Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 11417

č. smlouvy: SM2100000458  |  rok: 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OSVZ
Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
Hodnota bez DPH: 30 000,- Kč
Hodnota s DPH: 30 000,- Kč
Datum účinnosti: 18.6.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s. (25721259)
č. smlouvy: SM2100000446  |  rok: 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Typ smlouvy: Smlouva veřejnoprávní
Odbor: OSVZ
Předkladatel: Jirava Petr Ing. P11
Zpracoval: Vanišová Barbora Mgr. (OSVZ) P11
Hodnota bez DPH: 15 000,- Kč
Hodnota s DPH: 15 000,- Kč
Datum účinnosti: 18.6.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s. (25721259)
č. smlouvy: SM2100000188  |  rok: 2021

Nástavba šaten sportovní haly Květnového vítězství 2233, Praha 11 - zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Stárek Jan Mgr. P11
Zpracoval: Zimmelová Kateřina DiS.(OSM) P11
Hodnota bez DPH: 398 500,- Kč
Hodnota s DPH: 482 185,- Kč
Datum účinnosti: 18.6.2021
Smluvní strany: REINVEST spol. s r.o. (65410840) a Městská část Praha 11 (00231126)
č. smlouvy: SM2100000658  |  rok: 2021

Pronájem části pozemku parc. č. 2709 v k. ú. Chodov pro umístění restaurační zahrádky (pergola) a venkovní zahrádky - Řízkovna & Pizzeria Jižní Město

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 56 000,- Kč
Hodnota s DPH: 56 000,- Kč
Datum účinnosti: 16.6.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Řízkovna Pizzerie Jižní Město (87494884)
č. smlouvy: SM2100000657  |  rok: 2021

Pronájem části pozemku parc. č. 687 v k. ú. Háje pro umístění restaurační zahrádky - IL PRECISO s. r. o.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 8 000,- Kč
Hodnota s DPH: 8 000,- Kč
Datum účinnosti: 16.6.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a IL PRECISO Invest s.r.o. (24765864)
č. smlouvy: SM2100000656  |  rok: 2021

Pronájem části pozemku parc. č. 348/33 v k. ú. Háje pro umístění restaurační zahrádky - prime style s. r. o.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 8 000,- Kč
Hodnota s DPH: 8 000,- Kč
Datum účinnosti: 16.6.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a prime style s. r. o. (07397895)
č. smlouvy: SM2100000655  |  rok: 2021

Pronájem částí pozemku k umístění restaurační zahrádky - Pizza Grande s. r. o.

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 12 750,- Kč
Hodnota s DPH: 12 750,- Kč
Datum účinnosti: 16.6.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PIZZA GRANDE s.r.o. (24275905)
č. smlouvy: SM2100000654  |  rok: 2021

Pronájem části pozemku parc. č. 687 v k. ú. Háje k umístění a provozování restaurační zahrádky - Pizza Papa Cipolla

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 4 000,- Kč
Hodnota s DPH: 4 000,- Kč
Datum účinnosti: 16.6.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pizza Papa Cipolla (74356755)
č. smlouvy: SM2100000479  |  rok: 2021

Rekonstrukce prádelny a zázemí v objektu MŠ, V Benátkách 1751/4, Chodov, 149 00 Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 704 286,- Kč
Hodnota s DPH: 852 186,- Kč
Datum účinnosti: 16.6.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a S com ENERGO s.r.o. (24761923)
č. smlouvy: SM2100000307  |  rok: 2021

Pronájem pozemku parc. č. 1210/116 v k. ú. Háje pro umístění a provozování lunaparku a hipodromu - K. Helfer

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 5 800,- Kč
Hodnota s DPH: 5 800,- Kč
Datum účinnosti: 14.6.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Karel Helfer (70347786)
č. smlouvy: SM0200000088  |  rok: 2002

Smlouva o nájmu nebytových prostor a pozemků ul . Hroncova čp. 1882, Praha 4 + dodatek č. 1

