Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 13057

č. smlouvy: SM2200000047  |  rok: 2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OSVZ
Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
Hodnota bez DPH: 15 000 000,- Kč
Hodnota s DPH: 15 000 000,- Kč
Datum účinnosti: 8.4.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Jihoměstská sociální a.s. (28461835)
č. smlouvy: SM9700874056  |  rok: 2022

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. 0874-56 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 + 4 dodatky

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 4 275 000,- Kč
Hodnota s DPH: 4 275 000,- Kč
Datum účinnosti: 6.4.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (47116617)
č. smlouvy: SM9700874056-1  |  rok: 2022

Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 0874-56 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 - úprava ustanovení smlouvy

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 5 070 755,- Kč
Hodnota s DPH: 5 070 755,- Kč
Datum účinnosti: 7.4.2022
č. smlouvy: SM9700874056-2  |  rok: 2022

Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 0874-56 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 - zvýšení nájemného o DPH

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 795 755,- Kč
Hodnota s DPH: 1 064 859,- Kč
Datum účinnosti: 22.12.2022
č. smlouvy: SM2200000114  |  rok: 2022

Smlouva o převodu vlastnického práva k ideálnímu podílu na devíti pozemcích, na kterých je postavena budova č.p. 1355 a 1356 v ul. Tererova v Praze 4

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Marešová Alena (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 73 251,- Kč
Hodnota s DPH: 73 251,- Kč
Datum účinnosti: 6.4.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Zdeněk Toman a Jana Kolářová a Zdenka Strnadová a Jana Friedová a Viktor Fried a Miroslava Vandová a Pavel Vanda
č. smlouvy: SM2200000110  |  rok: 2022

Smlouva o převodu vlastnického práva k ideálnímu podílu na devíti pozemcích, na kterých je postavena budova č.p. 1355 a 1356 v ul. Tererova v Praze 4

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Marešová Alena (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 12 946,- Kč
Hodnota s DPH: 12 946,- Kč
Datum účinnosti: 6.4.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Libuše Matlachová a Josef Koprna
č. smlouvy: SM2200000148  |  rok: 2022

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. 8143-512/KN

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Kuková Hana DiS. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 9 000,- Kč
Hodnota s DPH: 9 000,- Kč
Datum účinnosti: 5.4.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Tomáš Zelenay, Hlivická 423/10, Praha 8 (86616978)
č. smlouvy: SM2100001188  |  rok: 2021

Rekonstrukce objektu KC Zahrada, Malenická 1784/2, Praha 11: 1. etapa - sanace plochých střech a terasy

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Stárek Jan Mgr. P11
Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 3 800 841,- Kč
Datum účinnosti: 4.4.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a NEO BUILDER a. s. (05553750)
č. smlouvy: SM2100001188-1  |  rok: 2022

Dodatek č.1 ke smlouvě SM2100001188 - "Rekonstrukce objektu KC Zahrada, Malenická 1784/2, Praha 11: 1. etapa - sanace plochých střech a terasy"

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Stárek Jan Mgr. P11
Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 138 928,- Kč
Datum účinnosti: 10.8.2022
č. smlouvy: SM2100001188-2  |  rok: 2022

Dodatek č. 2 ke smlouvě SM2100001188 - „Rekonstrukce objektu KC Zahrada, Malenická 1784/2, Praha 11: 1. etapa – sanace plochých střech a terasy“

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Stárek Jan Mgr. P11
Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
Hodnota bez DPH: 151 015,- Kč
Datum účinnosti: 30.11.2022
č. smlouvy: SM1200874059  |  rok: 2022

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. 0874-59 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 + 6 dodatků

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 850 820,- Kč
Hodnota s DPH: 1 850 820,- Kč
Datum účinnosti: 4.4.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Luan Thuy Nguyen (60058803)
č. smlouvy: SM1200874059-1  |  rok: 2022

Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 0874-59 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 - úprava ustanovení smlouvy

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 230 260,- Kč
Hodnota s DPH: 230 260,- Kč
Datum účinnosti: 4.4.2022
č. smlouvy: SM2200000204  |  rok: 2022

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. 9143-484/KN/01

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 40 443,- Kč
Hodnota s DPH: 40 443,- Kč
Datum účinnosti: 1.4.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Společenství vlastníků jednotek Křejpského 1512-1513-1514 (24854123)
č. smlouvy: SM2200000194  |  rok: 2022

Pronájem části pozemku parc. č. 2709 v k. ú. Chodov k umístění a provozování restaurační zahrádky (letní terasy) u restaurace Řízkovna

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 6 300,- Kč
Hodnota s DPH: 6 300,- Kč
Datum účinnosti: 1.4.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a David Jenšík (87494884)
č. smlouvy: SM2200000159  |  rok: 2022

NÁJEMNÍ SMLOUVA o nájmu části konstrukce zastřešení pochozí zóny č. NS 0874/R/01

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 6 000,- Kč
Hodnota s DPH: 7 260,- Kč
Datum účinnosti: 1.4.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Familio Dobrovský, s.r.o. (05568552)
č. smlouvy: SM2200000109  |  rok: 2022

Dohoda o narovnání mezi společností CHODOV REALITY a. s. a MČ Praha 11

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OZP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 5 511 130,- Kč
Hodnota s DPH: 5 511 130,- Kč
Datum účinnosti: 1.4.2022
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a CHODOV REALITY, a.s. (27075257)
č. smlouvy: SM1200000296  |  rok: 2012

Nájemní smlouva č. 0534-09/N o nájmu nebytových prostor č. 0534-09 v domě v ulici Anny Drabíkové, čp. 534, Praha 4, nájemce Česká lékárna, a.s., IČO 26230071

