZ s.r.o (25681168)
                č. smlouvy: SM0700000729-2  |  rok: 2010

                napojení rekonstruovaných bytových domů a objektů regenerovaných mateřských škol na Multifunkční dohledové centrum.

                Typ smlouvy: Smlouva o dílo
                Odbor: OSM
                Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
                Zpracoval: Špuláková Jarmila
                 č. smlouvy: SM0700000729-1  |  rok: 2008

                 Dodatek č. 1 - napojení rekonstruovaných bytových domů a objektů regenerovaných mateřských škol na Multifunkční dohledové centrum.

                 Typ smlouvy: Smlouva o dílo
                 Odbor: OSM
                 Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
                 Zpracoval: Šafařík Přemysl Ing.
                 Hodnota bez DPH: 2 400 000,- Kč
                 Hodnota s DPH: 2 856 000,- Kč
                  č. smlouvy: SM0700000727  |  rok: 2007

                  kompletní dodávka a montáž technologií umožňujících vybudování multifunkčního dohledového centra a dodávku a montáž technologií pro integraci slaboproudých provozních souborů na vybraných objektech

                  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
                  Odbor: OSM
                  Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
                  Zpracoval: Šafařík Přemysl Ing.
                  Hodnota bez DPH: 6 497 994,- Kč
                  Hodnota s DPH: 7 732 613,- Kč
                  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a KH servis, spol. s r.o. (45279748)
                   č. smlouvy: SM0700000727-1  |  rok: 2007

                   Dodatekč.1 - Vybudování multifunkčního dohledového centra A.Drabíkové

                   Typ smlouvy: Smlouva o dílo
                   Odbor: OSM
                   Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
                   Zpracoval: Šafařík Přemysl Ing.
                    č. smlouvy: SM0700000727-2  |  rok: 2007

                    Doatek č.2 - Vybudování multifunkčního dohledového centra a dodávkas technologií do stávajících objektů - zvýšení rozsahu dodávek a služeb

                    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
                    Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
                    Zpracoval: Šafařík Přemysl Ing.
                    Hodnota bez DPH: 1 263 770,- Kč
                    Hodnota s DPH: 1 503 886,- Kč
                     č. smlouvy: SM0700000695  |  rok: 2007

                     část pozemku parc.č. 1520/1 o výměře 14 m2 v k. ú. Chodov

                     Typ smlouvy: Smlouva o bezúplatném převodu
                     Odbor: OUR
                     Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
                     Zpracoval: Vítová Alena
                     Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Ludmila Davidová, a Libor David
                      č. smlouvy: SM0700000694  |  rok: 2007

                      Smlouva o zabezpečení závodního stravování

                      Odbor: EO
                      Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
                      Zpracoval: Böhmová Ivana (EO) P11
                      Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Základní škola s rozšířenou výukou jazyků (61388424)
                      č. smlouvy: SM0700000694-1  |  rok: 2008

                      Dodatek č. 1 - ke smlouvě o zabezpečení závodního stravování

                      Odbor: EO
                      Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
                      Zpracoval: Böhmová Ivana (EO) P11
                      č. smlouvy: SM0700000693  |  rok: 2007

                      Urbanistický model MČ Praha 11 v rozsahu 18ti panelů o rozměrech 625 x 500 mm

                      Typ smlouvy: Smlouva o dílo
                      Odbor: OUR
                      Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
                      Zpracoval: Vlášková Petra Ing. (OUR) P11
                      Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Jiří Straka (45778931)
                       č. smlouvy: SM0700000691  |  rok: 2007

                       Celková oprava volného bytu č. 62, Ke Kateřinkám 1392, Praha 4

                       Typ smlouvy: Smlouva o dílo
                       Odbor: OSM
                       Předkladatel: Luděk Zítka, zástupce starosty
                       Zpracoval: Šafařík Přemysl Ing.
                       Hodnota bez DPH: 169 900,- Kč
                       Hodnota s DPH: 178 395,- Kč
                       Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Ladislav Holeček (48125067)
                        č. smlouvy: SM0700000690  |  rok: 2007

                        2 servery

                        Typ smlouvy: Smlouva kupní
                        Odbor: OKT
                        Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
                        Zpracoval: Vogl Milan Ing.
                        Hodnota bez DPH: 381 622,- Kč
                        Hodnota s DPH: 454 130,- Kč
                        Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Amiro, spol. s r.o. (60464666)
                         č. smlouvy: SM0700000689  |  rok: 2007

                         výpůjčka výstavních panelů a licencí

                         Odbor: OKT
                         Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
                         Zpracoval: Hazmuková Alice (OHS) P11
                         Hodnota s DPH: 159 345,- Kč
                         Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Kulturní Jižní Město o.p.s., Ocelíkova 672, Praha 4 (27911225)
                          < < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 starší > >
                          Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 959796x | Charlie Root
                          load