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 2 739 552,- Kč
Hodnota s DPH: 2 739 552,- Kč
Datum účinnosti: 11.6.2021
Smluvní strany: MČ Praha 11 (00231126) a Mateřská škola, Praha 4, Hroncova l882 (60447869)
č. smlouvy: SM0200000088-1  |  rok: 2011

Dodatek č. 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemků č. NS 1882-00/NP, ul. Hroncova čp. 1882, doba a cena nájmu

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Ing. arch. Rybnikář Oleg, zástupce starosty
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 068 235,- Kč
Hodnota s DPH: 1 068 235,- Kč
Datum účinnosti: 14.6.2021
č. smlouvy: SM0200000088-2  |  rok: 2012

Dodatek č. 3 smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemků č. NS 1882-00/NP, ul. Hroncova čp. 1882

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: VED OMP Bílek Jan Ing.P11
Zpracoval: Beránková Monika Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 996 000,- Kč
Hodnota s DPH: 996 000,- Kč
Datum účinnosti: 14.6.2021
č. smlouvy: SM0200000088-3  |  rok: 2021

Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. SM0200000088 o nájmu nebytových prostor v objektech čp. 1882 a čp. 1883, v ulici Hroncova, Praha 4 a pozemků v k.ú. Chodov - MŠ, Praha 4, Hroncova 1882

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 5 017 635,- Kč
Hodnota s DPH: 5 017 635,- Kč
Datum účinnosti: 14.6.2021
č. smlouvy: SM2100000474  |  rok: 2021

Smlouva o nájmu nebytových prostor č. NS 1601-05/N v domě v ulici Podjavorinské, čp. 1601, Praha 4, Linda Kubíčková

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 957 270,- Kč
Hodnota s DPH: 957 270,- Kč
Datum účinnosti: 10.6.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Linda Kubíčková (09950915)
č. smlouvy: SM2100000474-1  |  rok: 2021

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NS 1601-05/N

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: STA Dohnal Jiří P11
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 957 270,- Kč
Hodnota s DPH: 957 270,- Kč
Datum účinnosti: 13.12.2021
č. smlouvy: SM2100000319  |  rok: 2021

"ZŠ Mikulova 1594 - rekonstrukce školní výdejny stravy"

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Pacourek Václav (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 5 698 854,- Kč
Hodnota s DPH: 6 895 613,- Kč
Datum účinnosti: 9.6.2021
Smluvní strany: MČ Praha 11, se sídlem Ocelíkova 672/1, Praha 4 (00231126) a RYKA, s.r.o. (25756770)
č. smlouvy: SM2100000319-1  |  rok: 2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM2100000319 akce "ZŠ Mikulova 1594 – rekonstrukce školní výdejny stravy"

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Voženílek David Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 82 115,- Kč
Hodnota s DPH: 99 359,- Kč
Datum účinnosti: 22.9.2021
č. smlouvy: SM2100000275  |  rok: 2021

Smlouva o dodávce vody, odběrné místo Donovalská, č. parc. 229/5

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OZP
Předkladatel: MS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11
Zpracoval: Kotápišová Kateřina Ing. DiS. (OŽP) P11
Hodnota s DPH: 59 980,- Kč
Datum účinnosti: 9.6.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (25656635)
č. smlouvy: SM2100000475  |  rok: 2021

TDS: Rekonstrukce sociálního zázemí v objektu Šalounova 2025/7, 149 00 Praha - Chodov

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Hurychová Martina (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 105 000,- Kč
Hodnota s DPH: 127 050,- Kč
Datum účinnosti: 8.6.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a VSP spol. s r.o. (48392430)
č. smlouvy: SM2100000360  |  rok: 2021

Dohoda o nastavení přenosu neprověřeného čísla volajícího

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: Čechová Lenka (OHS) P11
Datum účinnosti: 7.6.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a O2 Czech Republic a.s. (60193336)
č. smlouvy: SM2100000336  |  rok: 2021

