Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Strategické a územní plánování

 
 

Územní studie Opatov - Na Jelenách

Na počátku územní studie Opatov - Na Jelenách byl ikona souboruPodnět MČ Praha 11 k pořízení regulačního plánu Opatov - Na Jelenách, který byl zaslán pořizovateli územně plánovací dokumentace na území hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (ikona souborudopis č. j. MCP11/16/034362/STA ze dne 16.06.2016). Dne 26.01.2017 přijalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy ikona souboruusnesení č. 23/15, ve kterém neschvaluje pořízení regulačního plánu Opatov - Na Jelenách a doporučuje pořízení územní studie Opatov - Na Jelenách. Dne 16.02.2017 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0007/26/Z/2017, ve kterém bere na vědomí usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/15 ze dne 26.01.2017 a schvaluje pořízení územní studie Opatov - Na Jelenách. ikona souboruŽádost o pořízení územní studie Opatov - Na Jelenách byla dne 24.02.2017 zaslána Odboru územního rozvoje - oddělení pořizování dílčích dokumentací MHMP.

Dne 31.07.2017 obdržela MČ Praha 11 od Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje, ikona souboruzadání územní studie Opatov - Na Jelenách. Zadání územní studie bylo průběžně konzultováno s Odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 11.

Dne 19.11.2018 oznámil pořizovatel vyhotovení návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách včetně informace o konání veřejného jednání spojeného s výkladem zpracovatele k tomuto dokumentu, které se uskutečnilo ve čtvrtek 13.12.2018.  Nad rámec stanoveného veřejného projednávání dohodlo vedení městské části Praha 11 ještě jedno „neformální veřejné“ představení územní studie spojené též s výkladem zpracovatele, a to na „půdě“ naší městské části Praha 11, které se konalo 18.12.2018. Interní postup směřující k vytvoření a podání připomínek za městskou část schválila Rada MČ Praha 11 dne 20.11.2018ikona souboru usnesením č. 1252/36/R/2018. Dne 23.11.2018 byli o veřejném projednání návrhu územní studie ikona souboruinformováni zastupitelé MČ Praha 11.

Dne 06.12.2018 Zastupitelstvo MČ Praha 11 požádalo usnesením č. 0011/2/Z/2018 o prodloužení lhůty pro podání připomínek k této územní studii. ikona souboruDopis radního Ing. Stanislava Urbánka, CSc. byl dne 13.12.2018 zaslán společně s tímto usnesením pořizovateli.

K návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách přijala Rada MČ Praha 11 připomínky ikona souboruusnesením č. 0001/1/R/2019 dne 07.01.2019. Na tomto jednání přijala Rada MČ také ikona souboruusnesení č. 0002/1/R/2019, v rámci kterého požaduje prodloužení lhůty pro podání připomínek k tomuto dokumentu do 28.02.2019 tak, jak požadovalo ZMČ dne 06.12.2018. Ještě téhož dne byl odeslán ikona souborudopis radního pro územní rozvoj Ing. Stanislava Urbánka, CSc. obsahující obě usnesení včetně připomínek městské části k návrhu této územní studie, a dne 30.01.2019 bylo pořizovateli zasláno jejich ikona souborudoplnění.

Dne 08.01.2019 oznámil MHMP ikona souboruveřejnou vyhláškou prodloužení termínu pro podání připomínek k návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách nejpozději do 28.02.2019 (zastupitelé MČ Praha 11 byli o prodloužení ikona souboruinformováni).

Ke konci roku 2019 proběhlo několik jednání zástupců pořizovatele a zpracovatele územní studie se zástupci MČ Praha 11, IPR Praha a vlastníky dotčených pozemků za účelem vypořádání připomínek a úpravy návrhu územní studie. Dne 18.11.2019 přijala RMČ Praha 11 usnesení ikona souboruč. 1246/44/R/2019, v rámci kterého souhlasila se změnou připomínky MČ Praha 11 č.11 schválené dne 07.01.2019.

Dne 04.12.2019 byla územní studie vložena do evidence územně plánovací činnosti. Ke stažení:

ikona souboruÚzemní studie Opatov - Na Jelenách

28.2.2017 15:00:25 - aktualizováno 6.12.2019 9:45:05 | přečteno 4279x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load