Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 12509

č. smlouvy: SM2100000943  |  rok: 2021

NÁJEMNÍ SMLOUVA o nájmu nebytových prostor č. NS 1551-04/N v domě v ulici Tererova, čp. 1552, Praha 4, nájemce YMCA Praha

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 543 000,- Kč
Hodnota s DPH: 543 000,- Kč
Datum účinnosti: 21.10.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a YMCA Praha (26529122)
č. smlouvy: SM2100000948  |  rok: 2021

Smlouva o převodu vlastnického práva k ideálnímu podílu na devíti pozemcích, na kterých je postavena budova č.p. 1355 a 1356 v ul. Tererova v Praze 4

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Marešová Alena (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 12 924,- Kč
Hodnota s DPH: 12 924,- Kč
Datum účinnosti: 20.10.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Barbora Potůčková
č. smlouvy: SM2100000946  |  rok: 2021

Smlouva o převodu vlastnického práva k ideálnímu podílu na devíti pozemcích, na kterých je postavena budova č.p. 1355 a 1356 v ul. Tererova v Praze 4

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Marešová Alena (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 19 466,- Kč
Hodnota s DPH: 19 466,- Kč
Datum účinnosti: 20.10.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Vladimír Kvarda
č. smlouvy: SM2100000929  |  rok: 2021

Smlouva o převodu vlastnického práva k ideálnímu podílu na devíti pozemcích, na kterých je postavena budova č.p. 1355 a 1356 v ul. Tererova v Praze 4

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Musilová Jana (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 13 009,- Kč
Hodnota s DPH: 13 009,- Kč
Datum účinnosti: 19.10.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jan Kodym
č. smlouvy: SM2100000910  |  rok: 2021

Smlouva „TDS a BOZP: „Stavební Úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4“

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Pacourek Václav (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 260 000,- Kč
Hodnota s DPH: 314 600,- Kč
Datum účinnosti: 19.10.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a REINVEST spol. s r.o. (65410840)
č. smlouvy: SM2100000902  |  rok: 2021

"Rekonstrukce jídelny na dvě učebny ZŠ Schulhoffova 844/2, Háje, 149 00 Praha 4"

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Pacourek Václav (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 628 107,- Kč
Hodnota s DPH: 760 009,- Kč
Datum účinnosti: 19.10.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a S com s.r.o. (25668901)
č. smlouvy: SM2100000902-1  |  rok: 2022

Dodatek ke smlouvě SM2100000902

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Pacourek Václav (OSM) P11
Datum účinnosti: 24.10.2022
č. smlouvy: SM2100001011  |  rok: 2021

Pronájem pozemků parc. č. 3341/72, 3341/73 a 2117/343 v rámci stavby „Oprava mostu P585 Ryšavého – Augustinova.“

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 13 392,- Kč
Hodnota s DPH: 13 392,- Kč
Datum účinnosti: 18.10.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a SNP CZ, a. s.
č. smlouvy: SM2100000913  |  rok: 2021

Pronájem částí pozemků v k. ú. Chodov pro výkopové práce společnosti SUP-TECHNIK a. s. - vedení elektronických komunikací

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 18 720,- Kč
Hodnota s DPH: 18 720,- Kč
Datum účinnosti: 18.10.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a SUP-TECHNIK a. s. (61057142)
č. smlouvy: SM2100000813  |  rok: 2021

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Chodov pro společnost CETIN a. s. - V Jezírkách, Jašíkova.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 18.10.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a CETIN a. s. (04084063)
č. smlouvy: SM2100000920  |  rok: 2021

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. 9143-503/KN/2

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 3 000,- Kč
Hodnota s DPH: 3 630,- Kč
Datum účinnosti: 13.10.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Good TV PRODUCTION SE (24247570)
č. smlouvy: SM2100000883  |  rok: 2021

Smlouva o výpůjčce č. 2/21/2311/028 Jažlovická

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
Datum účinnosti: 12.10.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (03447286)
č. smlouvy: SM2100000883-1  |  rok: 2022

Dodatek ke smlouvě SM2100000883

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Odbor: OSM
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
Datum účinnosti: 27.6.2022
č. smlouvy: SM2100000728  |  rok: 2021

Dovybavení policistů OŘ Policie Praha IV.