Přestavba části objektu Vejvanovského 1610 pro účely provozu sociální služby Domov pro seniory – administrace dotace MPSV ČR dle programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2024, výzva č. 9

Typ smlouvy: Smlouva příkazní
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Pacourek Václav (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 435 000,- Kč
Hodnota s DPH: 526 350,- Kč
Datum účinnosti: 4.6.2021
Smluvní strany: MČ Praha 11, se sídlem Ocelíkova 672/1, Praha 4 (00231126) a Evropská rozvojová agentura, s.r.o. (28441907)
č. smlouvy: SM2100000325  |  rok: 2021

NÁJEMNÍ SMLOUVA o nájmu části pochozí plochy č. NS 0874-52/N objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, nájemce - GASTRO Sten s.r.o. (zahrádka)

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Knížková Šárka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 13 478,- Kč
Hodnota s DPH: 13 478,- Kč
Datum účinnosti: 4.6.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a GASTRO Sten s.r.o. (02934191)
č. smlouvy: SM1500000976  |  rok: 2015

Nájemní smlouva o nájmu jednotky č. 1573/561 v objektu čp. 1573, ulice Mikulova, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 120 020,- Kč
Hodnota s DPH: 120 020,- Kč
Datum účinnosti: 4.6.2021
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Adéla Rysová (88302105)
č. smlouvy: SM1500000976-1  |  rok: 2021

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SM1500000976 o nájmu nebytových prostor č. 1573-01 v domě v ulici Mikulova, čp. 1573, Praha 4 - A. Rysová - 30% sleva

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 134 586,- Kč
Hodnota s DPH: 134 586,- Kč
Datum účinnosti: 9.6.2021
č. smlouvy: SM2100000356  |  rok: 2021

Smlouva - MŠ Hroncova 1882 – PD rekonstrukce VZT

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Prokop Ondřej Ing.
Zpracoval: Pacourek Václav (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 200 000,- Kč
Hodnota s DPH: 242 000,- Kč
Datum účinnosti: 3.6.2021
Smluvní strany: MČ Praha 11, se sídlem Ocelíkova 672/1, Praha 4 (00231126) a struttura Ceca s.r.o. (05053471)
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 starší > >
6.5.2011 12:58:47 | přečteno 881718x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Kino klub Zahrada – Notre-Dame v plamenech
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Páté přes desáté: Ivo Šmoldas a Jana Rychterová
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Jazz klub Tvrz: Allison Wheeler trio
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Koncert filmové hudby II.
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Toymachine – Rok českých písniček
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Pohádky z krosny
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Kultura a volnočasové aktivity pro občany v seniorském věku, pečovatelská služba a užitečné kontakty
Pražský salonní orchestr
Kino klub Zahrada – Planeta Praha
Kino klub Zahrada – Plná 6
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Drum Circle s Petrem Šušorem pro rodiče s dětmi
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
VÝLET pro seniory: Po stopách genia, architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichla
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť zahajujeme od října
Neřež
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
bytová komise
bytová komise
Kino klub Zahrada – Jan Žižka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Sociální a zdravotní komise
Jedenáctky: NiTrio
Co archeologové donedávna nevěděli
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Jazzový koncert KUH trio—Köhldorfer –Uhlíř—Helešic
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: STŘED KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť zahajujeme od října
Melodie pro každého
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
JMO: Jan Galega Brönnimann /Moussa Cissokho / Omri Hason (Švýcarsko/Senegal/izrael)
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Za Smetanou aneb, proč bychom se netěšili
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Petr Fejk: Jak se dělá Zoo
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
TURISTICKÝ VÝLET pro seniory: PODZIMNÍM LESEM PŘES VYHLÍDKU HVÍŽDINEC
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť zahajujeme od října
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Letohrádek Hvězda – tajuplná perla renesanční architektury
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Mediální komise
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť zahajujeme od října
Jazz klub Tvrz: Adam Tvrdý trio
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load