Projekt Integrace žáků
znevýhodněných nebo zdravotně postižených do školního života

Realizátorem projektu je městská část Praha 11 společně s partnery ZŠ Mendelova a ZŠ a MŠ Chodov.

Hlavním cílem projektu je integrace znevýhodněných žáků základních škol, sociálně/zdravotně znevýhodněných, zdravotně postižených do vzdělávání v rámci škol běžného typu.

Hlavní náplní projektu je práce se znevýhodněnými žáky a práce s pedagogickými pracovníky.

Znevýhodnění žáci mají možnost využít pomoci ze strany asistenta pedagoga a psychologa, dále si mohou ve škole půjčovat speciální pomůcky v nově zřízené půjčovně pomůcek, mohou se zúčastnit speciálních seminářů či pracovních skupin pořádaných v rámci projektu. Znevýhodnění žáci mají k dispozici literaturu a multimediální zařízení (CD/DVD) s tématikou OZP, které mají stejný účel jako speciální semináře, které přiblíží účastníkům problematiku různých typů postižení.

Díky projektu dochází k většímu zapojení znevýhodněných žáků do školního kolektivu, a tím do společnosti jako takové.

Práce s pedagogickými pracovníky a zapojení asistentů pedagogů umožňuje věnovat dostatek času těmto znevýhodněným žákům a zajišťuje potřebný individuální přístup v dostatečné míře, potřebné ke zvládání speciálních potřeb těchto žáků. Díky projektu jsou ve školách k dispozici i psychologové, kteří se mohou znevýhodněným žákům věnovat nad rámec běžného vyučování.

Pedagogičtí pracovníci mají díky projektu možnost absolvovat speciální vzdělávací semináře, kde se naučí, jak komunikovat se zdravotně postiženými, a tak budou schopni lépe porozumět této skupině znevýhodněných žáků a lépe reagovat na jejich potřeby. Součástí tohoto programu jsou i odborné materiály s tématikou OZP.

Celkovým výstupem projektu bude zapojení znevýhodněných žáků do školního kolektivu na dvou partnerských
ZŠ a vyškolení pedagogických pracovníků, kteří se budou moci lépe zaměřit na konkrétní potřeby těchto
dětí a usnadní jim integraci do běžného školního života.