Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 13057

č. smlouvy: SM1200000996  |  rok: 2012

Prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2014/216 v k. ú. Chodov, ul. Hviezdoslavova.

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 122,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Ing. Lubor Dědina Eva Dědinová
č. smlouvy: SM1200000995  |  rok: 2012

Prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2014/216 v k. ú. Chodov, ul. Hviezdoslavova.

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 122,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Stanislava Čermáková (8.3.1947)
č. smlouvy: SM1200000994  |  rok: 2012

Prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2014/216 v k. ú. Chodov, ul. Hviezdoslavova.

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 122,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Karel Burdych Marta Burdychová
č. smlouvy: SM1200000993  |  rok: 2012

Prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2014/216 v k. ú. Chodov, ul. Hviezdoslavova.

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 122,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a RNDr. Zbyněk Blecha,CSc. Marta Mojžíšová
č. smlouvy: SM1200000992  |  rok: 2012

Prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2014/216 v k. ú. Chodov, ul. Hviezdoslavova.

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 122,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Ing. Vladislv Bittman Ing. Jaroslava Bittmanová
č. smlouvy: SM1200000991  |  rok: 2012

Prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2014/216 v k. ú. Chodov, ul. Hviezdoslavova.

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 122,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Ing. Oldřich Bětík
č. smlouvy: SM1200000990  |  rok: 2012

Prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2014/216 v k. ú. Chodov, ul. Hviezdoslavova.

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 122,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Ing. Miroslav Batelka Hana Batelková
č. smlouvy: SM1200000989  |  rok: 2012

Prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2014/216 v k. ú. Chodov, ul. Hviezdoslavova.

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 122,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a MUDr. Vlasta Krejčí (6.6.1941)
č. smlouvy: SM1200000982  |  rok: 2012

Smlouva o koupi pozemku parc. č. 1327/2 v k.ú. Chodov

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 2 007 180,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a MUDr. Jiřina Machartová
č. smlouvy: SM1200000981  |  rok: 2012

Darovací smlouva o darování pozemku parc. č. 1327/1 v k.ú. Chodov

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a MUDr. Jiřina Machartová
č. smlouvy: SM1200000969  |  rok: 2012

Uložení kabelového vedení 1 kV v rámci stavby "Ubikacekoz a ovcí v ul. Exnárově.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 3 150,- Kč
Hodnota s DPH: 3 780,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 (27376516)
č. smlouvy: SM1200000959  |  rok: 2012

Smlouva - Analýza optimálního způsobu realizace výstavby, financování a provozu nového domova s pečovatelskou službou

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11
Zpracoval: Čiháková Blanka (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 960 000,- Kč
Hodnota s DPH: 1 152 000,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Euroforum Group, a.s. (24817732)
č. smlouvy: SM1200000948  |  rok: 2012

Poskytnutí věcného daru počítače a monitoru v celkové pořizovací hodnotě 17.868,80 Kč Mateřské škole,Praha 4, Mírového hnutí 1680

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Cerman Miroslav PaedDr. P11
Zpracoval: Poláková Simona (OŠK) P11
Smluvní strany: MČ Praha 11, se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 (00231126) a Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680, Praha 4, 149 00 (63833344)
č. smlouvy: SM1200000947  |  rok: 2012

Smlouva

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Vobořilová Marie (OHS) P11
Hodnota bez DPH: 300,- Kč
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Coca-Cola HBC, s.r.o (41189698)
č. smlouvy: SM1200000947-1  |  rok: 2013

Dodatek ke smlouvě SM1200000947

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Vobořilová Marie (OHS) P11
č. smlouvy: SM1200000947-2  |  rok: 2014

Dodatek č. 2 ke smlouvě SM1200000947

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Brichová Petra (OHS) P11
č. smlouvy: SM1200000932  |  rok: 2012

Poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč Gymnáziu Jižní Město, s. r. o. na nákup vybavení školy u příležitosti 20 výročí založení školy, schváleno usn. RMČ č. 0849/21/12/2012 ze dne 12.9.2012 a us. RMČ č. 0940/22/R/2012 ze dne 25.9.2012

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Odbor: OŠK
Předkladatel: ZÁS Bílek Vítězslav P11
Zpracoval: Poláková Simona (OŠK) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672 (00231126) a Gymnasium Jižní Město, s.r.o., Tererova 17/2135, 149 00 Praha 4 (48109355)
  č. smlouvy: SM1200000877  |  rok: 2012

  Smlouva darovací - finanční prostředky na provoz Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov

  Typ smlouvy: Smlouva darovací
  Odbor: OKS
  Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
  Zpracoval: Rydlo Karel (OKS) P11
  Hodnota bez DPH: 289 000,- Kč
  Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov (65994124)
   č. smlouvy: SM1200000860  |  rok: 2012

   Smlouva

   Typ smlouvy: Smlouva nájemní
   Odbor: OMP
   Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
   Zpracoval: Bajger Marek Jan (OHS) P11
   Hodnota bez DPH: 3 480,- Kč
   Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Kateřina Křemenová (61263371)
   č. smlouvy: SM1200000859  |  rok: 2012

   Smlouva o výpůjčce Kulturní JM

   Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
   Odbor: OKT
   Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
   Zpracoval: Hazmuková Alice (OHS) P11
   Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Kulturní Jižní Město, o.p.s., Malenická 1784, Praha 4 (27911225)
    č. smlouvy: SM1200000858  |  rok: 2012

    Dopravní studie, Praha 11, Háje - jih

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OUR
    Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
    Zpracoval: Kadlecová Jitka Ing. (OÚR) P11
    Hodnota bez DPH: 498 200,- Kč
    Hodnota s DPH: 597 840,- Kč
    Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a CZECH Consult, spol. s r.o. (63073463)
    č. smlouvy: SM1200000853  |  rok: 2012

    Smlouva na tiskařské práce

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OKT
    Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
    Zpracoval: Hönigová Marie (OHS) P11
    Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Tomáš Bureš (61867951)
    č. smlouvy: SM1200000853-1  |  rok: 2018

    Dodatek ke smlouvě SM1200000853

    Typ smlouvy: Smlouva o dílo
    Odbor: OKT
    Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
    Zpracoval: Hönigová Marie (OHS) P11
    < < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 starší > >
    Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 999490x | Charlie Root
    load