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Odbor: OKS
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Krčílek Pavel Mgr. DiS. (OKS) P11
Hodnota s DPH: 97 950,- Kč
Datum účinnosti: 12.10.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (75151472)
č. smlouvy: SM0800000417  |  rok: 2008

Smlouva o poskytování certifikačních služeb

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Vogl Milan Ing.
Hodnota bez DPH: 781 213,- Kč
Hodnota s DPH: 945 267,- Kč
Datum účinnosti: 12.10.2021
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Česká pošta, s.p. (47114983)
  č. smlouvy: SM0800000417-4  |  rok: 2017

  Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb - změna seznamu pověřených osob

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OKT
  Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
  Zpracoval: König Vít (OI) P11
  Hodnota bez DPH: 781 213,- Kč
  Hodnota s DPH: 945 267,- Kč
  Datum účinnosti: 13.10.2021
  č. smlouvy: SM0800000417-3  |  rok: 2017

  Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb - změna seznamu pověřených osob

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OKT
  Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
  Zpracoval: König Vít (OI) P11
  Hodnota bez DPH: 781 213,- Kč
  Hodnota s DPH: 945 267,- Kč
  Datum účinnosti: 13.10.2021
  č. smlouvy: SM0800000417-2  |  rok: 2016

  Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb - změna seznamu pověřených osob

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OKT
  Předkladatel: ZS Jirava Petr Ing. P11
  Zpracoval: König Vít (OI) P11
  Hodnota bez DPH: 781 213,- Kč
  Hodnota s DPH: 945 267,- Kč
  Datum účinnosti: 13.10.2021
  č. smlouvy: SM0800000417-1  |  rok: 2009

  Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb - rozšíření poskytovaných služeb o poskytování kvalifikovaných časových razítek

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OKT
  Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
  Zpracoval: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
  Hodnota bez DPH: 781 213,- Kč
  Hodnota s DPH: 945 267,- Kč
  Datum účinnosti: 13.10.2021
   č. smlouvy: SM0800000417-5  |  rok: 2021

   Dodatek č.5 ke smlouvě SM0800000417 - sloučení smluv CA (poskytování certififikátů) a TSA (vydávání časových razítek a elektronických pečetí)

   Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
   Odbor: OKT
   Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
   Zpracoval: Říhová Jana (OI) P11
   Hodnota bez DPH: 781 213,- Kč
   Hodnota s DPH: 945 267,- Kč
   Datum účinnosti: 26.10.2021
   č. smlouvy: SM2100000760  |  rok: 2021

   Smlouva o nájmu výpočetní techniky na volby

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OKT
   Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
   Zpracoval: Fröhlich Pavel (OI) P11
   Hodnota s DPH: 8 400,- Kč
   Datum účinnosti: 8.10.2021
   Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ZŠ Praha 4, Pošepného nám. 2022 (61388432)
   č. smlouvy: SM2100000759  |  rok: 2021

   Smlouva o nájmu výpočetní techniky na volby

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OKT
   Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
   Zpracoval: Fröhlich Pavel (OI) P11
   Hodnota s DPH: 4 800,- Kč
   Datum účinnosti: 8.10.2021
   Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ZŠ Praha 4, Mikulova 1594 (61388459)
   č. smlouvy: SM2100000758  |  rok: 2021

   Smlouva o nájmu výpočetní techniky na volby

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OKT
   Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
   Zpracoval: Fröhlich Pavel (OI) P11
   Hodnota s DPH: 6 000,- Kč
   Datum účinnosti: 8.10.2021
   Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ZŠ Praha 4, Mendelova 550 (61388530)
   č. smlouvy: SM2100000757  |  rok: 2021

   Smlouva o nájmu výpočetní techniky na volby

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OKT
   Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
   Zpracoval: Fröhlich Pavel (OI) P11
   Hodnota s DPH: 9 600,- Kč
   Datum účinnosti: 8.10.2021
   Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ZŠ Praha 4, Květnového vít. 1554 (47611863)
   č. smlouvy: SM2100000756  |  rok: 2021

   Smlouva o nájmu výpočetní techniky na volby

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OKT
   Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
   Zpracoval: Fröhlich Pavel (OI) P11
   Hodnota s DPH: 4 800,- Kč
   Datum účinnosti: 8.10.2021
   Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ZŠ a MŠ Chodov, Praha 4, Květnového vít. 57 (61388343)
   č. smlouvy: SM2100000755  |  rok: 2021

   Smlouva o nájmu výpočetní techniky na volby

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OKT
   Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
   Zpracoval: Fröhlich Pavel (OI) P11
   Hodnota s DPH: 8 400,- Kč
   Datum účinnosti: 8.10.2021
   Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ZŠ Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 (61388483)
   č. smlouvy: SM2100000754  |  rok: 2021

   Smlouva o nájmu výpočetní techniky na volby

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OKT
   Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
   Zpracoval: Fröhlich Pavel (OI) P11
   Hodnota s DPH: 7 200,- Kč
   Datum účinnosti: 8.10.2021
   Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a ZŠ Praha 4, K Milíčovu 674 (61388424)
   < < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 starší > >
   Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 962214x | Charlie Root
   load