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Belaník Josef P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 6 000 000,- Kč
Hodnota s DPH: 6 000 000,- Kč
Datum účinnosti: 1.4.2022
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Česká lékárna, a.s. (26230071)
  č. smlouvy: SM1200000296-1  |  rok: 2013

  Dodatek č.1 k NS č. 0534-09/N o nájmu nebytových prostor č. 0534-09 v domě v ulici Anny Drabíkové, čp. 534, Praha 4, změna předmětu nájmu

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: ZÁS Belaník Josef P11
  Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 6 000 000,- Kč
  Hodnota s DPH: 6 000 000,- Kč
  Datum účinnosti: 1.4.2022
  č. smlouvy: SM1200000296-2  |  rok: 2013

  Dodatek č. 2 NS č. 0534-09/N o nájmu nebytových prostor č. 0534-09 v domě v ulici Anny Drabíkové, čp. 534, Praha 4, skončení nájmu

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: ZÁS Belaník Josef P11
  Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 6 000 000,- Kč
  Hodnota s DPH: 6 000 000,- Kč
  Datum účinnosti: 1.4.2022
  č. smlouvy: SM1200000296-3  |  rok: 2022

  DODATEK č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. NS 0534-09/N v domě v ulici Anny Drabíkové, čp. 534, Praha 4, nájemce ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
  Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 3 600 000,- Kč
  Hodnota s DPH: 3 600 000,- Kč
  Datum účinnosti: 4.4.2022
  č. smlouvy: SM2200000233  |  rok: 2022

  Smlouva o bezúplatném převodu PC

  Typ smlouvy: Smlouva o bezúplatném převodu
  Odbor: OŠK
  Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
  Zpracoval: Stojanová Michaela Ing. (OŠK) P11
  Hodnota bez DPH: 31 618,- Kč
  Hodnota s DPH: 31 618,- Kč
  Datum účinnosti: 31.3.2022
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Mateřská škola, Praha 4, Sulanského 693 (47611600)
  č. smlouvy: SM2200000231  |  rok: 2022

  Dohoda o zajištění nouzového ubytování v objektu v ulici Mírového hnutí, čp. 2137, Praha 4

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OKS
  Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
  Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 227 500,- Kč
  Hodnota s DPH: 227 500,- Kč
  Datum účinnosti: 31.3.2022
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Aqua Sport Club s.r.o. (02653389)
  č. smlouvy: SM2200000231-1  |  rok: 2022

  Dohoda o ukončení Dohody o zajištění nouzového ubytování v objektu v ulici Mírového hnutí, čp. 2137, Praha 4 - Aqua Sport Club s.r.o., IČO 02653389

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OMP
  Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
  Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 227 500,- Kč
  Hodnota s DPH: 227 500,- Kč
  Datum účinnosti: 23.11.2022
  č. smlouvy: SM2200000212  |  rok: 2022

  Workoutová hřiště, Praha 11

  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
  Odbor: OSM
  Předkladatel: Stárek Jan Mgr. P11
  Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
  Hodnota bez DPH: 865 000,- Kč
  Hodnota s DPH: 1 046 650,- Kč
  Datum účinnosti: 30.3.2022
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Clean4you s.r.o. (28618165)
  č. smlouvy: SM2200000212-1  |  rok: 2022

  Dodatek č. 1 ke smlouvě SM2200000212

  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
  Odbor: OSM
  Předkladatel: Stárek Jan Mgr. P11
  Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
  Hodnota bez DPH: 31 250,- Kč
  Hodnota s DPH: 37 813,- Kč
  Datum účinnosti: 2.6.2022
  č. smlouvy: SM2200000177  |  rok: 2022

  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na část pozemku parc. č. 2158 v k. ú. Chodov-uložení kabelového vedení NN a telekomunikačního vedení - BurgerKing

  Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
  Odbor: OMP
  Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
  Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
  Datum účinnosti: 30.3.2022
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 (27376516)
  č. smlouvy: SM2100000864  |  rok: 2021

  Napojení objektů zařazených v projektu BJM (Bezpečné Jižní Město) na multifunkční dohledové centrum a dodávka konektivity do sítě Internet

  Typ smlouvy: Smlouva o dílo
  Odbor: OSM
  Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
  Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
  Hodnota bez DPH: 4 473 600,- Kč
  Hodnota s DPH: 5 413 056,- Kč
  Datum účinnosti: 30.3.2022
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a AB via, s.r.o. (26443899)
  č. smlouvy: SM2200000181  |  rok: 2022

  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - pozemky v k. ú. Chodov - připojení dobíjecích stanic

  Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
  Odbor: OMP
  Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
  Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
  Datum účinnosti: 28.3.2022
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 (27376516)
  č. smlouvy: SM2200000180  |  rok: 2022

  NÁJEMNÍ SMLOUVA č. 9143-487/KN-03

  Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
  Odbor: OMP
  Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
  Zpracoval: Vedralová Lenka (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 10 374,- Kč
  Hodnota s DPH: 10 374,- Kč
  Datum účinnosti: 28.3.2022
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1814-1815-1816 (24209902)
  č. smlouvy: SM2200000144  |  rok: 2022

  Pronájem částí pozemků v k. ú. Chodov pro výkopové práce a umístění zařízení staveniště v rámci stavby "Praha 11 - Chodov, obnova části kVN do RS 3140" - Kormak Praha.

  Typ smlouvy: Smlouva nájemní
  Odbor: OMP
  Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
  Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
  Hodnota bez DPH: 56 830,- Kč
  Hodnota s DPH: 56 830,- Kč
  Datum účinnosti: 28.3.2022
  Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KORMAK Praha a. s. (48592307)
  < < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 starší > >
  Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 995049x | Charlie Root
  load