Smlouvy

Vyhledávání ve smlouvách
text nebo číslo smlouvy:
typ smlouvy:
odbor:
rok uzavření:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 13057

č. smlouvy: SM1400002340  |  rok: 2014

Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 12120563 - Zateplení objektu Filipova 3"

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: Štyler Jiří Ing.
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Státní fond životního prostředí České republiky (00020729)
č. smlouvy: SM1400002282  |  rok: 2014

Smlouva č. NS 1386-01/N

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 25 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a TTC Elizza Praha (45251304)
č. smlouvy: SM1400002282-1  |  rok: 2015

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM1400002282

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Říčař Jan MBA P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
č. smlouvy: SM1400002272  |  rok: 2014

Výměna poměrových vodoměrů SV a TUV formou nájmu

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zikeš Tomáš Bc. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 878 760,- Kč
Hodnota s DPH: 1 063 300,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PROFITHERM CZ s.r.o. (28422406)
č. smlouvy: SM1400002271  |  rok: 2014

Dodávka technologie pro virtualizaci systémů zajišťující provoz kamerového systému v rámci multifunkčního dohledového centra v projektu Bezpečné Jižní Město MČ Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zikeš Tomáš Bc. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 661 187,- Kč
Hodnota s DPH: 2 010 037,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a AB via, s.r.o. (26443899)
č. smlouvy: SM1400002270  |  rok: 2014

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku v ulici Za Rybářstvím.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Svobodová Štěpánka (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 (27376516)
č. smlouvy: SM1400002269  |  rok: 2014

Správa a údržba technologií EPS v návaznosti na zajištění požární ochrany, EZS, ACS a DT u objektů v majetku MČ Praha 11

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 1 824 000,- Kč
Hodnota s DPH: 2 207 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (231126) a AB via, s.r.o. (26443899)
č. smlouvy: SM1400002246  |  rok: 2014

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2014/277 v k. ú. Chodov pro PT a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 1 000,- Kč
Hodnota s DPH: 1 210,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 7, 170 00 (45273600)
č. smlouvy: SM1400002178  |  rok: 2014

pronájem částí pozemků v k. ú. Chodov, ulice Jarníkova

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Svobodová Štěpánka (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 840,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Společenství vlastníků jednotek Jarníkova 1890 - 1892 (02686619)
č. smlouvy: SM1400002157  |  rok: 2014

Smlouva o vzájemné spolupráci

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a AR DELTA, s.r.o. (28430824) a Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 (61388483)
č. smlouvy: SM1400002156  |  rok: 2014

Smlouva o zřízení práva stavby

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a AR DELTA, s.r.o. (28430824)
č. smlouvy: SM1400002156-1  |  rok: 2015

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM1400002156

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: Říčař Jan MBA P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
č. smlouvy: SM1400002146  |  rok: 2014

Darovací smlouva na zakoupení sportovních potřeb pro Gymnázium Opatov za vítězství v kategorii C závodu CROSS CUP 2014.

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Odbor: OŠK
Předkladatel: VED OŠK Platz Martin Mgr. P11
Zpracoval: Dirová Vlasta Ing. (OŠK) P11
Hodnota bez DPH: 3 000,- Kč
Smluvní strany: Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500, 149 00 Praha 4 (49366629) a Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 (00231126)
č. smlouvy: SM1400002139  |  rok: 2014

Nájemní smlouva multifunkční tiskárny pro EO

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: König Vít (OI) P11
Hodnota bez DPH: 134 244,- Kč
Hodnota s DPH: 162 435,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Xerox Czech Republic s.r.o. (48109193)
č. smlouvy: SM1400002123  |  rok: 2014

Smlouva o pronájmu NP č. 0874-01/N

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 137 134,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Ing. Ivo Svoboda - KONT (13823744)
č. smlouvy: SM1400002123-1  |  rok: 2015

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě SM1400002123 o nájmu NP č. 0874-01

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Říčař Jan MBA P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 136 408,- Kč
č. smlouvy: SM1400002123-2  |  rok: 2016

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Opatovská, čp. 874, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Hořejší Simona Bc. (OMP) P11
Datum účinnosti: 1.1.2017
č. smlouvy: SM1400002123-3  |  rok: 2018

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. SM1400002123 o nájmu nebytových prostor v domě v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Stehlíková Tereza Bc. (OMP) P11
Datum účinnosti: 31.1.2018
č. smlouvy: SM1400002117  |  rok: 2014

Smlouva č. 14169493 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Zateplení pavilonu A1 - Vejvanovského 1610/1, Praha 11"

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OSM
Předkladatel: Mlejnský Dalibor Mgr., člen ZMČ
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Státní fond životního prostředí ČR (00020729)
č. smlouvy: SM1400002104  |  rok: 2014

Smlouva nájemní na související pozemky

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Tichá Helena Ing. (OMP) P11
Hodnota bez DPH: 337,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Bytové družstvo Nechvílova 1836, 1837, 1838, Praha 11 (27147843)
č. smlouvy: SM1400002104-1  |  rok: 2017

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy SM1400002104 - Bytové družstvo Nechvílova 1836,1837,1838, Praha 11 v likvidaci

Typ smlouvy: Ostatní typy smluv
Odbor: OMP
Předkladatel: ZS Balík Oldřich Ing. P11
Zpracoval: Zlatníková Blanka (OMP) P11
Datum účinnosti: 31.5.2017
č. smlouvy: SM1400002079  |  rok: 2014

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 2140, ulice Nad Opatovem

Typ smlouvy: Smlouva nájemní
Odbor: OMP
Předkladatel: ZÁS Meixner Jan P11
Zpracoval: Hromasová Petra Mgr. (OMP) P11
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a MobileNet s.r.o. (28455975)
č. smlouvy: SM1400002078  |  rok: 2014

Smlouva kupní

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OKT
Předkladatel: TAJ Klimakovská Simona Ing. P11
Zpracoval: König Vít (OI) P11
Hodnota s DPH: 7 000,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a JUDr. Josef Holub
č. smlouvy: SM1400002066  |  rok: 2014

Smlouva kupní

Typ smlouvy: Smlouva kupní
Odbor: OKT
Předkladatel: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11
Zpracoval: König Vít (OI) P11
Hodnota s DPH: 12 500,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a Volf Petr
č. smlouvy: SM1400002026  |  rok: 2014

Oddělení vytápění školnického bytu od mateřské školky, MŠ Květnového vítězství 1738

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Mráz Jaroslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 149 508,- Kč
Hodnota s DPH: 180 905,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KAŠPÁREK GROUP, s.r.o. (24305219)
č. smlouvy: SM1400002025  |  rok: 2014

Oddělení vytápění školnického bytu od mateřské školky, MŠ Mírového hnutí 1680

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Odbor: OSM
Předkladatel: Mráz Jaroslav P11
Zpracoval: Jirásek Jan Ing. (OSM) P11
Hodnota bez DPH: 179 370,- Kč
Hodnota s DPH: 217 038,- Kč
Smluvní strany: Městská část Praha 11 (00231126) a KAŠPÁREK GROUP, s.r.o. (24305219)
< < novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 starší > >
Vytvořeno 6.5.2011 12:58:47 | přečteno 1001462x | Charlie Root
load